FAMILII >

Jakija ciahalisia z Łyčkoŭskimi (pa 1800 h.)

FAMILII:
U DAPAMOHU DAŚLEDČYKAM

Jak atrymać dotyk da PDF-fajłaŭ?

 

Rody, jakija ciahalisia z Łyčkoŭskimi,
pa 1800 h.

Łyčkoŭskija Apanenty Data
Kazimierz, łoŭčy aršanski Tyszkiewicz 1699
Kazimierz, łoŭčy aršanski Popławski Karol, padstoli rečycki 1705
Kazimierz, łoŭčy aršanski Szemiothy 1706
Kazimierz, łoŭčy aršanski Gramszterf Adam Michał, regent i łantvojt aršanski 1706
Kazimierz, łoŭčy aršanski Pac / Perut Katharyna, kaštalanava połackaja 1710, 1716, 1717
Kazimierz, łoŭčy aršanski Wulfowicz Sawl, žyd-aredatar adamaŭskaj karčmy
Bacelewicz Hirsza
1712
Jozef Niemirowicz Kazimierz 1715
Kazimierz, łoŭčy aršanski Stabrowski Ludwik, padčašy połacki 1716
Kazimierz, łoŭčy aršanski Anackiewicz Piotra 1717
Kazimierz, łoŭčy aršanski
Symon
Szemioth Leon, pisar ziemski aršanski
Chodaczynski Piotr
Bohdanowicz-Dworzecki Athanazy, miečny smalenski
1721
Franciszek Chełchowski 1728
Franciszek Czeszynski Kazimierz 1728
Franciszek Lachowski 1728
Daniel Wonlar-Larski Wincent, sudździa ziemski aršanski 1728
Franciszek Wierzchnickija 1730,1736
Franciszek Wyszynski Jakub 1730
Franciszek, Symon, Dominik Viciebskaje vajavodztva, abvinavaŭca Klimaszewski Stanisław 1732
Franciszek, rotmistar JKV Baka Franciszek
Isakowicz Bazyl
1739
Łyczkowskija Stabrowski Onufry, rotmistar aršanski 1740, 1742
Symon Borowczynski Mikołay 1742-1745
Antoni Woyniłowiczy 1742
Franciszek, rotmistar JKV
Dominik
Załuskaja Franciszka, kuchmistrava VKL 1742
Antoni, łoŭčyc aršanski Pohoski Paweł, budaŭničy viciebski
Illicz Jerzy, čašnik Vaŭkavyski
1742-1745
Franciszek, rotmistar JKV Rabinowicz Mark, kupiec smalanski 1742
Łyczkowskija Nowacki Awgust, starosta wyzgrodzki (Wyszogrod - ?) 1742
Symon Jacewicz Maryanna 1746
Antoni, łoŭčyc aršanski Kaciuciewicz Franciszek, rotmistar aršanski
Stabrowski Onufry, rotmistar aršanski
1756, 1757
Michał Szopowskija 1756
Antoni, łoŭčyc aršanski Stabrowski Onufry, rotmistar aršanski 1757
Michał Boratynskija 1759
Michał Węglickija
Żylinski Kazimierz
Zawackija
Podobied Michał
Tarasiewiczy
Treciak Ignacy
1761
Michał Jakowickija:
Ignacy, mastaŭničy j rotmistar aršanski
Antoni, starosta jagielanski
1762
Antoni Spasowskija, padčašyja vałynskija 1763
Andrzej, łoŭčy staradubski Robczyckija, skarbniki aršanskija
Orzechowskija, čašniki ašmianskija
Jaszczołdy-Leszczyńskija
1763
Andrzej, łoŭčy staradubski Judyckija, ziemskija sudziejskija rečyckija
Odyniec Thadeusz, haradničyc ašmianski
Malinowski Michał, stolnik braslaŭski
1764
Andrzej, łoŭčy staradubski Robczyckija, skarbniki aršanskija 1765
Andrzej, łoŭčy staradubski Leszczynski Ignacy 1765
Michał Boratynskija
Ryki
Sokołowskija
1769
Łyczkowskija Odyncy j Małkiewiczy 1770
Michał Terleckija, aboznyja aršanskija 1770
Michał Gremiński Kazimierz
Strzygocki Jozef
1771
Michał Wajciechowskija
Gawroński Jozef
Iwanowski Kazimierz
Kurcza Anzelm, padstarosta aršanski
Malkiewicz Franciszek
Manuwir Antoni
Musnicki Benedykt
Nowacki Ludwik, rotmistar aršanski
Sadowski Hekasz
Sterykowicz Daniel
Szkultecki Kazimier
Szpakowski Jozef
Sztejna Ignacy
1771
Michał Iwanowski Kazimierz, kom~k~ Viciebski 1772
Michał Stankiewiczy 1774-75, 1777
Michał Kurowskija Floryan i Antoni, łoŭčyja mścisłaŭskija
Petelczyc Dominik
Kossowski Ludwik
Konarski Jan
Alexandrowicz Jozef
1775
Michał Kurowski Antoni, łoŭčy staradubski
Zakrzewski Jozef
Wielunski Franciszek
Petelczyc Dominik
Staniewicz Jakub
Burba Jakub, vozny pravincyi aršanskaj
1775
Michał Kurcz Anzelm, padstoli aršanski 1775
Michał Kurowskija Floryan i Antoni, łoŭčyja mścisłaŭskija
Nowacki Ludwik, sudzia pamiežny i rotmistar aršanski
1776
Michał Stetkiewiczy
Wańkowiczy, sudziejskija ziemskija vajavodztva mienskaha
1776
Michał Kurowski Floryan i Antoni, łoŭčyja mścisłaŭskija
Nowacki Ludwik, rotmistar aršanski
Ihnatowicz Joachim, kamornik haradzienski i paručnik rasiejskich vojskaŭ
1776
Maryanna j Eleonora Arciszewskija 1780
Jan, rotmistar aršanski Hurkowicz Aron
Izraelowicz Morduch
Kałmanowicz Hurka
Morduchowicz Kuszel
Ellowicz Lejba
1795
 
| Jury Łyčkoŭski