Гербы беларускае (вялікалітоўскае) шляхты

пачатковыя літары

Гербы на літары "П-Р"

П

Пагоня

Герб Пагоня

Бальцэвічы (Б63)
Банюцічы (Б69)
Вангіны (В59)
Варатынцы (Аг111)

Пагоня І

Герб Пагоня І

уласны
(Біцютка)

Біцюткі (Б171)

Пагоня Літоўская

Герб Пагоня Літоўская (зьм.)

зьм.

Гедыміны (Г126,127)

Павенза

Герб Павенза

(Гэрбурт V)

Варонічы (В82)

Пакора II

Герб Покора II

Кянстовічы (Вг53)

Папарона

Герб Папарона

Більдзяшэўскія (Б168)
Будзькі (Б222)
Бурыя (Аг16)

Папрыца

Герб Папрыца

(Кушаба)

Бакуны (Б55)
Бокшы (Б183,184)
Вараксы (В69,70)
Градзінскія (Г193)
Грудзінскія (Г208)

Пароня

Герб Пароня

Жылаі (Аг119)

Паўкозіч

Герб Паўкозіч

Богушы (Б182)
Богушы (Вг7)
Вольскія (В197,199)
Воўчкі (Аг110)
Вянгрэцкія (В231)
Стрыгоцкія (Аг101)

Пелеш

Герб Пелеш

Валаховічы (В36)
Петражыцкія (Аг75)

Пілява

Герб Пілява

Бароўскія (Б95,96)
Кубятовічы (Вг72)
Ляхоўскія (Вг74)
Харкоўскія (Вг16)

Плятэр

Герб Плятэр (зьм.)

зьм.

Плавінскія (Вг106)

Пнейня

Герб Пнейня

Грынеўскія (Г226)

Побаг

Герб Побаг

Андрайковічы (А89)
Бразгуны (Аг13)
Буржынскія (Б252)
Бяліцкія (Б305)
Вадарадзкія (Вг160)
Гардлінскія (Г90)
Горваты (Г177)

Горскія (Рг14)
Душкевічы (Аг28)
Маліноўскія (Вг83)
Маліноўскія (Рг34)
Падгайскія (Вг107)
Ратомскія (Вг119)
Хадачынскія (Аг19)
Янушкоўскія (Вг43)

Побаг

Герб Нестаровіч

зьм. / (Нестаровіч)

Нестаровічы (Рг37)

Побаг

Герб Побаг (зьм.)

зьм.

Пазямкоўскія (Вг112)

Побаг

Герб Нячай

зьм. / (Нячай)

Вяраксы (В71)

Багаткевічы (Б13)
Багаткі (Б14)
Вольскія (В196)
Гантарскія (Г58)
Гарасімовічы-Бранюшыцы (Г68)
Гэнзэлі (Г289)
Закрэўскія (Аг112)
Качынскія (Вг51)
Пажарскія (Аг82)
Парэцкія (Вг111)
Серафіновічы (Аг95)
Янчэўскія (Аг44)

Помян

Герб Букаты

зьм. / (Букаты)

Букатыя (Б237)

Порай

Герб Порай

Астроўскія (А174)
Барысевічы (Б111,112)
Біёлты (Б162)
Білімовічы (Б165)
Більманы (Б169)
Бярнацкія (Б319)
Вільчынскія (В149)
Вільчынскія (Вг158)
Віткоўскія (В168)
Віткоўскія (Вг159)
Галіцкія (Г30-32)
Грыбоўскія (Г217)
Кошчыцы (Вг64)
Ліпінскія (Вг177)
Мязевічы (Аг59)

Прагоня

Герб Прагоня

Грушвіцкія (Г215)
Грыневічы (Аг39,40)
Грынкевічы (Г230)
Грынцэвічы (Г234)
Грынявецкія (Г238-239)

Прагоня

Герб Прагоня (зьм.)

зьм.

Плявакі (Вг105)

Прантніцкі

Герб Прантніцкі

Брынкі (Б215)

Прарова

Герб Прарова

Гасьлінскія (Вг35)
Грунтоўскія (Г214)
Прасмыцкія (Аг85)
Прасмыцкія (Вг113)

Праўдзіч

Герб Праўдзіч

Гурыновічы (Г270)
Гурыны (Г272)
Шамякі (Рг60)

Праўдзіч ІІ

Герб Праўдзіч ІІ

Арцішэўскія (А137-139)
Брахоцкія (Б197,198)
Вярбоўскія (В238)
Гузэльфы (Г252)
Крачкоўскія (Вг71)

Праўдзіч

Герб Праўдзіч (зьм.)

зьм.

Балвановічы (Б57)
Бяганскія (Б297)

Прус І

Герб Прус І

(Вагі, Туржына, Галытка)

Абрыцкія (А15)
Андрыеўскія (А86-88)
Апановічы (А111)
Багуслаўскія (Б35)
Багушэвічы (Б41)
Бароўскія (Б97)
Бутвілоўскія (Б270)
Вакульскія (В27)
Вінклеры (В155)
Вішнеўскія (Рг7)
Гаўдзялевічы (Г110)
Главацкія (Г147)
Гладкоўскія (Г150)
Гладоўскія (Г151)
Маралоўскія (Вг194)
Плонскія (Аг76)
Шымкевічы (Рг59)

Прус ІІ

Герб Прус ІІ

(Воўчыя Косы)

Арашкевічы (А123)
Вішнеўскія (В175)
Вячынскія (В248)
Гняўчынскія (Г165)
Грыбоўскія (Г218)
Ласоўскія (Рг31)
Фашчы (Рг54)

Прус ІII

Герб Прус ІII

(Нагоды)

Багданскія (Б30)
Варыводзкія (В83)
Рудзінскія (Вг125)

Прус ІII

Герб Прус ІII (зьм.)

зьм. / (Сервірог)

Сервірогі (Рг45)

Прыяцель

Герб Прыяцель

Авярковічы (А22)
Акінчыцы (Рг1)
Багуслаўскія (Б36)
Бутовічы (Б264,265)
Войны (В188)
Гарадэцкія (Вг41)
Грыневічы (Г219-223)
Грынеўскія (Г227-229)
Прышыхоцкія (Аг86)
Ярашэвічы (Вг44)

Прыяцель

Герб Паўловіч

зьм. / (Паўловіч)

Паўловічы (Аг74)

Прэтвіч

Герб Прэтвіч

(Вчэле зьм.)

Брытвічы (Б216)

Пузырэўскі

Герб Пузырэўскі

уласны

Пузырэўскія (Аг84)

Пухала

Герб Пухала

Гушчы (Г284)
Хашкоўскія (Вг17)


Р

Равіч

Герб Равіч

Алендскія (А55,56)
Аленскія (А57)
Астроўскія (А175)
Аўсяныя (А186)
Бянецкія (Б316)
Вайцяховічы (В20,21)
Ваўністыя (В112)
Вечары-Шчарбовічы (В134-137)
Вольскія (В198)
Вышамірскія (В217,218)
Гаворкі-Яшталды (Г4)
Галімскія (Г24)
Галінскія (Г28-29)
Гансеўскія (Г54)
Ганы (Г59)
Гаўдзевічы (Г109)
Гудзьвіловічы (Г247)
Гуды (Г250)
Гуткоўскія (Г280)
Гутоўскія (Г281)
Лясатовічы (Аг52)
Ракіцкія (Рг44)
Рацэвічы (Аг87)

Равич

Герб Равіч (зьм.)

зьм.

Русецкія (Вг126)

Рагаля

Герб Рагаля

Балатовічы (Б56)
Бразанскія (Б199)
Васілеўскія (В84,90,98)
Красоўскія (Аг48)
Левальт-Язерскія (Рг63)
Развадоўскія (Рг43)

Рагаля

Герб Рагаля (зьм.)

зьм.

Арахоўскія (А122)

Рагаля

Герб Рагаля (зьм.)

зьм.

Лявіцкія (Вг76)

Радван

Герб Радван

Абулевічы (А16)
Азямблоўскія (А38)
Бандзкевічы (Б64)
Бохвіцы (Б190)
Валадковічы (В28)
Валатовічы (В34)
Ваўканоўскія (В104)
Курчы (Аг49)

Радван

Герб Радван (зьм.)

зьм.

Валадковічы (В30,31)
Гардыны (Г91)

Радван

Герб Радван (зьм.)

зьм.

Горскія (Вг34)

Радван

Герб Семяновіч

зьм. / (Семяновіч)

Канановічы (Вг61)

Рамульт

Герб Рамульт

Вішнеўскія (В170-174, 176-178)

Ратульт

Герб Ратульт

Стырыковічы (Вг137)

Роля

Герб Роля

Арцішэўскія (А140,141)
Бартнікоўскія (Б109)
Вірпшы (В161)
Гагалінскія (Г5-6)

Роля

Герб Роля (зьм.)

зьм.

Ролі (Вг122)

Рох III

Герб Рох III

Гаціскія (Г116)

Рудніца

Герб Рудніца

(Наступ)

Пачына-Пачынскія (Аг77)
Сіпайлы (Аг97)

Рудніца

Герб Рудніца (зьм.)

зьм.

Бернатовічы (Б156)

Рудніца

Герб Рудніца (зьм.)

зьм.

Радзевічы (Вг121)
Сабілы (Вг129)