Іван сын Вікенція
Леан (Leon)
Міхал (Michał)
Нікадым сын Якуба
Павал (Paweł)
Сапрон сын Вікенція
Станіслаў
Эдманд (Edmund)
Энтані (Anthony)
Язэп (Josef)