Ураднікі Менскага ваяводзтва

навігатар

Выпуск II

Выпуск II
  • Ураднікі Менскага ваяводства XVI — XVIII стст. :

    біяграф. давед. : Выпуск II : (скарбнікі, стражнікі). Ф. В. Чарняўскі ; нав. рэд. З. Л. Яцкевіч . - Мінск : Зміцер Колас, 2012. - 544 с.


  • ISNB 978-985-6992-18-9

Прозьвішчы ўраднікаў

  • Скарбнікі
  • Стражнікі
Раздзел 20. Скарбнікі
Ураднікі **)

1

Дажбог (Багдан) ВОЙШНАР
2 Марцін ШЫКІРА
3 Рыгор МАТУШЭВІЧ
4 Мікалай Станіслаў (Ян) ВЫСОЦКІ *)
5 СКАРУПА
6 Казімір Станіслаў ТРАМБІЦКІ
7 Мацей Казімір РАДУНСКІ
8 Лукаш Казімір ДАБКОВІЧ-ПЛІСКОЎСКІ
9 Стэпан КАСТРАВІЦКІ *)
10 Якуб Казімір АВАДОВІЧ *)
11 Яраш Гіляр ЖЫЖЭМСКІ *)
12 Леапольд Караль ХРАБТОВІЧ *)
13 Давыд БАКАНОЎСКІ *)
14 Уладзіслаў БУЙВІД *)
15 Ян ЦАДРОЎСКІ *)
16 Крыштап Браніслаў ЕСМАН
17 Юр'я ДАМБРОЎСКІ
18 Пётар КАЛАНТАЙ
19 Ян Багуслаў на Рдултаве РДУЛТОЎСКІ
20 Тэафіл Казімір ВЯРБІЦКІ *)
21 Адам Дамінік БАКА *)
22 Ян Язэп ЖЫЖЭМСКІ *)
23 Бэнэдыкт БАГУШЭВІЧ-МІНЬКОЎСКІ
24 Ян Марцыян БУЙВІД *)
25 Антон з Абораў АБОРСКІ *)
26 Міхал НАВІЦКІ *)
27 Антон ХМАРА *)
28 Марцін БАГУШЭВІЧ-МІНЬКОЎСКІ *)
29 Міхал КЛІМАШЭЎСКІ *)
30 Габрыэль КАРПІНСКІ *)
31 Антон БАГУШЭВІЧ-МІНЬКОЎСКІ *)
32 Казімір КАСТРАВІЦКІ *)
33 Казімір Геранім дэ РАЭС
34 Марцін ВАЛАДКОВІЧ
35 Ігнат з Гарканскіх ГАРДЗЯЛКОЎСКІ *)
36 Караль ПРАТАСОВІЧ *)
37 Язэп ПРАТАСОВІЧ *)
38 Станіслаў на Жыжмах ЖЫЖЭМСКІ *)
39 Аляксандар ЛАПА *)
40 Давыд МАЦКЕВІЧ *)
41 Яхім ХМАРА *)
42 Ян Ануфры з Герждаў ГЕРЖАДОВІЧ *)
43 Уладзіслаў ГРЫГАРОВІЧ *)
44 Нікадэм КРАСОЎСКІ *)
45 Ігнат КРАСОЎСКІ *)
46 Антон ВАРАНЕЦ *)
47 Андрэй СЯМАШКА
48 Якуб ЮРЭВІЧ *)
49 Францішак і Ян ЮРЭВІЧЫ *)
50 Міхал НАРВОЙШ-ДЫШЛЕВІЧ
51 Антон НАРВОЙШ-ДЫШЛЕВІЧ
52 Тамаш ТАРЛЕЦКІ *)
53 Ануфры ДВАРЭЦКІ *)
54 Міхал Севярынавіч БАГРЫН-КАМІНСКІ *)
55 Пётар ПАЎЛІКОЎСКІ
56 Тадэвуш БАГДАНОВІЧ
57 Антон ЯМАНТ *)
58 Антон ЗАМОЙСКІ *)
59 Ян СЬВЕНТАРЭЦКІ
60 Адам і Матэвуш СТАНКЕВІЧЫ *)
61 Язэп ЗАГОРСКІ *)
62 ХАДАСОВІЧ *)

Раздзел 25. Стражнікі
Ураднікі **)
1 Міхал БОЛТУЦЬ *)
2 Тамаш з Бялачава ЦАДРОЎСКІ
3 Сымон БАРКОЎСКІ
4 Людвіг ВІТАНОЎСКІ *)
5 Тамаш ГЕДРОЙЦЬ
6 Яраш МАЦКЕВІЧ
7 Мікалай з Бялачава ЦАДРОЎСКІ *)
8 Даніла ГЕДРОЙЦЬ
9 Багуслаў ПЕТРЫШЧЭВІЧ-НАРНІЦКІ
10 Ян Казімір ГРЫШКЕВІЧ *)
11 Язэп МЕНЖЫК *)
12 Яцак ЗАКРЭЎСКІ
13 Юр'я СТАШЭВІЧ *)
14 Рыгор МАЦКЕВІЧ
15 Станіслаў ЦАДРОЎСКІ *)
16 Мікалай РЫМША *)
17 Ян КАЛАНТАЙ *)
18 Рыгор ДОЎНАР *)
19 Дамінік ВОЙЗБУН *)
20 Міхал РАЙВОДЗКІ-БАЙКОЎСКІ *)
21 Крыштап Фэліцыян на Рдултаве РДУЛТОЎСКІ
22 Крыштап на Рдултаве РДУЛТОЎСКІ
23 Канстантын на Рдултаве РДУЛТОЎСКІ *)
24 Міхал са Сьвідаў СЬВІДА *)
25 Ян ЛАПА *)
26 Леан УМЕЦКІ *)
27 Антон СЬВЕНТАРЭЦКІ
28 Яхім ХМАРА
29 Язэп ЖАБРОЎСКІ *)
30 Андрэй СЯМАШКА
31 Антон ВОЙЗБУН *)
32 Караль ЗАЛІЎСКІ *)
33 Казімір Міхал ШАБЛАВІНСКІ
34 Марцін Язэп ШАБЛАВІНСКІ *)
35 Міхал ШАБЛАВІНСКІ *)
36 Крыштап з Глінскіх князь ЛІХАДЗІЕЎСКІ
37 Ігнат ПРЫСЕЦКІ
38 Казімір СЬВЕНТАРЭЦКІ *)
39 Тадэвуш БАГУШЭВІЧ-МІНЬКОЎСКІ *)
40 Ігнат РАТЫНСКІ
41 Антон АДЫНЕЦ *)
42 Мікалай СЬВЕНТАРЭЦКІ
43 Міхал САВІЦКІ *)
44 Станіслаў ВОЙЗБУН *)
45 Станіслаў ПЧОЛКА *)
46 Ігнат БУДЗЬКО *)
47 Станіслаў ПІШЧАЛА


*) Асобы, правы якіх на тытул (урад) не пацьвярджаюцца дакумэнтамі і выклікаюць сумневы ў аўтараў даведніка.

**) Выпраўлены хібы ў напісаньні імёнаў і прозьвішчаў у адпаведнасьці з правапісам беларускай мовы.