Гэрбар аршанскае шляхты

У ДАПАМОГУ ДАСЬЛЕДЧЫКАМ

Як атрымаць пароль дотыка да PDF-файлаў?

ГЕРБЫ
 
 
Оршанскій гербовникъ
"Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло"/
Выпускъ двадцать осьмой/
Витебскъ - 1900

♦ ♦ ♦
Аршанскі гэрбар
"Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы, вынятыя з актавых кніг губэрняў Віцебскай і Магілёўскай, што захоўваюцца ў цэнтральным архіве ў Віцебску і выдадзеныя пад рэдакцыяй і.д. архіварыюса гэтага архіва Зьм. Ян. Даўгялы"/
Выпуск дваццаць восьмый/
Віцебск - 1900

Камэнтар аўтара праекта

Архіўныя фонды па Аршанскім правінцыяльным земскім судзе 1) Цэнтральнага архіва ў Віцебску, леглыя ў грунт т.зв. "Аршанскага гербоўніка", былі ў свой час моцна пашкоджаны пажарам і знаходзяцца ў гнятлівым стане. Частка актавых кніг беззваротна згублена (згарэлі ці пашкоджаны вадой). Па гэтых прычынах лічыць гэрбоўнік поўным не даводзіцца. Аднак копіі выводавых дэкрэтаў гэтага суда можна сустрэць у архіўных фондах дваранскіх дэпутацкіх сходаў Мінскай, Віленскай, Віцебскай і інш. губэрняў.

Рэканструяваныя гэрбы, што сапраўдна адпавядаюць выявам у выданьні, можна знайсьці на старонках "Гэрбы беларускае шляхты".

Прозьвішчы
1. Абрамовічы гэрба "Навіна"
2. Абрамовічы гэрба "Ляліва"
3. Акшэўскія гэрба "Залатая Гара"
4. Александровічы гэрба ўласнага
5. Бараноўскія гэрба "Астоя"
6. Барташэвічы гэрба "Новая Навіна"
7. Бялошыцкія гэрба "Ляліва"
8. Білунскія гэрба "Бялыня"
9. Бірулі гэрба "Бялыня"
10. Барэйшы гэрба "Вадвіч"
11. Барэйшы гэрба "Любіч"
12. Бразоўскія гэрба "Кораб"
13. Бразгуны гэрба "Пабог"
14. Булановічы гэрба "Любіч"
15. Буйвіды гэрба ўласнага
16. Бурыя гэрба "Папарона"
17. Буткевічы гэрба "Трэска"
18. Быкоўскія гэрба "Харугвы Кмітаў II"
19. Хадачынскія гэрба "Пабог"
20. Харошчы гэрба "Ястрабец"
21. Чарномскія гэрба "Грабы"
22. Дамброўскія гэрба "Дамброўскі"
23. Длускія гэрба "Налэнч"
24. Дабрагост-Гайны гэрба "Ясеньчык"
25. Дабравольскія 2)
26. Дамарацкія гэрба "Астоя"
27. Драздоўскія гэрба "Сьлепаўрон"
28. Душкевічы гэрба "Пабог"
29. Дыбоўскія гэрба "Сьлепаўрон"
30. Дыбоўскія гэрба "Налэнч"
31. Дзеражынскія гэрба "Сьлепаўрон"
32. Дзяржэнскія гэрба "Суліма"
33. Гаршэўскія гэрба "Зарэмба"
34. Грушэцкія гэрба "Любіч"
35. Гутоўскія гэрба "Цёлак"
36. Гатоўскія гэрба "Далэнга"
37. Галавачы гэрба "Любіч"
38. Галоўчыцы гэрба "Калюмна"
39. Грыневічы гэрба "Прагоня"
40. Грыневічы гэрба "Прагоня"
41. Гуркі гэрба "Гурко"
42. Якубоўскія гэрба "Тапор"
43. Ялозы гэрба "Любіч"
44. Янчэўскія гэрба "Помян"
45. Янкоўскія гэрба "Ястрабец"
46. Яворскія гэрба "Любіч"
47. Есіповічы гэрба "Анцута" (изм.)
47а.* Каткоўскія гэрба "Астоя"
48. Красоўскія гэрба "Рагаля"
49. Курчы гэрба "Радван"
50. Квяткоўскія гэрба "Грыф"
51. Ляскоўскія гэрба "Кораб"
52. Лясатовічы гэрба "Равіч"
53. Ляпескія гэрба ўласнага
54. Ляснеўскія гэрба "Гжымала II"
55. Лыкі гэрба "Целянткова"
56. Мацкевічы гэрба "Махвіч"
57. Макоўскія гэрба "Яліта" (зьм.)
58. Міхневічы гэрба "Ліс"
59. Мязевічы гэрба "Порай"
60. Маскевічы гэрба "Любіч"
61. Марачынскія гэрба "Халева"
62. Нядзьвецкія гэрба ўласнага
63. Навіцкія гэрба ўласнага
64. Навагонскія гэрба "Бялыня"
65. Адольскія гэрба "Вуж"
66. Араноўскія 2)
67. Арахоўскія гэрба "Окша"
68. Асіпоўскія гэрба "Лоддзя"
69. Асавецкія гэрба "Грыф"
71*. Асавецкія гэрба "Грыф"
72. Астроўскія гэрба "Корчак"
73. Пашынскія гэрба "Навіна"
74. Паўловічы гэрба ўласнага
75. Петражыцкія гэрба "Пелеш"
76. Плонскія гэрба "Прус"
77. Пачына-Пачынскія гэрба "Наступ"
78. Падалінскія гэрба "Вуж"
79. Пагоскія гэрба "Багорыя"
80. Пагоскія гэрба "Багорыя"
81. Парэмбскія гэрба "Багорыя"
82. Пажарскія гэрба "Помян"
83. Пунінскія гэрба "Кульпа"
84. Пузырэўскія гэрба ўласнага
85. Прасмыцкія гэрба "Прарова"
86. Прышыхоцкія гэрба "Прыяцель"
87. Рацэвічы гэрба "Равіч"
88. Рамановічы гэрба "Любіч"
89. Рыдзеўскія гэрба "Сухекамнаты"
90. Ржандзінскія гэрба "Лада IV" (зьм.)
91. Сабінскія гэрба "Глаўбіч"
92. Садкоўскія гэрба "Трубы"
93. Садоўскія гэрба "Налэнч"
94. Сціблы гэрба ўласнага
95. Серафіновічы гэрба "Помян"
96. Сялянкі гэрба ўласнага
97. Сіпайлы гэрба "Наступ"
98. Брантка-Станілевічы гэрба "Лебедзь"
99. Бялевіч-Станкевічы гэрба "Магіла I"
100. Станкевічы гэрба "Магіла I"
101. Стрыгоцкія гэрба "Паўкозіц"
102. Свірскія гэрба "Шалава"
103. Свістуны гэрба "Сас"
104. Таргонскія гэрба "Касьцеша"
105. Ваньковічы гэрба "Ліс"
106. Васілеўскія гэрба "Астоя" (зьм.)
107. Васілеўскія гэрба "Астоя"
108. Вянцэвічы гэрба "Лебедзь"
109. Вялічкі гэрба "Сыракомля" (зьм.)
110. Воўчкі (Воўчак) гэрба "Паўкозіц" 3)
111. Варатынцы гэрба "Пагоня"
112. Закрэўскія гэрба "Помян"
113. Залескія гэрба "Далэнга"
114. Замбрыцкія гэрба "Касьцеша"
115. Зарэмбы гэрба "Зарэмба"
116. Завістоўскія гэрба "Ястрабец"
117. Зянковічы гэрба ўласнага
118. Жоглы гэрба "Галава Буйвала"
119. Жылаі гэрба "Пароня"


* У крыніцы парушана нумарацыя.
1) Правінцыяльныя земскія суды створаны па ўказе імпэратрыцы Кацярыны II ад 16 красавіка 1773 года адначасна са стварэннем Магілёўскай і Пскоўскай губэрняў. Дзеяла шэсць судоў: Віцебскі, Магілёўскі, Аршанскі, Полацкі, Амсьціслаўскі і Рагачоўскі. Ліквідаваны ўказамі ад 22.03.1777 і 10.01.1778 у выніку падзелу губэрняў на паветы.
2) Прадстаўнікі неафітаў - да выводавых дакумэнтаў гэрбы прынцыпова не прыклалі.
3) У арыгінальных дакумэнтах захавалася толькі частка выявы гэрба - "палова казла звернутага ў права ад гледача".

Пераклад: Ю. Лычкоўскі.

| |