Hałoŭnaja

ŁYČKOŬSKIJA HERBU:
RADAVOD ŁYČKOŬSKICH HERBU:
FAMILII:
MAPYBačyna ŭtrymlivaje infarmacyju źviazanaju ź gienealahičnymi daśledvańniami rodu Łyčkoŭskich jak u Nacyjanalnym histaryčnym archivie Respubliki Biełaruś (Miensk), tak i ŭ Lietuviskim dziaržaŭnym histaryčnym archivie (Vilnia). Akramia archiŭnych krynicaŭ šyroka vykarystoŭvalisia polskija i rasiejskija drukavanyja navukova-papularnyja vydańni. Daśledčykam asabistaha radavodu, a taksama amataram gienealohii, jakija pracujuć nad stvareńniem siamiejnaha gienealahičnaha dreva, aŭtaram prapanujecca imienny pakazalnik proźviščaŭ, jakija ŭzhadvajucca ŭ dakumentach jaho pryvatnaha archiva.

Karysnymi dla naviedvalnikaŭ buduć histaryčnyja mapy administracyjnaha padziełu asobnych pavietaŭ Rasiejskaj imperyi (19 st.) i Vialikaha Kniastva Litoŭskaha (18 st.). Źviartaju ŭvahu naviedvalnikaŭ, što mapa VKL maštabujecca.

Asobna pradstaŭlena ŭ kiryličnym pravapisu polskaja małanakładnaja daviedačnaja litaratura pa šlacheckaj (dvaranskaj) gienealohii - rejestry padymnaha padatka Metryki VKL. Padobnyja biełaruskija vydańni na biełaruskamoŭnych versijach bačyny nie prapanujucca, bo ŭsie jany dastupnyja biełaruskim karystalnikam sieciva ŭ biblijatekach krainy. Uvieś daviedačny materyjał zaklikany dziela zaryjentavańnia pačynajučych daśledčykaŭ svaich litoŭska-biełaruskich karanioŭ u tym vializnym spektry polskaj gienealahičnaj litaratury, jakaja, jak mnie bačycca, musić być zapatrabavana ŭ pieršaju čarhu.

U DAPAMOHU DAŚLEDČYKAM

Jak atrymać dotyk da PDF-fajłaŭ?

INTERNET - PRA NAS

REJTYNH BAČYNY
| Kantakt | Mapa bačyny | |