Герб Даленга

Герб Даленга
  • Герб Даленга

    Іншыя назвы: DOŁĘGA, DOŁEGA, DOŁĄGA
    Баявы кліч: ДАЛЭНГА!
    Найранейшае ўзгадваньне: 1345 г.

  • Блазон
  • Легенда
  • Карыстальнікі

Апісаньне герба

Мусіць быць белая падкова, плячом дагары, нібы стаячая брама, залаты крыж у яе паверх і пасярэдзіне, у сярэдзіне падковы белая страла ці бэлт жалезцам долу, у блакітным полі. Над прылбіцай крыло грыфа, прабітае стралой з жалезцам, управа павернутай.

Niesiecki K., Herbarz Polski, III, стар. 362-365

Легенда герба

Герб гэты польскага паходжаньня: калі Баляслаў Крывавуст (Bolesław Krzywousty) ваяваў з прусакамі, рыцар на імя Даленга (Dołęga), герба Побаг (Pobóg), з флангу з засады, у правадыра прускага войску так добра з арбалету трапіў, што зваліў яго з каня і жыцьця пазбавіў; тым самым навёў жах на ягоных людзей, з чаго ад польскай шаблі сьмерць яны знайшлі. За гэтую паслугу ад караля да сваяго бацькоўскага гэрба стралу ўзяў, а герб на яго імя Даленга названы быў.

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46.

Карыстальнікі гербам

Авідзкі, Авіцкі, Альсейка, Альшэўскі, Асецкі, Асоўскі, Астравіцкі, Атоцкі, Бабіла, Бабіцкі, Багашыцкі, Багашэўскі, Багушыцкі, Байрулевіч, Барсоба, Бартніцкі, Барэйка, Бачэўскі, Болтуць, Борса, Борша, Брудзеўскі, Брушэўскі, Бурнак, Бурчак, Бывалькевіч (Бывалкевіч), Быкоўскі, Быхаўскі, Вальневіч, Вейдэн, Віткавіцкі, Вросэк (Вржосэк, Вжосэк, Вшосэк), Выбчынскі, Выпчынскі, Вярмінскі, Галемскі, Гарадзельскі, Гарэцкі, Гаяўніцкі, Гзоўскі, Гізінскі, Гікант, Гірын, Глаўчынскі, Глембскі, Готгін, Грабоўскі, Грабскі, Грунвальт, Гузоўскі, Гурэцкі, Дабліновіч, Дабрыкоўскі (Дабжыкоўскі, Дабржыкоўскі), Далабоўскі, Даленга, Далянгоўскі, Далумбоўскі, Дамбровіч, Дамброўскі, Дамейка, Дамнеўскі, Даргіловіч, Дзедзялевіч, Дзімінскі, Дзюбінскі, Дзюблеўскі, Дзядзіцкі, Дзякевіч, Дзянгельскі, Длужнеўскі, Дмінскі, Днінскі, Драмінскі, Дусінкевіч, Дымінскі, Ежманоўскі (Ержманоўскі), Жабенскі, Жабінскі, Жабранскі, Жалескі, Журанскі, Забенскі, Закрэўскі (Закржэўскі), Залескі, Замбенскі, Зелянеўскі, Зелянецкі, Зялескі, Кабярніцкі, Кавалеўскі, Кавалёўскі, Кавецкі, Кадоўскі, Казаровіч, Казарэвіч, Казёраўскі, Казіроскі, Казіроўскі, Казяроўскі, Каліцкі, Калянкоўскі, Камароўскі, Каменскі, Камінскі, Касоўскі, Касткоўскі, Кашкоўскі, Каштаўня, Каштоўны, Клічэўскі, Князьнін, Кошка, Краткоўскі, Кратовіч, Крыжаноўскі (Кржыжаноўскі, Кшыжаноўскі, Кршыжаноўскі), Кросьня, Крусенскі, Крусінскі, Крымускі, Кубальскі, Кубернскі, Курклянскі, Кутклянскі, Кушэвіч, Ланчынскі, Левандоўскі, Ленскі, Лескі, Лібярадзкі, Лібярацкі, Ліпневіч, Лукоскі, Лукоўскі на Лукошыне, Лукоўскі, Любарадзкі, Любарацкі, Люсінскі, Люшчкоўскі, Лямпарскі, Ляндоўскі, Лясоцкі, Лях, Ляшаны, Магілёўскі, Магілоўскі, Мазавецкі, Макавецкі, Манстовіч, Мастоўскі, Мацковіч, Мацкун, Мдзеўскі, Меліц (Мелітц), Мільч, Мліцкі, Монствільд, Мостаўт, Мхоўскі, Мысліборскі, Мыцельскі, Наляпінскі, Нарымскі, Насаржэўскі, Невядомскі, Невядоўскі, Невярдоўскі, Негласоўскі, Нестаровіч, Несулоўскі, Несултоўскі, Нетаслаўскі, Ніскі, Нітаслаўскі, Нітастаўскі, Падковіч, Падымінскі, Паліхноўскі, Петрасевіч, Петрашэвіч, Піскорскі, Піскорак, Прабуцкі, Праневіч, Прысевіч, Путрамэнт, Пшыалдоўскі (Пршыалдоўскі), Пшыялдоўскі (Пршыялдоўскі), Пялдовіч, Пяльдовіч, Рагашэўскі, Радзівіловіч, Радзімін, Радзімоўскі, Радліновіч, Раскоўскі, Расцецкі, Рашкоўскі, Ржазніцкі (Ржанзніцкі), Ржасьніцкі (Ржансьніцкі), Ржепішоўскі, Ржепішэўскі, Рураўскі, Русенскі, Рухлядка, Рыкацкі, Рыкачэўскі, Рыкашэўскі, Рыхальскі, Рыхарскі, Рэіндл (Рэіндал), Сабінскі, Сабярайскі, Сабяюскі, Саім (Сайм), Сапешка, Серакоўскі, Сканечны, Скашэўскі, Складкоўскі, Складоўскі, Склатоўскі, Служавецкі, Слуцкі, Слушкевіч, Смаржыкоўскі, Сноўскі, Сраброўскі, Сржэнскі (Сжэнскі), Ставінскі, Старазембскі, Старазрэбскі, Старарэмбскі (Стараржэмбскі, Старажэмбскі, Старажэбскі), Стржэнскі, Строінскі, Стронскі, Стрыёўскі, Сутовіч, Сутоцкі, Сушэўскі, Сьвентахоўскі, Тапічэўскі, Тохман, Тоцкі, Трупельскі, Трухельскі, Туроўскі, Турскі, Тшцінскі (Тржцінскі), Улінскі (Гулінскі), Усінскі, Усьценскі, Усьцінскі, Уцінскі, Федаровіч (Хведаровіч), Фельдан, Фехнар, Фудакоўскі, Хадакоўскі, Хадацкі, Хадыкін, Хлюдзінскі, Цагельскі, Цабрышэўскі (Цабжышэўскі, Цабржышэўскі), Цёлухоўскі, Цыганскі, Цымдацкі, Цяшкоўскі, Чаханскі, Чыганскі, Чындацкі, Шаршэўскі, Шорнэль, Шрэнскі, Шчапанкоўскі, Шчапанскі, Шчарбінскі, Шчутоўскі, Шчытоўскі, Шырма, Шышка, Шышковіч, Шышла, Шарнэль, Эміновіч (Еміновіч), Юргельскі, Ядкевіч, Янчэўскі, Ярмулт, Ясенскі, Ясінскі, Ястрэмбскі (Ястржэмбскі, Ястжэмбскі, Ястржэбскі)