Kambatanty


 

Słova Schlacht – pa-niamiecku «bitva». Nia ciažka zdahadacca, što "šlachta" – ludzi boju, vajary, kažučy sučasnaj movaj – prafesijnyja vajskoŭcy. Heta nazva ŭ XV stahoddzi pryžyłasia ŭ VKL praz Čechiju dy Polšču razam z eŭrapejskimi rycarskimi tradycyjami, heraldykaj, arhanizacyjaj i ŭzbrajeńniem i adnym słovam aznačała bajavy, vajskovy stan, da jakoha naležali ŭsie feadały VKL užo ŭ XIV stahoddzi. Lićvin-šlachcic vałodaŭ chałodnaj i palnaj zbrojaj, mieŭ bajavoha kania i nieabchodny ryštunak, kab vystupić u «paspalitym rušańni» dziela vyhnańnia voraha z rodnaj ziamli. Šlachta-mahnateryja staviła i ŭzbrojenaju družynu (počat, poštu). Vojnaŭ na Biełarusi chapała. Vajskovyja navyčki, honar i hodnaść praciahvajuć zastavacca admietnaj rysaj naščadkaŭ stanu, deklasavanaha ciaham rasiejskaha vaładarańnia. Nie apošnimi ź nich źjaŭlajucca pradstaŭniki rodu Łyčkoŭskich.

Dołu apaviaščaju «Ścianu Słavy» rodu Łyčkoŭskich, vajaroŭ, udzieł jakich u bajavych dziejańniach zaśviedčana dakumentalna.

 

ŁYČKOŬSKIJA:

 
 
Kambatanty vajennych padziej da 1914 hoda:
Francišak syn Kazimiera
Jakub
Jaŭhien syn Jaŭchima
Jaŭstach (Anań) syn Piatra
Kastuś syn Jaŭchima
Michał syn Vincenta
N i N, braty
Wilhelm
Bolej...
Kambatanty vajennych padziej 1914-1938 hadoŭ:
Anthony
Edmund
Ivan syn Vikiencija
Josef
Leon
Michał
Nikadym syn Jakuba
Paweł
Sapron syn Vikiencija
Stanisłaŭ
Bolej...
Kambatanty vajennych padziej ad 1939 hoda:
u składzie polskich farmavańniaŭ:
Herb Polskaje Respubliki
 
Edmund
Edward
Franciszek i Stanisław - braty
Jan
Jan
Jerzy i Zygmunt - braty
Józef
Józef
Kazimierz
Leon
Leon Stanisław
Marian
Michał
Stanisław
Stanisław
Stanisław
Wacław
Wanda Maria
Zygfryd Stanisław
Bolej...
u składzie savieckich farmavańniaŭ:
Herb SSSR
Bolej...
A.P.
Alaksandar Kanstantynaŭ
Alaksandar Michałaŭ
Alaksiej Ch.
Alaksiej Mikałajeŭ
Alaksiej Ściapanaŭ
Albin Edvardaŭ
Aleś Adamaŭ
Anatol Uładzimieraŭ
Anatol Vasiloŭ
Antoś Antonaŭ
Antoś Rajmondaŭ
Arciom Hipalitaŭ
Arsieni Maksymaŭ
Barys Archipaŭ
B.H..
Branisłaŭ Stanisłavaŭ
Cimoch Jazepaŭ
Daniła Janaŭ
Daniła Łukijanaŭ
Edmand Uładysłavaŭ
Franek Piatroŭ
Hipold i Hanna Pietrakovy
Jakub Archipaŭ
Jakub Maksymaŭ
Jakub Maksymaŭ
Jakub Ryhoraŭ
Jan Alaksandraŭ
Jan Janaŭ
Jan Jazepaŭ
Jan Piatroŭ
Jan Płatonaŭ
Jan Ściapanaŭ
Jan Todaraŭ
Jan Vincesioŭ
Jarasłaŭ Ramanaŭ
Jazep Janaŭ
Jazep Janaŭ
Jazep Michałaŭ
Jazep Stanisłavaŭ
Jazep Uładzimieraŭ
Jazep Vincesioŭ
Karal Balasłavaŭ
Karal Janaŭ
Kastuś Janaŭ
Kastuś Michałaŭ
Kastuś Ściapanaŭ
Kazimier Jazepaŭ
Kazimier Piatroŭ
Kazimier Vincesioŭ
Kirył Płatonaŭ
Lavon Piatroŭ
Leanid Vasiloŭ
Leŭ Antonaŭ
Maksym Łukijanaŭ
Maksym Maksymaŭ
Maksym Pilipaŭ
Michał Alaksandraŭ
Michał Hilaraŭ
Michał Maksymaŭ
Michał Michałaŭ
Michał Michałaŭ
Michał Paŭłaŭ
Michał Saponaŭ
Michał Vasiloŭ
Mikałaj Al.
Mikałaj Ihnataŭ
Mikałaj Janaŭ
Mikałaj Janaŭ
Mikałaj Mikałajeŭ
Mikałaj Paŭłaŭ
Mikałaj Paŭłaŭ
Mikałaj Piatroŭ
Mikałaj Todaraŭ
Mikałaj Uładzimieraŭ
Ničypar Janaŭ
Pavał Antonaŭ
Pavał Paŭłaŭ
Pavał Ściapanaŭ
Pilip Ściapanaŭ
Piotar Janaŭ
Piotar Janaŭ
Piotar Michałaŭ
Piotar Ryhoraŭ
Piotar Vasiloŭ
Ryhor Pilipaŭ
Ryhor Saponaŭ
Ryhor Symonaŭ
Siarhiej Paŭłaŭ
Siarhiej Siarhiejaŭ
Symon Ryhoraŭ
Symon Ściapanaŭ
Symon Symonaŭ
Tamaš Viktaraŭ
Todar Apanasaŭ
Todar Janaŭ
Trachim Trachimaŭ
Trachim Źmicieraŭ
Uładzimier Alaksandraŭ
Uładzimier Hipalejaŭ
Uładzimier Vincesioŭ
Valenta Saturaŭ
Vasil Ryhoraŭ
Vasil Ściapanaŭ
Vasil Sylvestaraŭ
Vasil Vasiloŭ
Viačasłaŭ Antonaŭ
Viačasłaŭ Vincesioŭ
Viktar Jazepaŭ
Viktar Vincesioŭ
Vinceś Janaŭ
Vinceś Viktaraŭ
Vital Jazepaŭ
Źmitrok Łazaraŭ
Źmitrok Vasiloŭ
Bolej...
u składzie amerykanskich farmavańniaŭ:
Vialikaja Piačatka Złučnych Štataŭ Amierycy
 
Alexander J.
George Witold
John George
Jozeph
Walter Patrick
Bolej...
|