ŁYČKOŬSKIJA >

Biaz herbu ci nieviadomaha herbu

ŁYČKOŬSKIJA HERBU:
 
 

ŁYČKOŬSKIJA, u viciebskim

Kazimierz, łoŭčy aršanski, prysutničaŭ na sojmiku viciebskim 1722 h. (Ist. Jur. Mat. XXVII)

Placyda, u toj samy čas žonka Michała Matuszewicza, čašnikoviča mienskaha. Jozefat i Szymon padpisali, z vajavodztvam Viciebskim, elekcyju Stanisława Leszczynskaha 1733 h., a Kazimierz ci taksama Dominik byŭ prychilnikam Augusta III-ha. (Roczn. Tow. Her I; Obl. Gr. Warsz. 49 f.609)

Adam Boniecki i Artur Reiski. Herbarz Polski.

N., łoŭčy aršanski ŭ 1710 hodzie, zašlubiony z Annaj Jakucewicz, mieŭ syna Stanisława. Józefat i Szymon u 1733 h. z vajavodztvam viciebskim padpisali elekcyju. (Conv. Vars., Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel. Vol. Leg.)

Seweryn H. Uruski. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej.

ŁYČKOŬSKI Michał Vincentaŭ

Budynak Mienskaj paštova-telehrafnaj kantory na vul. Gubernatarskaja. Kaniec XIX st.

Načalnik Mienskaj paštova-telegrafnaj kantory, stacki savietnik, uznaharodžan ordenam Śv. Uładzimira IV stupieni, što stałasia padstavaj da atrymańnia razam z synam Fiodaram (Todar) rasiejskaha dvaranstva ŭ Mienskim DDS pa III častcy DRK. Zaćvierdžany Ŭkazam Uradaŭničaha Senatu #6803 ad 25.11.1892. Nia vyklučana, što heta pradstaŭniki adnoj ź "niezaćvierdžanych" halinaŭ rodu herbu Sulima.

Sprava Łyčkoŭskich Mienskaha DDS. Nacyjanalny histaryčny archiŭ Respubliki Biełaruś
|