MARTYRALOG >

Śpis 3


 

♦♦♦

ŁYČKOŬSKAJA Sabina dačka Ludvika

Hod naradžeńnia: 1909
Nacyjanalnaść: -.
Miesca naradžeńnia: [ch. Prudcy, ihumienski paviet (?) - J.Ł.], Minskaja gub., Rasiejskaja Imperyja.
Miesca žycharstva: [ch. Prudcy, Červienski rajon (?) - J.Ł.], Mienskaja vobł., BSSR.
Adukacyja: -.
Rod dziejnaści: -.
Aryšt: 1930
Asudžan: -.
Abvinavačan: -.
Prysud: kułackaje raśsialeńnie pavodle Pastanovy CVK i SNK SSSR ad 01.02.1930; vysyłka - pasielišča Urkan, Ziejski rajon, RSFSR.
Reabilitavany: 29.07.1996 - UUS Amurskaj vobł. Sp. 10, f. 28, s. 16.
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Amurskaj vobłaści

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Viktar syn Alaksandra

Hod naradžeńnia: 1931
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: p. Urkan, Ziejski rajon, RSFSR.
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Aryšt: -
Asudžan: -
Abvinavačan: -
Prysud: -
Reabilitavany: 13.05.1997 - UUS Amurskaj vobł. Sp. 10, f. 17, s. 266.
Padstava: -

Krynica: Kniha pamiaci Amurskaj vobłaści

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Zygmunt

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak [?]
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Zabity: 01.04.1941 - viazień Pawiaka

Krynica: R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Józef syn Bolesława

Hod naradžeńnia/śmierci: 1902-1940
Nacyjanalnaść: palak
Miesca naradžeńnia: v. Chociŭ (Chociw), Łodzienskaje vajavodztva, Polšča
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -
Viazień Pawiaka, 14.08.1940 vyviezieny ŭ Aśviencym (Oświęcim).
Daviedka: Heta byŭ pieršy ešalon u kanclahier Aśviencym. U im znachodzilisia asoby, areštavanyja 03.07.1940 siabry RKS "Skra", šerah advakataŭ, aficeraŭ VP, lekary, hramadzkija i palityčnyja dziejačy, ksiandzy.

Krynica:
1. R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
2. Dadatkovuju infarmacyju łaskava pradstaviła pani H. Boratyńskaja z domu Łyczkowskich (Polšča).

♦♦♦

ŁYČKOŬSKI Józef

Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: palak
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: Szymanowice [?]
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: nastaŭnik [?]
Zahinuŭ.

Krynica:
1. M. Walczak "Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945" - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
2. M. Walczak "Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji, 1939-1945" - Instytut Zachodni, 1974

♦♦♦

ŁYČKOŬSKAJA Hanna

"JOTHAN"
Hod naradžeńnia: -
Nacyjanalnaść: -
Miesca naradžeńnia: -
Miesca žycharstva: -
Adukacyja: -
Rod dziejnaści: -

Krynica: S. Jastrzębski "Martyrologia polskiej ludności na ziemi lwowskiej w latach 1939-1947", 2003

♦♦♦

ŁYČ-ŁYČKOŬSKI Alaksandar syn Michała

(Grunin-Grušyn-Dabrynin-Kuźniacoŭ-Arłoŭ)
Hod naradžeńnia: 14.11.1906
Nacyjanalnaść: biełarus
Miesca naradžeńnia: v. Klepačy, Vaŭkavyski paviet, Haradzienskaja gub., Rasiejskaja imperyja
Miesca žycharstva: h. Maskva, vuł. Ziemlany Vał, 23-20
Adukacyja: niezavieršanaja vyšejšaja
Rod dziejnaści: st. buchgaltar, Leninski rajhandal h. Maskvy
Aryšt: 23.11.1932
Asudžan: 02.04.1933
Abvinavačan: "špijanaž" - pastanova kalehii ADPU
Prysud: VMP
Rastralany: 21.08.1933
Miesca rastreła: -
Miesca pachavańnia: Vahańkaŭskija mohiłki, h. Maskva
Reabilitavany: tak
Padstava: art.1 Ukaza PVS SSSR ad 16.01.1989

Krynica: Rastrelnyja śpisy - Vahańkaŭskija mohiłki

♦♦♦

 
|