Гербы на літары "Д-З"

Д

Дадэркала

Герб Дадэркала

уласны

Дадэркі (Д28)
Дадэркі (Вг21)

 

Алінгеры (А58)
Арцімовічы (А134-136)
Асоўскія (А161)
Бабіцкія (Б2-4)
Барсукі (Б101)
Быдэльскія (Б282)
Бэсманы (Б157)
Валентыновічы (В38)
Галінскія (Г27)
Гарэльскія (Г101)
Гарэльскія (Нг45)
Гарэцкія (Вг33)
Гатоўскія (Аг36)
Дамброўскія (Д44,49)
Дамброўскія (Вг22)
Дамброўскія (ЗВ[2]47)
Дзядзіцкія (Д122)
Длужнеўскія (Д133)
Залескія (Аг113)
Залескія (Аг113)
Залескія (Нг74)
Казарэвічы (Вг66)
Казарэвічы (ЗВ[1]37)
Князьніны (Вг57)
Маразовічы (Цырата-) (Хг58)
Склатоўскія (Вг132)
Склатоўскія (ЗВ[2]169)
Сутовічы (Вг141)
Ясенскія (Вг45)

Даліва

Герб Даліва

 

Бабравіцкія (Б6)
Бразінскія (Б200)
Газдзельскія (Г12)
Галгоўскія (Вг32)
Глямбоцкія (Г153,154)
Гяцэвічы (Г305)
Дабравольскія (Д4-9,11,12)
Дзіковічы (Д114)
Садкоўскія (ЗВ[2]156)
Сілінічы (ЗМ97)
Фалькоўскія (Вг25)

Дамброва

Герб Дамброва

 

Ансілеўскія (А99)
Антушэвічы (А106)
Будзіскія (Б221)
Будзяноўскія (Б223)
Варанцы (В78)
Гадэцкія (Г9)
Дамбровы (Д41-43)
Дамбровы (Хг30)
Дамброўскія (Д53,56)
Дамброўскія (Вг23)
Дамброўскія (ЗВ[2]46)
Клімашэўскія (Вг55)
Плескачэўскія (Гальцэвіч-) (ЗМ86)
Талькі (Вг152)
Янушэўскія (Вг182)

Дангель

Герб Дангель

зьм.
 

Дамейкі (Контрым-) (Д61)
Дамейкі (Контрым-) (Нг58)

Давац

Герб Давац

 
 

Давацы (Д20)

Дар

Герб Дар

 
 

Маджарскія (Нг105)

Дашына

Герб Дашына

уласны
(Лук зьм.)

Дашыны (Д130)

Дзедзюль

Герб Дзедзюль

уласны
(Сас зьм.)

Дзядзюлі (Д123)
Дзядзюлі (Нг62)
Дзядзюлі (ЗВ[2]53)

Дзерангоўскі

Герб Дзерангоўскі

уласны
 

Дзерангоўскія (Д80,81)

Дзялоша

Герб Дзялоша

 
 

Гедрановічы (Г119)
Гінчы (Г144)

Дзялоша

Герб Дзялоша (зьм.)

зьм.
 

Гінкі (Вг181)

Дзях

Герб Дзях

 

Стыпулкоўскі (Нг165)

Драгаслаў

Герб Драгаслаў

 

Астрэйкі (А145,146)
Бухавецкія (Б268)
Бухавецкія (Нг20)
Бухольцы (Б269)
Вянцкоўскія (В233)
Трускоўскія (Драгаслаў-) (Нг175)
Шчаноўскія (Астрэйка-) (Нг195)

Дробыш

Герб Дробыш

уласны

Драбышэўскія (Д153)
Драбышэўскія (ЗМ37)

Друцк

Герб Друцк, княскі

княскі

Друцкія-Любецкія, князі (Д167)

Дрыя

Герб Дрыя

 

Арэльскія (А124)
Барысовічы (Б113)
Вэйштарты (ЗВ[2]26)
Высоцкія (В211,212)
Двараніновічы-Высоцкія (Д102)
Дзікавіцкія (Д113)
Дрневічы (Д165)

Дрэвіца

Герб Дрэвіца

 

Васілеўскія (В85-87,97)
Васілеўскія (ЗВ[1]16)
Духноўскія (Готгард-) (Д196)
Духноўскія (Готгард-) (Нг63)
Кушалеўскія (Вг73)
Паплаўскія (Рг40)

Дрэлінг

Герб Дрэлінг

уласны

Дрэлінгі (Д170)

Дрэссэль

Герб Дрэссэль

уласны

Дрэссэлі (Д171)

Дуб

Герб Дуб

 
 

Бялькевічы (Б307-309)
Дубовікі (Д181)
Дубойскія (Д182)

Дуб II

Герб Дуб II

 
 

Ахрамовічы (Вг178)
Шульцы (Вг149)

Дуброўскі

Герб Дуброўскі

уласны
(Панна)

Дамброўскія (Д47,57)
Дамброўскія (Грыва-) (Д45)
Дамброўскія (Аг22)

Дуліч

Герб Дуліч

уласны
 

Дулічы (Д194)

Дукшынскі

Герб Дукшынскі

уласны
 

Дукшынскія (Дукшта-) (Д192)

Дыбоўскі

Герб Дыбоўскі

уласны
(Наленч зьм.)

Дыбоўскія (Д200)

Дэльпачэ

Герб Дэльпачэ

уласны
(Газдава зьм.)

Дэльпачы (Д208)

Дэляліч 1)

Герб Дэляліч

уласны
 

Дэлявалі (Д206)

Дэнбна

Герб Дэнбна

Ігнатовічы (ЗВ[2]73)

Дэнгаф

Герб Дэнгаф

Дабкевічы (ЗВ[1]24)
Дэнгафы (Д211)

Дэніс

Герб Дэніс

Дзенісевічы (Д106)


Е

Есіповіч

Герб Есіповіч

уласны
(Анцута зьм.)

Есіповічы (Аг47)
Есіповічы (Агародніцкі-) (ЗВ[1]3)


Ж

Жалехна

Герб Жалехна

уласны
(Ліс зьм.)

Блусі (Б177)

Жыжэмскі

Герб Жыжэмскі, княскі

княскі
 

Жыжэмскія, князі (ВКЛ[1]630)


З

Забава

Герб Забава

 

Дамброўскія (Д48)
Пясецкія (Вг104)

Заглоба

Герб Заглоба

 

Дубінскія (Д174)
Дубіскія (Д176)
Дубіцкіч (Д177)
Дубялеўскія (Д186)
Дубянецкія (Д188)
Лабунскія (Багнар-) (ЗМ61)

Задора

Герб Задора

 

Барташэўскія (Б105)
Гаўрыковічы (Г111)
Даўгялы (Д89)
Пашкоўскія (ЗВ[2]142)
Русакомскія (Зэмба-) (Хг85)
Скуратовічы (Нг159)

Зарвікаптур

Герб Зарвікаптур

(Каптур)

Цынкевічы (ЗВ[1]80)

Зарэмба

Герб Зарэмба

 

Бычкоўскія (Б294,295)
Гаршэўскія (Аг33)
Гінтэры (ЗВ[2]40)
Зарэмбы (Аг115)
Крачкоўскія (Хг50)
Насовічы (ЗВ[2]127)

Зьнін

Герб Зьнін

 

Грыцкевічы (Нг51)

Зянковіч

Герб Зянковіч

уласны

Зянковічы (Аг117)


1) Выява герба рэканструявана на падставе выданьня A. Boniecki "Herbarz Polski", Część I, Warszawa, 1901 - Том 4, стар.188.