Vialikaje Kniastva Litoŭskaje
ŭ siaredzinie XVIII stahoddzia

Administracyjnaja mapa

Łyčkoŭskija ŭ VKL
Paznačany na mapie ličbaj Zaścienki, majontki, miastečki Paznačany na mapie ličbaj Zaścienki, majontki, miastečki
1 Servieč 7 Dźviniačy
2 Joŭsievičy 8 Vialikaje Siało
3 Izmajłava 9 Čareŭki
4 Biełyja Borki j Dubrovak 10 Smalihaŭka
5 Zakreŭščyna 11 Jazienicy
6 Adamava 12 Haradčevičy

Jury Łyčkoŭski |