Гербы беларускае (вялікалітоўскае) шляхты

пачатковыя літары

Гербы на літары "А-Б"

А

Абданк

Герб Абданк

(Габданк)

Абламовічы (А3)
Абрыцкія (А15)
Багуцкія (Б37)
Бароўскія (Вг9)
Бейнаровічы (Б133)
Белапятровічы (Б136)
Важынскія (В4)
Варакомскія (В68)
Ваяводзкія (В125)
Гарабурды (Г60,61)
Грамыкі (Г198)
Кялчэўскія (Рг23)

Абуховіч

Герб Абуховіч

уласны

Абухі (А17)
Абуховічы (А18-21)

Агеньчык

Герб Агеньчык

Аганоўскія (А23)
Астахновічы (А164)
Бароўскія (Б93)
Вярэнічы-Стахоўскія (В245)
Гаеўскія (Г11)
Гайкі (Г15)
Рашкоўскія (Вг124)
Слівы-Скарыновічы (Рг46)

Адравуж

Герб Адравуж

Літавор-Арамовічы (А114)
Вазгірды (В6)
Ванікевічы (В60)
Візгерды (В142,143)
Вілкамірскія (В145)
Вольскія (Вг192)
Высоцкія (В207-209)

Адынец

Герб Адынец

Адынцы (А34-36)
Бурло-Бурдзіцкія (Б256)
Віславухі (В162)

Азулевіч

Герб Азулевіч

уласны

Азулевічы (А37)

Акмінскі

Герб Акмінскі

Богушы (Б179-181)

Акуліч

Герб Акуліч

уласны
(Даленга зьм.)

Акулічы (А46)

Акунь

Герб Акунь

Акуневічы (А48)

Акунь

Герб Аляшкоўскі

зьм. / (Аляшкоўскі)

Аляшкоўскія (Вг97)

Акшак III

Герб Акшак III

Акінчыцы (А41-43)

Акшак III

Герб Акшак III (зьм.)

зьм.

Гружэвічы (Г212)

Александровіч

Герб Александровіч

уласны
(Косы зьм.)

Александровічы (А49-52)
Александровічы (Аг4)

Аліва

Герб Аліва (зьм.)

зьм.

Краеўскія (Вг68)

Альхімовіч

Герб Альхімовіч

уласны
(Побаг зьм.)

Альхімовічы (А61)

Амадэй

Герб Амадэй

Асановічы (А149)

Андро-дэ-Бюі

Герб Андро-дэ-Бюі

Антановічы (А102)

Анцута

Герб Анцута

Анцуты (А108)
Гаўрылкевічы (Г113)
Есіповічы (Вг46)

Анцута

Герб Есіповіч

зьм. / (Есіповіч)

Есіповічы (Аг47)

Арцямберскі

Герб Арцямберскі (зьм.)

зьм.

Арцюхі (А142)

Асарыя

Герб Асарыя

Бушы (Б275)

Асенка

Герб Асенка

(Бранікоўскі)

Шаткоўскія (Вг144)

Асенкі

Герб Асенкі

уласны
(Навіцкі)

Навіцкія (Аг63)

Астоя

Герб Астоя

Акаловічы (А39)
Алявінскія (А70)
Анцыпяровічы (А110)
Астаноўскія (А163)
Асташэвічы (А166)
Астроўскія (А172)
Астылоўскія (А179)
Асяеўскія (А180)
Аўсяныя (А184,185)
Ахацімскія (А188)
Ачапоўскія (А190,191)
Багдановічы (Б27)
Баранкевичи (Б71)
Бараноўскія (Б75-77)
Бараноўскія (Аг5)
Блашчынскія (Б175)
Вайноўскія (В14,15)
Варатніцкія (В80)
Васілеўскія (В91-94,96)
Васілеўскія (Аг107)
Высоцкія (В210)
Гарбатоўскія (Г72)
Грабніцкія (Г183)
Гудзьвіловічы (Г246)
Дамарацкія (Аг26)
Каткоўскія (Аг47а)
Качаноўскія (Вг50)

Астоя

Герб Астоя (зьм.)

зьм.

Бараноўскія (Вг2)
Васілеўскія (Вг155)
Верцяхоўскія (Вг156)
Лескія (Вг185)
Маркевічы (Вг188)
Рэксьці (Вг120)

Астоя

Герб Астоя (зьм.)

зьм.

Васілеўскія (Аг106)

Астоя

Герб Астоя (зьм.)

зьм.

Васілеўскія (В88)

Астрог

Герб Астрог

Класевічы (Вг56)


Б

Багорыя

Герб Багорыя

Ахатніцкія (А187)
Ахрымовічы (А189)
Багамольцы (Вг8)
Багдановічы (Б16)
Валовічы (В45-47)
Пагоскія (Вг109)
Пагоскія (Аг79,80)
Парэмбскія (Аг81)

Бажэньскі

Герб Бажэньскі

Базарэўскія (Б48)
Базылеўскія (Б49)

Байбуза

Герб Байбуза

Войнічы (В185)

Бартлінскі

Герб Бартлінскі

Барташэвічы (Б103)

Барычка

Герб Барычка

Барткоўскія (Рг4)

Барэйка

Герб Барэйка

Барздынскія (Б86)

Бейшар

Герб Бейшар

уласны

Бейшары (Б134)

Беліковіч

Герб Беліковіч

уласны

Беліковічы (Б139)

Беліновіч

Герб Беліновіч

уласны

Беліновічы (Б140)

Белы Завой

Герб Белы Завой

Гамбіцкія (Г47)

Біберштэйн

Герб Біберштэйн

Бляўрокі (Б161)

Більдзюкевіч

Герб Більдзюкевіч

уласны
(Вэнзель)

Більдзюкевічы (Б166,167)

Бланкенштэйн

Герб Бланкенштэйн

Курбацкія (Рг28)

Божаволя

Герб Божаволя

Артынскія (А131)
Ачапоўскія (А192)
Бахматовічы (Б121)

Бокій

Герб Бокій

Болтуці (Б186)

Бонча

Герб Бонча

Ануфровічы (А107)
Асмалоўскія (А158)
Асмольскія (А160)
Багдановічы (Б17)
Банчэўскія (Б67)
Бруевічы (Б213)
Буйневічы (Б234,235)
Букоўскія (Б238-240)
Булаты (Б242)
Васьнеўскія (В102)
Гіршы (Г145)
Грахоўскія (Г203)
Гудыноўскія (Г251)
Гульбінскія (Г255)
Заверскія (Вг169)
Раманоўскія (Вг123)

Брама

Герб Брама

Багушэвічы (Б43)

Бродзіч

Герб Бродзіч

Банькоўскія (Рг3)
Бародзічы (Б90-92)

Броніч

Герб Броніч

Гаўсовічы (Г115)

Брохвіч

Герб Брохвіч

Брычкоўскія (Б218)
Вольшчаны (В202)
Гіндэнбургі (Г140)

Брохвіч III

Герб Брохвіч III

Вагнэры (В3)

Буйвід

Герб Буйвід

уласны

Буйвіды (Ог15)

Булгарын

Герб Булгарын

уласны
(Булат зьм.)

Булгарыны (Б249)

Бургельскі

Герб Бургельскі

уласны

Бургельскія (Б251)

Бэлты

Герб Бэлты

Бяйнацкія (Б298)

Бяліна

Герб Бяліна

Бенядыктовічы (Б143)
Быліны (Б292,293)
Вэйсы (В221)
Галеўскія (Г21)
Гарбузы-Бардзілоўскія (Г85)
Грушэцкія (Вг180)

Бялыня

Герб Бялыня

Бардзілоўскія (Б83)
Білунскія (Аг8)
Бірулі (Аг9)
Навагонскія (Аг64)
Небрыдоўскія (Вг94)
Сушкі (Вг140)

Бялыня

Герб Бялыня (зьм.)

зьм.

Зыжнеўскія (Вг175)