MAPY >

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje ŭ siaredzinie XVIII st.

MAPY
 
 

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje
(administracyjnaja mapa)


Pstrykni pravaj knopkaj myšy i vybiary patrebny maštab mapy

Łyčkoŭskija ŭ VKL
(ličbami paznačany zaścienki, majontki, miastečki)
1 - Servieč;
2 - Jousievičy;
3 - Izmajłava;
4 - Biełyja Borki j Dubroŭka;
5 - Zakreŭščyna;
6 - Adamava;
7 - Dźviniačy;
8 - Vialikaje Siało;
9 - Čareŭki;
10 - Smalihaŭka;
11 - Jazienicy;
12 - Haradčevičy.
|