RADAVY HERBAR >

Herb Treska

HERBY
U DAPAMOHU DAŚLEDČYKAM

Jak atrymać dotyk da PDF-fajłaŭ?

Herb Treska
 
 
 
Nazva: TRESKA
Inšyja nazvy: TRZASKA, BIAŁA, LUBIEWA, TRZESKA
Bajavy klič: -
Najraniejšaje ŭzhadvańnie: 1396

Błazon

U poli błakitnym dva miačy srebranych viertykalna dziaržalniami j kryžavinami załatymi, siaredzinami klinkoŭ miežavańnie jakich pakryta haryzantalna maładzikam rahami dahary, tak sama załatym. Klajnod, sułtan paŭlinavych pioraŭ naturalnych i takimi samymi miačami z maładzikam, jak na tarčy.

U poli błakitnym žoŭty maładzik kancami dahary j dva abłamanyja klinki miačoŭ z kryžavinami j dziaržalniami, z jakich adzin pasiaredzinie maładzika, a druhi - pad im. Nad pryłbicaj u karonie paŭlinaŭ chvost z takimi samymi maładzikam i klinkami, jak na tarčy.

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46.

Lehenda herbu Treska

Hety herb byŭ daravany rycaru Trzasku Kniaziem Bolesławam Chrabrym [992 - 1025] u napamin ab zdareńni, kali vorahi kinulisia na Kniazia, jaki apynuŭsia sa skarbačanym miačom. Vyšej uzhadany rycar blakavaŭ šlach da svajho haspadara j zasłaniŭ jaho, ale nia moh doŭha supraćstajać varožym siłam. Pasla taho, jak jon z usioj mocy pačaŭ siekčy varožyja hałovy, jaho mieč vykrašyŭsia amal da dziaržalni. Kniaź, kali ŭbačyŭ heta, chutka addaŭ Trzasku ŭłasny mieč. Naturalna mocny rycar hetym miačom pasiek nia tolki napadajučaha voraha, ale j astatnich napadnikaŭ takim čynam, što vakoł jaho stvaryłasia ščylnaje koła z trupaŭ. Narešcie j hety mieč złamiŭsia j pasla pieramožnaje bojki jon viarnuŭ jaho Bolesławu. Va ŭznaharodu za jaho mužnaje j addanaje serca Kniaź daŭ jamu herb u takim vyhladzie. Paźniej rycara nazvali Lubiewa tamu, što jon rabiŭ achviaravańni klaštaru ŭ Lubinie, što na Vialikapolščy, i ŭ jakim try pradstaŭniki hetaha Domu byli abatami, adzin adnaho źmianiaja. I ŭ napamin ab ichnym achviarnym słužeńni hety klaštar pa siońniašni dzień karystajecca Herbam Treska na svajoj piačatcy.

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46.

Prarodzičy Domu Treska

Pad čas čytańnia klaštarnych statutaŭ Paprocki adšukaŭ staražytnych praščuraŭ hetaha Domu: Hraf Bialicki [Biała] Morcha ŭ 1091 h.; Hraf Bialicki Mstygen u 1180 h.; i Klemens Szeliga Janowicki [Janowice], kamornik sieradzki [Sieradz] u 1436 h. - adnak jon ža adnosić jaho j da herbu Szeliga. Familii pamianavanyja imiam herba raspaŭsiudžany j da našych dzion u łamžanskim [Łomża] paviecie. Stanisław Trzaska, jaki straciŭ kania j pieššu nakiravaŭsia da Pskovu ŭdzielničać u bitvie ŭ 1582 h.; Paweł Trzaska ŭzhadan u 1680 h.; i Jadwiga Trzaska, manachinia benedyktynskaha klaštara Ŭsich Śviatych va Lvovie. Na Haradzielskim [Horodło] sojmie prysutničaŭ Mojdylon ci Mejdalon Kufołowicz, jaki ŭziaŭ sabie j svaim naščadkam hety herb (pavodle Bielskaha), ci Czusołowicz (pavodle Stryjkowskaha). U 1697 h. u varšaŭskim [Warszawa] paviecie žyli Adam i Samuel, a ŭ nurskim [Nur] - Walentyn, Paweł, Maxymilian i Kazimierz. U 1778 h. Felix Trzaska byŭ charunžym łamžanskim. U 1788 h. Thomas byŭ maršałkam apačnoŭskim [Opoczno].

Pavodle pracaŭ Bielskaha, Krasickaha, Paprockaha, Stryjkoŭskaha.

Nośbity herbu Treska

Balukiewicz, Bałukiewicz, Betko, Białostocki, Biały, Bielecki, Bielski, Błażejewski, Błażejowski, Błażewski, Bogusz, Brunowski, Buczkiewicz, Budkiewicz, Butkiewicz, Chojnacki, Chojniski, Choromański, Choynacki, Chrząszczewski, Chrzczonowski, Cierzpięta, Ciskowski, Ciszkowski, Czarnołęski, Czusołowicz, Czusułowicz, Dłuski, Drężeński, Droszacki, Drożecki, Drożewski, Dubrski, Dudkiewicz, Durbski, Durpski, Durski, Dutkiewicz, Dziedzina, Filipkowski, Filuński, Glinicki, Glinka, Goliniński, Goliński, Gołuchowski, Gołyński, Gutowski, Janczewski Glinka, Jarzyna, Jarzyński, Kleczkowski, Knoll, Konopacki, Kotowski, Kotutawicz, Kotutewicz, Krajewski, Kufałowicz, Kurnoch, Kurnochowski, Lubiejewski, Lubiewski, Luśnia, Łapiński, Łukowicz, Łyczkowski, Mejszer, Meydalon, Mgorowski, Michalski, Michałowski, Miłocki, Mokowski, Nagórka, Nagórski, Nartow, Nartowski, Nartowt, Niemierowski, Niemirowski, Otwocki, Palmowski, Pancerzyński, Papleński, Papliński, Pątkowski, Pielasz, Podbielski, Podsędkowski, Polaczek, Ponikiewski, Popławski, Poszyliński, Przychodzki, Rojecki, Rojewski, Rotowski, Rycicki, Ryczycki, Rykaczewski, Sczucki, Sieklucki, Słupecki, Sobiesand, Sokołowski, Szczucki, Szwejkowski, Szygowski, Szygowski na Szygach, Świecikowski, Świejko, Świejkowski, Świeykowski, Tarchomiński, Truskowski, Truszkowski, Trzaska, Trzasko-Durski, Trzaskowski, Trzonkowski, Trzonowski, Trzskowski, Tymczenko, Tyski, Tyszczenko, Tyszka, Wawrzyszewski, Wendrogowski, Wędrogowski, Wieluński, Wilewski, Wileziński, Wiszniewski, Wiśniewski, Włoszczewski, Włoszczowski, Wolszleger, Wołkanowski, Wycbieszyński, Wyleżeński, Wyleżyński, Zabielski, Zakrzewski, Zakrzowski, Zastruski, Zimoszarski, Zorawski, Żórawski, Żurawski


Łyčkoŭskija herbu Treska
|