Martyralog Łyčkoŭskich

  • Śpis 1
  • Śpis 2
  • Śpis 3
  • Śpis 4
  • Śpis 5
  • Śpis 6
  • Śpis 7
  • Śpis 8

ŁYČKOŬSKI Felicyjan

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: v. Sucin, Ihumienski p-t, Mienskaja akruha
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: laśnik u majontku Macijevičy
Aryšt: 15.08.1920
Asudžan: 01.10.1920 (rašeńnie inš. orhanaŭ dziarž. ułady)
Abvinavačan: "špijanaž" na karyść Polščy
Prysud: VMP
Rastralany: -
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: -
Reabilitavany: 31.03.1992 - Vajskovaja prakuratura RB
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKAJA Vanda dačka Zygmunta

Hod naradžeńnia: 1919
Nacyjanalnaść: -

Etapy Data
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasiełany punkt
1. Departacyja   02 1940 Biełaruś Paleskaja Pinsk
2. Vysyłka     1940 KazSSR Kakčataŭskaja  
3. Vyzvaleńnie 01 02 1946      
4. Repatryjacyja   03 1946 Polšča    
Krynica:
1.

Kamputarnaja baza Ŭpravy spravami frantavikoŭ i reprasavanych asobaŭ u Varšavie

UK

ŁYČKOŬSKI Alaksandar syn Uładzimira

Hod naradžeńnia: 1918
Nacyjanalnaść: -

Etapy Data
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasiełany punkt
1. Lahier 05 08 1944 RSFSR Kałuskaja Kałuha
2 Vyzvaleńnie 06 01 1946      
3 Repatryjacyja     1946 Polšča    
Krynica:
1.

Pajmiennyja śpisy roty 1 - 4 bataljonu 361 rezervovaha paŭka piachoty pa dadzienym na 10.01.1945 (sprava 361zpp, vopis 136699, tečka 2) - staronka, pazycyja.

KO-35,5-65
2.

Śpisy asobaŭ ujazdžajučych u Polšču z Kałuhi ŭ traŭni 1946 h. praz Biełu-Padlasku, sastaŭlenyja PCK- Lubielskaj akruhi, aryhinał u Hałoŭnaj Upravie buro infarmacyi i pošuku ŭ Varšavie, tom 7348, kopija - Asiarodak "KARTA", tom / nr. staroncy / pazycyja

IV/W421 -843

ŁYČKOŬSKI Viktar syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1918
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Kabzievičy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: traktaryst Červieńskaj MTS
Aryšt: 05.12.1937
Asudžan: 06.12.1937 - "trojka"
Abvinavačan: art. 70 KK BSSR - ASD (antysavieckaja dziejnaść)
Prysud: VMP, kanfiskacyja majomaści
Rastralany: 02.03.1938
Miesca rastreła: unutranaja turma NKUS, h. Miensk
Miesca pachavańnia: h. Miensk
Reabilitavany: 04.04.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica:
1. Rastralanyja ŭ Mienskaj unutranaj turmie NKUS u peryjad kryvavaha tunela śmierci (žnivień 1937 - vierasień 1938). - Śpisy L. Marakova
2. Biełaruski "Memaryjał"

ŁYČKOŬSKI Stefan syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1916
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Kabzievičy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: traktaryst Červieńskaj MTS
Aryšt: 05.12.1937
Asudžan: 06.12.1937 - "trojka"
Abvinavačan: art. 70 KK BSSR - ASD
Prysud: VMP, kanfiskacyja majomaści
Rastralany: 02.03.1938
Miesca rastreła: unutranaja turma NKUS, h. Miensk
Miesca pachavańnia: h. Miensk
Reabilitavany: 04.04.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica:
1. Rastralanyja ŭ Mienskaj unutranaj turmie NKUS u peryjad kryvavaha tunela śmierci (žnivień 1937 - vierasień 1938). - Śpisy L. Marakova
2. Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Maksim syn Pilipa

Hod naradžeńnia: 1915
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: v. Chvataŭka Barysaŭskaha pavietu Mienskaja gub., Rasiejskaja imperyja [Zaraz: Białynicki r-n, Mahiloŭskaja vobł., Biełaruś - J.Ł.]
Miesca žycharstva: h. Uładzivastok, RSFSR
Adukacyja: vyšejšaja [1], niezavieršanaja vyšejšaja [2]
Rod dziejnaści: pad čas pieršaha aryštu - vajskoviec, inžyner-hidraakustyk v/č 40092 Tychaakijanskaha flotu [1]. Inžyner enerhaciahnika №10 MŠZ [2].
Aryšt: 05.11.1952, h. Uładzivastok
Asudžan: 29.1.1953 (rašeńnie inš. orhanaŭ dziarž. ułady)
Abvinavačan: art. 58 č.č. 1 i 2 KK RSFSR ("kantrarevalucyjnaja ahitacyja j prapahanda"). Za "antysavieckija nadpisy na budynkach Kijeŭskaha harsavieta, budaŭničaj upravy i inš." [1]
Prysud: 10 hod PPK, kanfiskacyja majomaści
Reabilitavany: 25.06.1954 - Viarchoŭny sud SSSR
Vyzvalen: 06.08.1954

Miesca žycharstva: st. Barnavuł, Ałtajski kraj, RSFSR
Aryšt: 05.09.1957
Paŭtorna asudžan: 14.12.1957 - Ałtajski krajavy sud
Abvinavačan: art. 58-10 č.1 KK RSFSR. U žniŭni 1957 na partkanferencyi chvaliŭ šmatpartyjnuju systemu ŭ Polščy; nazyvaŭ Chruščova vyskačkam i samazvancam, asudžaŭ Pastanovu "Ab antypartyjnym hurcie"; raspaviadaŭ palityčnyja anegdoty dy zachoŭvaŭ ich zapisy [2].
Prysud: 10 hod PPK z paśledujučym pazbaŭleńniem pravoŭ na 5 hod;
termin pakarańnia pamieńšan Viarchoŭnym sudom RSFSR 22.06.1960 da 5 hod pazbaŭleńnia voli;
pastanovaj Plenuma Viarchoŭnaha suda SSSR ad 07.06.1962 z prysudu ad 29.01.1953 vyklučana č.1 art. 58-10.
Vyzvalen: 05.09.1962
Paŭtorna reabilitavany: 17.07.1965
Padstava: sprava spyniena Viarchoŭnym sudom SSSR praz adsutnaść składu złačynstva
Dalejšy los nieviadomy. [Pracavaŭ u Krymie. Praŭdapadobna, što tamaka j pachavany.]

Krynicy:
1. Archiŭ UKDB pa Mahiloŭskaj vobł., RB. Asabovaja sprava L. ? 8315-sn (z fotazdymkam)
2. DA RF: f. 8131, vop. 31, sp. 91320; f. 9474, vop. 41, sp. 3289
3. Kniha pamiaci Ałtajskaha kraja
4. Biełaruski "Memaryjał"
5. NIAC "Memaryjał", Maskva


ŁYČKOŬSKAJA Janina dačka Ŭładysłava

Hod naradžeńnia: 1914
Nacyjanalnaść: polka *
Miesca naradžeńnia: Polšča **
Miesca žycharstva: v. Mikałajeŭka
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kałhaśnica
Aryšt: 31.03.1945
Asudžana: 17.07.1945 - Kujbyšaŭski abłasny sud
Abvinavačana: art. 58-10 KK RSFSR
Prysud: 5 hod źniavoleńnia ŭ PPL
Reabilitavana: lipień 1992 - Samarskaja abłasnaja prakuratura
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Samarskaj vobłaści


ŁYČKOŬSKAJA Janina dačka Ŭładysłava

Hod naradžeńnia: 1910
Nacyjanalnaść: polka *

Etapy Data:
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasielany punkt
1. Aryšt - - 1940 Biełaruś Mahiloŭskaja
Krynica:
1.

Śpis spraŭ, prachodziŭšych praz vorhany NKUS Zachodniaj Ukrainy j Biełarusi (vybarka z Knihi archiŭnaj rehistracyi śledčych spraŭ NKUS SSSR), kopija. Ministerstva Spraviadlivaści RP i Centar "KARTA" - tom, staronka, pazycyja.

ZUB-/388/279/12

ŁYČKOŬSKI Pavał syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1911
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: ch. Prudcy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: niepiśmienny
Rod dziejnaści: sielanin-adnaasobnik
Aryšt: 05.09.1930
Asudžan: 26.10.1930 - "trojka"
Abvinavačan: art. 72 KK BSSR - ASA (antysavieckaja ahitacyja)
Prysud: vysyłka
Reabilitavany: 29.10.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Ŭładzimier syn Łazara

Hod naradžeńnia: 1910
Nacyjanalnaść: ruski *
Miesca naradžeńnia: v. Šyrakova [Nižniaŭdzinski ŭjezd, Irkuckaja gub. - J.Ł.], Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. K.Badaranaŭka, Nižniaŭdzinski r-n, Irkuckaja vobł., RSFSR
Adukacyja: małapiśmienny
Rod dziejnaści: kałhaśnik k/h "Čyrvonaja horka"
Aryšt: 04.08.1941
Asudžan: 26.09.1941 - Irkucki abłasny sud
Abvinavačan: art.art. 19, 58-2 KK RSFSR
Prysud: VMP
Rastralany: 27.12.1941
Miesca rastreła: h. Irkuck
Reabilitavany: 16.08.1996 - zaklučeńnie prakuratury Irkuckaj vobłaści
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Irkuckaj vobłaści


ŁYČKOŬSKAJA Sabina dačka Ludvika

Hod naradžeńnia: 1909
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: Minskaja gub., Rasiejskaja Imperyja.
Miesca žycharstva: [ch. Kryžoŭka, Zasłaŭski r-n (?) - J.Ł.], Mienskaja vobł., BSSR.
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: 1930
Asudžan: -
Abvinavačan: -
Prysud: kułackaje raśsialeńnie pavodle Pastanovy CVK i SNK SSSR ad 01.02.1930; vysyłka - pasielišča Urkan, Ziejski rajon, RSFSR.
Reabilitavany: 29.07.1996 - UUS Amurskaj vobł. Sp. 10, f. 28, s. 16.
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Amurskaj vobłaści


ŁYČKOŬSKI Viktar syn Alaksandra

Hod naradžeńnia: 1931
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: p. Urkan, Ziejski rajon, RSFSR.
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: -
Asudžan: -
Abvinavačan: -
Prysud: -
Reabilitavany: 13.05.1997 - UUS Amurskaj vobł. Sp. 10, f. 17, s. 266.
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Amurskaj vobłaści


ŁYCZKOWSKI Zygmunt

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak [?]
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Zabity: 01.04.1941 - viazień Pawiaka

Krynica: R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978

ŁYCZKOWSKI Józef syn Bolesława

Hod naradžeńnia/śmierci: 1902-1940
Nacyjanalnaść: palak
Miesca naradžeńnia: v. Chociŭ (Chociw), Łodzienskaje vajavodztva, Polšča
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Viazień Pawiaka, 14.08.1940 vyviezieny ŭ Aśviencym (Oświęcim).
Daviedka: Heta byŭ pieršy ešalon u kanclahier Aśviencym. U im znachodzilisia asoby, areštavanyja 03.07.1940 siabry RKS "Skra", šerah advakataŭ, aficeraŭ VP, lekary, hramadzkija i palityčnyja dziejačy, ksiandzy.

Krynica:
1. R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978
2. Dadatkovuju infarmacyju łaskava padała pani H. Boratyńskaja z domu Łyczkowskich (Polšča).


ŁYCZKOWSKI Józef

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: Szymanowice [?]
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: nastaŭnik [?]
Los: zahinuŭ.

Krynica:
1. M. Walczak "Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945" - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
2. M. Walczak "Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji, 1939-1945" - Instytut Zachodni, 1974


ŁYCZKOWSKA Hanna
("JOTHAN")

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -

Krynica: S. Jastrzębski "Martyrologia polskiej ludności na ziemi lwowskiej w latach 1939-1947", 2003


ŁYČ-ŁYČKOŬSKI 1) Alaksandar syn Michała

(Grunin-Grušyn-Dabrynin-Kuźniacoŭ-Arłoŭ)
Hod naradžeńnia: 14.11.1906
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: v. Klepačy, Vaŭkavyski paviet, Haradzienskaja gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: h. Maskva, vuł. Ziemlany Vał, 23-20
Adukacyja: niezavieršanaja vyšejšaja
Rod dziejnaści: st. buchgaltar, Leninski rajhandal h. Maskvy
Aryšt: 23.11.1932
Asudžan: 02.04.1933
Abvinavačan: "špijanaž" - pastanova kalehii ADPU
Prysud: VMP
Rastralany: 21.08.1933
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: Vahańkaŭskija mohiłki, h. Maskva
Reabilitavany: tak
Padstava: art.1 Ukaza PVS SSSR ad 16.01.1989

Krynica: Rastrelnyja śpisy - Vahańkaŭskija mohiłki


ŁYCZKOWSKI Jan

Mohiłki ŭ Małaj Bierazavicy

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak.
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: v. Małaja Bierazavica, Zbaraski paviet, Tarnopalskaje vajavodztva, Polšča [?]
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Zaŭvaha: achviara bojni, arhanizavanaj UPA ŭ 1944 h.

Krynica: W. Kubów "Polacy I Ukraincy Na Podolu: tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża" - "Nortom", 1997


ŁYCZKOWSKI Władysław

Год нараджэньня: -
Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak [?]
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Viazień k/l "Aśviencym" (Oświęcim) - dalejšy los nieviadomy.

Krynica:
1. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Oświęcim nieznany" - Wydawnictwo Literackie, 1981
2. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Więźniowie Oświęcimia" - Wydawnictwo Literackie, 1984

ŁYCZKOWSKI Władysław

Hod naradžeńnia: 23.06.1906
Nacyjanalnaść: palak
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: h. Varšava
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: sanitar
Viazień k/l "Aśviencym" (Auschwitz) - dalejšy los nieviadomy.

Крыніца: K. Albin, F. Piper, I. Strzelecka "Księga pamięci: transporty polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944" - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000


ŁYČKOŬSKI Vincent syn Vosipa

Hod naradžeńnia: 1900
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: v. Stańkava Mienskaha pavietu i gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Stańkava, Dziaržynski r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: bryhadzir, k/h im. Lenina
Aryšt: 13.07.1938
Asudžan: 28.09.1938 - "trojka"
Abvinavačan: art. 64 KK BSSR - siabroŭstva ŭ "Polskaj arhanizacyi vajskovaj" (PAV), udzieł va ŭzbrojenym paŭstańni
Prysud: 10 hod PPL - HoršorLah, h. Temirtaŭ
Miesca pachavańnia: pamior u PPL
Reabilitavany: 19.12.1959 - Prezidyjum Mienskaha abłsuda
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYCZKOWSKI Izydor syn Antona

Hod naradžeńnia: 1905
Nacyjanalnaść: palak *

Etapy Data:
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasielany punkt
1. Lahier       Rasieja Ivanaŭskaja Juža
2. Lahier       Ukraina Zaparoskaja Zaparožža
3. Aryšt 18 09 1939     Uładzimir
4. Lahier 03 06 1940 Rasieja Komi ASRR SievŽełDorLAH
5. Anders 02 09 1941 Rasieja   Taciščava
Krynica:
1.

Kartateka alfabetyčnaha ŭliku vajennapałonnych 1939 hodu. Centralny Vajskovy Archiŭ u Rembertovie, Kalekcyja spraŭ z rasiejskich archivaŭ.

CAW-1
2.

Zbor asabovych spraŭ vajennapałonnych 1939 hodu. Centralny Vajskovy Archiŭ u Rembertovie, Kalekcyja spraŭ z rasiejskich archivaŭ - numar tečki.

CAW1939 -/3323/19
3.

Imiannyja śpisy sa zboru ŭnutryviedamasnych dakumentaŭ - śpis vajennapałonnych, adasłanych z SievŽełDorLAHu NKUS SSSR (sa stancyi Urdoma) u Juski lahier NKUS 11.07.1941 (ešalon 1); śpisy vajennapałonnych, asabovyja spravy jakich vysłany va UNKUS SSSR pa Spravach Vajennapałonnych; śpis vajennapałonnych adasłanych z SievŽełDorLAHu NKUS SSSR (sa stancyi Miežog) u Juski lahier NKUS 17.07.1941 (ešalon 2), (sygnatura VIII.800.20, tečka 573). Centralny Vajskovy Archiŭ u Rembertovie, Kalekcyja spraŭ z rasiejskich archivaŭ - tečka, staronka, pazycyja ci tečka, numar ešalonu, pazycyja.

CAW3-573 -2-940

ŁYČKOŬSKAJA Antanina dačka Vosipa

Hod naradžeńnia: 1903
Nacyjanalnaść: biełruska
Miesca naradžeńnia: ch. Ratamka Mienskaha pavietu i gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: ch. Kryžoŭka, Zasłaŭski r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: n/pačatkovaja
Rod dziejnaści: chatniaja haspadynia
Aryšt: 24.08.1937
Asudžana: 09.11.1937 - kamisija NKUS i Prakurora SSSR
Abvinavačana: art. 68 KK BSSR - ahient polskaj vyviedki
Prysud: VMP
Rastralana: 26.11.1937
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: h. Vorša
Reabilitavana: 18.11.1989 - Prakuratura BVA
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"

ŁYČKOŬSKI Jan syn Mikałaja

Hod naradžeńnia: 1901
Nacyjanalnaść: ruski *
Miesca naradžeńnia: st. Tatarka, Omskaja čyhunka, Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Usiulhan, Znamienski r-n, Omskaja vobł., RSFSR
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: sielanin-adnaasobnik
Aryšt: 04.10.1937
Asudžan: 25.10.1937, trojka pry UNKUS pa Omskaj vobł.
Abvinavačan: art. 58-10-11 KK RSFSR
Prysud: VMP
Rastralany: 01.11.1937
Miesca rastrełu: Tara
Miesca pachavańnia: -
Reabilitavany: 17.08.1960 - Prezydyjum Omskaha abłasnoha sudu
Padstava: praz adsutnaść składu złačynstva (P-8177)

Krynica: Kniha pamiaci Omskaj vobłaści


ŁYČKOŬSKI Vincent syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1901
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Repišča, Puchavicki r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: rabočy, s/h "Repišča"
Aryšt: 10.09.1932
Asudžan: 23.10.1932 - ADV (asoby daradčy vorhan - "trojka")
Abvinavačan: art. 68 KK BSSR - ahient polskaj vyviedki
Prysud: 3 hady PPL - SvirLah, h. Ładejnaje Pole
Reabilitavany: 31.05.1989 - prakuratura BVA
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKAJA Nadzieja dačka Viktara

Hod naradžeńnia: 1899
Nacyjanalnaść: biełaruska
Miesca naradžeńnia: v. Repišča Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Repišča, Puchavicki r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: n/pačatkovaja
Rod dziejnaści: chatniaja haspadynia
Aryšt: -
Asudžana: 23.11.1932 - kalehija ADPU
Abvinavačana: art.art. 58-10, 17-58/2 KK BSSR - ASD
Prysud: 3 hady vysyłcy
Reabilitavany: 28.12.1960 - Vajskovy trybunał BVA
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Lavon syn Rajmanda

Hod naradžeńnia: 1898
Nacyjanalnaść: palak *
Miesca naradžeńnia: v. Astraŭki Mienskaha pavietu i gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: Mienski paviet
Adukacyja: siaredniaja
Rod dziejnaści: mał. aficer, 102 połk armii Kałčaka
Aryšt: 01.05.1920
Asudžan: 16.05.1921
Abvinavačan: "vorah pracoŭnaha naroda"
Prysud: VMP
Rastralany: -
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: -
Reabilitavany: 21.07.1992 - prakuratura RB
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Stanisłaŭ syn Ludvika

Hod naradžeńnia: 20.02.1897
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kapitan rezervu 83-ha piach. pałka
Los: zabit u Katyni.

Krynica:
1. A. Moszyński "Lista Katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni" - 1989
2. J. Tucholski "Mord w Katyniu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk: lista ofiar" - Instytut Wydawniczy PAX, 1991

ŁYČKOŬSKI Branisłaŭ syn Rajmanda

Hod naradžeńnia: 1896
Nacyjanalnaść: palak *
Miesca naradžeńnia: Mienskaja gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: h. Chabaraŭsk, RSFSR
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kiraŭnik vajenna-transpartnaj słužby Amurskaha basejna
Aryšt: 24.07.1938
Asudžan: 21.03.1939 - 11-ty adz. UDB UNKUS
Abvinavačan: -
Prysud: -
Reabilitavany: tak
Padstava: sprava spyniena praz niedaviadzieńnie abvinavačvańnia

Krynica: Kniha pamiaci Chabaraŭskaha kraja


ŁYČKOŬSKI Ŭładzimier syn Antona

Hod naradžeńnia: 1895
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: ch. Prudcy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: n/pačatkovaja
Rod dziejnaści: sielanin-adnaasobnik
Aryšt: 05.09.1930
Asudžan: 26.10.1930 - "trojka"
Abvinavačan: art. 72 KK BSSR - ASA
Prysud: vysyłka
Reabilitavany: 29.05.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Alaksandar syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 05.10.1894
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Ratamka Mienskaha pavietu i gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: ch. Kryžoŭka, Zasłaŭski r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: stalar-samatužnik
Aryšt: 08.07.1935
Asudžan: 19.05.1936 - sudovy vorhan
Abvinavačan: art. 68a KK BSSR - "špijanaž"
Prysud: 5 hod PPL, 2 hady pazbaŭleńnia pravoŭ
Reabilitavany: -
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKAJA Zofja dačka Franciška

Hod naradžeńnia: 1890
Nacyjanalnaść: biełaruska
Miesca naradžeńnia: ch. Uhły Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja [Zaraz: Puchavicki r-n, Mienskaja vobł., Biełaruś. - J.Ł.]
Miesca žycharstva: p. Jančer, Kočeŭski r-n, Piermskaja vobł., RSFSR
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: 11.12.1941
Asudžana: 09.05.1942
Abvinavačana: ASA
Prysud: vysyłka ŭ Krasnajarski kraj (3 hady)

Krynica: Kniha pamiaci Piermskaj vobłaści


ŁYČKOŬSKI Karal syn Marcina

Hod naradžeńnia: 15.11.1987 [1889]
Hod śmierci: 07.03.1943 (malaryja, vajskovy špital)
Nacyjanalnaść: palak *
Miesca naradžeńnia: Antonaŭka (Antoniówka / Antonivka), Žydačaŭski paviet, Karaleŭstva Galicyi i Ładameryi, Aŭstra-Vuhorščyna [Zaraz: Lvoŭskaja (Lviv) vobł., Ukraina.]
Miesca žycharstva: Žulin, Stryjski r-n, Stanisłaŭskaja vobł., USSR [Zaraz: Lvoŭskaja vobł., Ukraina - J.Ł.]
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kamendant palicyi
Miesca pachavańnia: Polskija mohilki, Teheran (Iran)
Siamja:
ŁYČKOŬSKAJA Juzefa dačka Piatra, 1902 h.n.
ŁYČKOŬSKAJA Zofja dačka Karala, 1924 h.n.
ŁYČKOŬSKI Adolf syn Karala, 1926 h.n. (udzielnik pierachodu armii gen. Andersa praz Iran da Eŭropy. Dalejšy los nie viadomy.)
ŁYČKOŬSKAJA Česłava dačka Karala, 1929 h.n.
ŁYČKOŬSKAJA Vanda dačka Karala, 09.10.1938 h.n.
Aryštavany: -
Asudžany: 10.02.1940
Abvinavačany: -
Prysud: specpasialeńnie ŭ Komi ASSR - p. Džept, Syktyŭdzinski r-n
Reabilitavany: -
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Respubliki Komi

ŁYČKOŬSKI Vosip syn Michała

Hod naradžeńnia: 1887
Nacyjanalnaść: palak *
Miesca naradžeńnia: v. Čyžčajłava 2) Babrujskaha pavieta Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Čyžčajłava, Kličaŭski r-n, Mahiloŭskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: sielanin
Aryšt: 18.05.1931
Asudžan: 27.08.1931 - "trojka"
Abvinavačan: art. 76 KK BSSR - udzieł u k/r kułackaj arhanizacyi
Prysud: 3 hady PPL
Reabilitavany: 14.09.1962 - sudovaja kalehija pa kryminalnym spravam Viarchoŭnaha suda BSSR
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Jan syn Marcina

Hod naradžeńnia: 1886
Nacyjanalnaść: palak *
Miesca naradžeńnia: Jankaŭcy [Jajkówce (?)], Žydačaŭski paviet, Karaleŭstva Galicyi i Ładameryi, Aŭstra-Vuhorščyna [Zaraz: Lvoŭskaja vobł., Ukraina - J.Ł.]
Miesca žycharstva: Vola-Lubamirska, Žydačaŭski r-n, Drahabyckaja vobł., USSR [Zaraz: Lvoŭskaja vobł., Ukraina - J.Ł.]
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Siamja:
ŁYČKOŬSKAJA Michalina dačka Juzefa, 1899 h.n.
ŁYČKOŬSKI Karal syn Jana, 1921 h.n.
ŁYČKOŬSKAJA Maryja dačka Jana, 1923 h.n.
ŁYČKOŬSKAJA Hanna dačka Jana, 1926 h.n.
ŁYČKOŬSKI Ŭładysłaŭ syn Jana, 1929 h.n.
Aryštavany: -
Asudžany: 10.02.1940
Abvinavačany: -
Prysud: specpasialeńnie ŭ Komi ASSR - p. Džept, Syktyŭdzinski r-n
Reabilitavany: -
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Respubliki Komi


ŁYČKOŬSKI Miatod (Niafiod) syn Siarhieja

(pa materyjałach śledztva: Łučkoŭski)
Hod naradžeńnia: 1876
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: v. Chvataŭka Barysaŭskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja (pa materyjałach śledztva: u v. Fataŭka Mienskaj gub.) [Zaraz: Białynicki r-n, Mahiloŭskaja vobł., Biełaruś - J.Ł.]
Miesca žycharstva: Ačynski r-n ASK
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kałhaśnik
Aryšt: 04.04.1933 pa spravie Družynina D.Ch. (64 čał.)
Abvinavačan: siabroŭstva ŭ kantrarevalucyjnaj arhanizacyi j padrychtoŭka da teraktu
Asudžan: 13.05.1933 asobaj "trojkaj" paŭnamocnaha pradstaŭnictva (PP) ADPU ZSK
Prysud: 5 hod vysyłcy va ŬSK.
Reabilitavany: 08.02.1958 - Krasnajarski krajsud (P-9002)
Padstava: -

Krynica: Baza dadzienych Krasnajarskaha tavarystva "Memaryjał"


ŁYČKOŬSKI Alaksandar syn Jana

Hod naradžeńnia: 1873
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: s. Babroŭka, Zyranaŭski r-n, Uschodnie-Kazachstanskaja vobł., KazSSR
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: 06.04.1930, RA ADPU
Asudžan: 19.07.1930 - "trojka" pry PP ADPU ŭ Kazachstanie
Abvinavačan: art. 58-10 KK RSFSR
Prysud: 3 hady PPL
Reabilitavany: 05.06.1989 - prakuratura ŬKV
Padstava: Ukaz PVS SSSR ad 16.01.1989

Krynica: Źviestki DKNB RK pa Ŭschodnie-Kazachstanskaj vobłaści, Kazachstan


1) Praŭdapadobna, što sapraŭdnaje proźvišča "Łyč", bo ŭ navakolli v. Klepačy jano raspaŭsiudžana.

2) Vioska nie identyfikavana. Imavierna, što havorka idzie ab v. Ustajłava (Stajłova), Harbacevickaja vołaść, Babrujski paviet, Mienskaja gubernia.

* Biełaruski etnas/nacyja ŭ Rasiejskaj imperyi i Polščy (časoŭ Druhoj Rečy Paspalitaj) nie pryznavalisia. Etničnuju/nacyjanalnuju prynaležniść vyznačali pa relihijnaj prykmiecie: pravasłaŭny - "ruski", katalik - "palak". T.č., nacyjanalnaja samaidentyfikacyja vyšej aznačanych asob mahła nie supadać z aficyjnaj.

** Praŭdapadobna - Zachodniaja Biełaruś (terytoryja Biełarusi akupavanaja Polščaj u 1921-39 h.h.; paśla 1939 h. - pad Savietami).

Skarystany materyjały sajtaŭ:

zhurnal.lib.ru
www.memo.ru
www.marakou.by

kamunikat.net.iig.pl
lists.memo.ru
www.amurobl.ru

www.indeks.karta.org.pl
www.memorial.krsk.ru