MARTYRALOG >

Śpis 2


 

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Maksym syn Pilipa

Hod naradžeńnia: 1915
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: v. Chvataŭka Barysaŭskaha pavietu Mienskaja gub., Rasiejskaja imperyja [Zaraz: Białynicki r-n, Mahiloŭskaja vobł., Biełaruś - J.Ł.]
Miesca žycharstva: h. Uładzivastok, RSFSR
Adukacyja: vyšejšaja [1], niezavieršanaja vyšejšaja [2]
Rod dziejnaści: pad čas pieršaha aryštu - vajskoviec, inžyner-hidraakustyk v/č 40092 Tychaakijanskaha flotu [1]. Inžyner enerhaciahnika №10 MŠZ [2].
Aryšt: 05.11.1952, h. Uładzivastok
Asudžan: 29.1.1953 (rašeńnie inš. orhanaŭ dziarž. ułady)
Abvinavačan: art. 58 č.č. 1 i 2 KK RSFSR ("kantrarevalucyjnaja ahitacyja j prapahanda"). Za "antysavieckija nadpisy na budynkach Kijeŭskaha harsavieta, budaŭničaj upravy i inš." [1]
Prysud: 10 hod PPK, kanfiskacyja majomaści
Reabilitavany: 25.06.1954 - Viarchoŭny sud SSSR
Vyzvalen: 06.08.1954

Miesca žycharstva: st. Barnavuł, Ałtajski kraj, RSFSR
Aryšt: 05.09.1957
Paŭtorna asudžan: 14.12.1957 - Ałtajski krajavy sud
Abvinavačan: art. 58-10 č.1 KK RSFSR. U žniŭni 1957 na partkanferencyi chvaliŭ šmatpartyjnuju systemu ŭ Polščy; nazyvaŭ Chruščova vyskačkam i samazvancam, asudžaŭ Pastanovu "Ab antypartyjnym hurcie"; raspaviadaŭ palityčnyja anegdoty dy zachoŭvaŭ ich zapisy [2].
Prysud: 10 hod PPK z paśledujučym pazbaŭleńniem pravoŭ na 5 hod;
termin pakarańnia pamieńšan Viarchoŭnym sudom RSFSR 22.06.1960 da 5 hod pazbaŭleńnia voli;
pastanovaj Plenuma Viarchoŭnaha suda SSSR ad 07.06.1962 z prysudu ad 29.01.1953 vyklučana č.1 art. 58-10.
Vyzvalen: 05.09.1962
Paŭtorna reabilitavany: 17.07.1965
Padstava: sprava spyniena Viarchoŭnym sudom SSSR praz adsutnaść składu złačynstva
Dalejšy los nieviadomy. [Pracavaŭ u Krymie. Tamaka j pachavany (?) - J.Ł.]

Krynicy:
1. Archiŭ UKDB pa Mahiloŭskaj vobł., RB. Asabovaja sprava L. ? 8315-sn (z fotazdymkam)
2. DA RF: f. 8131, vop. 31, sp. 91320; f. 9474, vop. 41, sp. 3289
3. Kniha pamiaci Ałtajskaha kraja
4. Biełaruski "Memaryjał"
5. NIAC "Memaryjał", Maskva

♦♦♦

ŁYČKOŬSKAJA Janina dačka Ŭładysłava

Hod naradžeńnia: 1914
Nacyjanalnaść: polka *
Miesca naradžeńnia: Polšča **
Miesca žycharstva: v. Mikałajeŭka
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: kałhaśnica
Aryšt: 31.03.1945
Asudžana: 17.07.1945 - Kujbyšaŭski abłasny sud
Abvinavačana: art. 58-10 KK RSFSR
Prysud: 5 hod źniavoleńnia ŭ PPL
Reabilitavana: lipień 1992 - Samarskaja abłasnaja prakuratura
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Samarskaj vobł.

♦♦♦

ŁYČKOŬSKAJA Janina dačka Ŭładysłava

Hod naradžeńnia: 1910
Nacyjanalnaść: polka *

Etapy Data:
dd/mm/hhhh
Respublika Vobłaść Nasielany punkt
1. Aryšt - - 1940 Biełaruś Mahiloŭskaja  

Krynica:
1. Śpis spraŭ, prachodziŭšych praz vorhany NKUS Zachodniaj Ukrainy j Biełarusi (vybarka z Knihi archiŭnaj rehistracyi śledčych spraŭ NKUS SSSR), kopija. Ministerstva Spraviadlivaści RP i Centar "KARTA" - tom, staronka, pazycyja. ZUB-/388/279/12

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Pavał syn Bazyla

Hod naradžeńnia: 1911
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: ch. Prudcy Ihumienskaha pavietu Mienskaj gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: ch. Prudcy, Červieński r-n, Mienskaja vobł., BSSR
Adukacyja: niepiśmienny
Rod dziejnaści: sielanin-adnaasobnik
Aryšt: 05.09.1930
Asudžan: 26.10.1930 - "trojka"
Abvinavačan: art. 72 KK BSSR - ASA (antysavieckaja ahitacyja)
Prysud: vysyłka
Reabilitavany: 29.10.1989 - Prakuratura BSSR
Padstava: -

Krynica: Biełaruski "Memaryjał"

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Ŭładzimir syn Łazara

Hod naradžeńnia: 1910
Nacyjanalnaść: ruski *
Miesca naradžeńnia: v. Šyrakova [Nižniaŭdzinski ŭjezd, Irkuckaja gub. - J.Ł.], Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: v. K.Badaranaŭka, Nižniaŭdzinski r-n, Irkuckaja vobł., RSFSR
Adukacyja: małapiśmienny
Rod dziejnaści: kałhaśnik k/h "Čyrvonaja horka"
Aryšt: 04.08.1941
Asudžan: 26.09.1941 - Irkucki abłasny sud
Abvinavačan: art.art. 19, 58-2 KK RSFSR
Prysud: VMP
Rastralany: 27.12.1941
Miesca rastreła: h. Irkuck
Reabilitavany: 16.08.1996 - zaklučeńnie prakuratury Irkuckaj vobłaści
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Irkuckaj vobł.

♦♦♦

* Biełaruski etnas/nacyja ŭ Rasiejskaj imperyi i Polščy (časoŭ Druhoj Rečy Paspalitaj) nie pryznavalisia. Etničnuju/nacyjanalnuju prynaležniść vyznačali pa relihijnaj prykmiecie: pravasłaŭny - "ruski", katalik - "palak". T.č., nacyjanalnaja samaidentyfikacyja vyšej aznačanych asob mahła nie supadać z aficyjnaj.
** Praŭdapadobna - Zachodniaja Biełaruś (terytoryja Biełarusi akupavanaja Polščaj u 1921-39 h.h.; paśla 1939 h. - pad Savietami).


 
|