Parodnienyja z Łyčkoŭskimi Damy

  • Łyčkoŭskija bralisia šlubam
  • Łyčkoŭskija bralisia šlubam
Łyčkoŭski Žonka Data *
Michał Hulidoŭskaja-Kušla Krystyna 1652
Jazep Ror Jahanna 1715
Kazimir, łoŭčy aršanski Pareckaja Alena 1727
Kastamłockaja Kanstancyja 1727
Uładysłaŭ Jeśman Tereza 1740
Ihnat Gabryel Šymborskaja Hanna 1750
Anton, łoŭčyc aršanski Jakucevič Hanna 1757
Jury Žukoŭskaja Tereza 1758
Michał, łoŭčyc aršanski Sialanka Maryjana 1759
Andrej, łoŭčy staradubski Laščynskaja Bagumiła 1763
Anton Čaplic Franciška 1763
Davyd Suškievič Zofja 1764
Jan Baharevič Zianoŭja 1769
Jan Korsak Paraska š.1785
Pavał Čyhir Hanna š.1790
Michał Prynčynskaja Jana 1791
Stach Kuchleŭskaja Paraska š.1791
Jazep Bieniaš Tereza 1792
Jakub Novik Zofja š.1794
Jan Saśnionak Choŭra š.1794
Bazyl Šabunievič Franciška 1795
Jan Čyhir Marjana š.1795
Anton Marcinkievič Eŭfrasińnia 1798
Suchockaja Nastaśsia 1821
Jakub Vasiukievič Zofja š.1798
Andrej Voŭk Alena 1801
Minard Hančaronak Chadosia š.1803
Prakop Cielaš Ahapa š.1803
Kisiel Maryja š.1810
Anton Łukaševič Anela 1813
Ksaviery Sasnoŭskaja Małańnia š.1814
Bazyl Gieržadovič Fielicyjana 1817
Elijaš Łapa Barbara š.1817
Teafił Šumskaja Fielicyjana š.1818
Jakub Špakoŭskaja Hanna š.1818
Jan Zavistoŭskaja Tereza 1819
Andrej Bialackaja Nastula š.1819
Ancyp Sasnoŭskaja Zianoŭja š.1820
Lean Sabaleŭskaja Franciška 1822
Jan Siemaškievič Jaŭhiena š.1824
Łukaš Vasiukievič Viktoryja š.1824
Bazyl Sasnoŭskaja Taciana š.1828
Ryhor Varanovič Prakseda š.1828
Andrej Ancypiarovič Maryjana š.1829
Andrej Nicijeŭskaja Antanina 1833
Kleafas Nacieŭskaja Hanna 1838
Jazep Łukaševič Cycylija š.1841
Anton Bahrycevič Antanina š.1845
Andrej Januševič Hanna š.1846
Todar Škurdziuk Magdalena š.1847
Jazafat Niesciarovič Jazefa š.1851
Zygmunt Špileŭskaja Ahapa 1852
Justyn Hlinka Maryja š.1853
Adam Batyšča Małańnia š.1854
Łyčkoŭskaja Muž Data *
Hanna Kaciucievič Francišak, padčašy viciebski, rotmistar aršanski 1733
Placyda Matusievič Michał, čašnikovič mienski 1740
Hanna Pačapovič 1740
Charevič Ludvik 1740
Kaciaryna Pahoski 1740
Kaciaryna Zubovič Anton 1740
Izabela Śviatarecki Tamaš 1740
Jaanna Sialanka Ryhor, paručnik JKV 1742
Tereza Arcišeŭski Jazafat, łoŭčy parnaŭski, rotmistar połacki 1777
Ahapa Sačnionak Amiellan š.1777
Chama Padalaka Todar š.1777
Aŭdoćcia Hapijeviec Ryhor š.1779
Marfa Varanovič Jakub š.1780
Akulina Savicki Illa š.1787
Jaŭtymja Mienžykovič Kanstantyn š.1793
Praskoŭja Cichanovič Pavał š.1795
Maryna Padalaka Jaŭtych š.1796
Ahapa Kanavalčyk Andrej š.1801
Hrypina Padalaka Maciej š.1803
Aŭdoćcia Vasiukievič Symon š.1811
Aŭhińnia Kaspiarovič Saŭka š.1819
Aksińnia Biańčyk Stefan š.1820
Tekla Zaburtevič Bazyl š.1821
Barbara Sasnoŭski Harasim š.1824
Chadasievič Haŭryła š.1829
Hanna Varanovič Andrej š.1826
Natalla Dziesiukievič Jazep š.1827
Razala Skindar Jan š.1827
Tekla Varanovič Kirył š.1828
Tadora Chadasievič Piotra š.1838
Paraska Tumiłovič Jazep š.1838
Paŭlina Šaciła Franc š.1838
Kaciaryna Smygielski Maciej š.1839
Kaciaryna Łukaševič Bazyl š.1841
Kaciaryna Dziesiukievič Bazyl š.1841
Roza Kazłoŭski Jan š.1843
Marcela Mickievič Kazimir š.1844
Jeva Siemaškievič Jan š.1846
Ahapa Pukač Ihnat š.1847
Hanna Avierkaŭ Haŭryła š.1849
Aŭdoćcia Padalaka Amiellan 1853
Tekla Bahdanivič Jan š.1858
Lucyja Barejka Jan 1864

*)

Kali ŭ stoŭbcy "Data" paznačany tolki ličby, to jany adpaviadajuć dacie dakumenta, jaki paćviardžaje biahučyja šlubnyja adnosiny pakazanych asobaŭ.

Kali pierad ličbami pakazana litarnaje skaračeńnie "š." ("šlub"), to nastupnaja za im data adpaviadaje hodu zašlubieńnia pakazanych asobaŭ.