Bačyna ŭtrymlivaje infarmacyju źviazanaju ź genealagičnymi daśledvańniami rodu Łyčkoŭskich jak u Nacyjanalnym histaryčnym archivie Respubliki Biełaruś (Miensk), tak i ŭ Lietuviskim dziaržaŭnym histaryčnym archivie (Vilnia). Akramia archiŭnych krynicaŭ šyroka vykarystoŭvalisia polskija i rasiejskija drukavanyja navukova-papularnyja vydańni. Daśledčykam asabistaha radavodu, a taksama amataram gienealogii, jakija pracujuć nad stvareńniem siamiejnaha gienealagičnaha dreva, aŭtaram prapanujecca imienny pakazalnik proźviščaŭ, jakija ŭzhadvajucca ŭ dakumentach jaho pryvatnaha archiva.

Karysnymi dla naviedvalnikaŭ buduć histaryčnyja mapy administracyjnaha padziełu asobnych biełaruskich pavietaŭ u składzie Rasiejskaj imperyi (XIX st.) i Vialikaha Kniastva Litoŭskaha (XVIII st.).

Uvieś daviedačny materyjał zaklikany dziela zaryjentavańnia pačynajučych daśledčykaŭ svaich litoŭska-biełaruskich karanioŭ u tym vializnym spektry genealagičnaj litaratury, jakaja, jak mnie bačycca, musić być zapatrabavana ŭ pieršaju čarhu.

Padrabiaźniej ab prajekcie

Daślednikam siamiejnaj genealogii

Administracyjnyja mapy

Mapy biełaruskich pavietaŭ XIX st., mapa Vialikaha Kniastva Litoŭskaha siaredziny XVIII st.

Dalej

Artykuły

Pierakładnyja artykuły aŭtara, pryśviečanyja šlachieckamu sasłoŭju, jaho historyi i heraldycy.

Dalej

Asabisty archiŭ

Imienny pakazalnik asobaŭ, uzhadanych u dakumentach z asabistaha archivu aŭtara.

Dalej

Daviedniki

Šlacheckaja heraldyka, radavody, bijagrafičnyja daviedniki dy inš.

Dalej

Heraldyka biełaruskaje šlachty

Galereja herbaŭ, rekanstrujavanych na padstavie drukavanych herboŭnikaŭ.

Dalej

Herboŭniki šlachty

Herboŭniki biełaruskaje šlachty i asobnych terytaryjalnych adzinak VKL.

Dalej

Popisy šlachty

Śpisy vialikalitoŭskaje šlachty, składzienyja na padstavie popisaŭ ci ŭdziełu ŭ ziemskich sojmikach.

Dalej