MARTYRALOG >

Śpis 1


 

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Felicyjan

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: v. Sucin, Ihumienski p-t, Mienskaja akruha
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: 15.08.1920
Asudžan: 01.10.1920 (rašeńnie inš. orhanaŭ dziarž. ułady)
Abvinavačan: "špijanaž" na karyść Polščy
Prysud: VMP
Rastralany: -
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: -
Reabilitavany: 31.03.1992 - Vajskovaja prakuratura RB
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"

♦♦♦

ŁYČKOŬSKAJA Vanda dačka Zygmunta

Hod naradžeńnia: 1919
Nacyjanalnaść: -

Etapy Data:
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasielany punkt
1. Departacyja   02 1940 Biełaruś Paleskaja Pinsk
2. Vysyłka     1940 KazSSR Kakčataŭskaja  
3. Vyzvaleńnie 01 02 1946      
4. Repatryjacyja   03 1946 Polšča    

Krynica:
1. Kamputarnaja baza Ŭpravy spravami frantavikoŭ i reprasavanych asobaŭ u Warszawie UK

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Alaksandar syn Uładzimira

Hod naradžeńnia: 1918
Nacyjanalnaść: -

Etapy Data:
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasielany punkt
1. Lahier 05 08 1944 RSFSR Kałuskaja Kałuha
2 Vyzvaleńnie 06 01 1946      
3 Repatryjacyja     1946 Polšča    

Krynica:
1. Pajmiennyja śpisy roty 1 - 4 bataljonu 361 rezervovaha paŭka piachoty pa dadzienym na 10.01.1945 (sprava 361zpp, vopis 136699, tečka 2) - staronka, pazycyja. KO-35,5-65
2. Śpisy asobaŭ ujazdžajučych u Polšču z Kałuhi ŭ traŭni 1946 h. praz Biału-Padlasku, sastaŭlenyja PCK- Lubielskaj akruhi, aryhinał u Hałoŭnaj Upravie buro infarmacyi i pošuku ŭ Warszawie, tom 7348, kopija - Asiarodak "KARTA", tom / nr. staroncy / pazycyja IV/W421 -843

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Viktar syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1918
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Kabzievičy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: traktaryst Červieńskaj MTS
Aryšt: 05.12.1937
Asudžan: 06.12.1937 - "trojka"
Abvinavačan: art. 70 KK BSSR - ASD (antysavieckaja dziejnaść)
Prysud: VMP, kanfiskacyja majomaści
Rastralany: 02.03.1938
Miesca rastreła: unutranaja turma NKUS, h. Miensk
Miesca pachavańnia: h. Miensk
Reabilitavany: 04.04.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica:
1. Rastralanyja ŭ Mienskaj unutranaj turmie NKUS u peryjad kryvavaha tunela śmierci (žnivień 1937 - vierasień 1938). - Śpisy L. Marakova
2. Biełaruski "Memaryjał"

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Stefan syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1916
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. Kabzievičy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: pačatkovaja
Rod dziejnaści: traktaryst Červieńskaj MTS
Aryšt: 05.12.1937
Asudžan: 06.12.1937 - "trojka"
Abvinavačan: art. 70 KK BSSR - ASD
Prysud: VMP, kanfiskacyja majomaści
Rastralany: 02.03.1938
Miesca rastreła: unutranaja turma NKUS, h. Miensk
Miesca pachavańnia: h. Miensk
Reabilitavany: 04.04.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica:
1. Rastralanyja ŭ Mienskaj unutranaj turmie NKUS u peryjad kryvavaha tunela śmierci (žnivień 1937 - vierasień 1938). - Śpisy L. Marakova
2. Biełaruski "Memaryjał"

♦♦♦

 
|