Герб Траска

Герб Траска
 • Герб Траска

  Іншыя назвы: ТРЖАСКА, TRZASKA, BIAŁA, LUBIEWA, TRZESKA
  Баявы кліч: -
  Найранейшае ўзгадваньне: 1396 г.

 • Блазон
 • Легенда
 • Прародзічы
 • Карыстальнікі

Апісаньне герба

Месяц, як маладзік ня поўны, абодвума рагамі дагары павернуты, жоўты ў полі нябесным, і дзьве глоўні абламаныя, з крыжавінамі й дзяржальнямі, з якіх адна пасярэдзіне маладзіка, а другая - пад маладзіком. Над прылбіцай у кароне паўлінаў хвост з такімі самымі глоўнямі, як на тарчы.

Niesiecki K., Herbarz Polski, IX, стар. 125-127

Легенда герба

Гэты герб быў дараваны рыцару Траску (Trzaska) Князям Баляславам Храбрым (Bolesław Chrobry) [992 - 1025] у напамін аб здарэньні, калі ворагі кінуліся на Князя, які апынуўся са скарбачаным мячом. Вышэй узгаданы рыцар блякаваў шлях да свайго гаспадара і засланіў яго, але ня мог доўга супрацьстаяць варожым сілам. Пасля того, як ён з усёй моцы пачаў секчы варожыя галовы, яго меч выкрышыўся амаль да дзяржальні. Князь, калі ўбачыў гэта, хутка аддаў Траску ўласны меч. Натуральна моцны рыцар гэтым мячом пасек ня толькі нападаючага ворага, але й астатніх нападнікаў такім чынам, што вакол яго стварылася шчыльнае кола з трупаў. Нарэшце і гэты меч зламіўся й пасля пераможнае бойкі ён вярнуў яго Баляславу. Ва ўзнагароду за яго мужнае й адданае сэрца Князь даў яму герб у такім выглядзе. Пазьней рыцара назвалі Любева (Lubiewa) таму, што ён рабіў ахвяраваньні кляштару ў Любіне (Lubin), што на Вялікапольшчы, і ў якім тры прадстаўнікі гэтага Дому былі абатамі, адзін аднаго зьмяняя. І ў напамін аб іхным ахвярным служэньні гэты кляштар па сёньняшні дзень карыстаецца гербам Трэска на сваёй пячатцы.

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46.

Прародзічы Дому Траска

Пад час чытаньня кляштарных статутаў Папроцкі адшукаў старажытных прашчураў гэтага Дому: Граф Беліцкі [Biała] Морха [Morcha] у 1091 г.; Граф Беліцкі Мстыгэн [Mstygen] у 1180 г.; і Клемэнс Шэліга [Klemens Szeliga] Яновіцкі [Janowice], каморнік серадзкі [Sieradź] у 1436 г. - аднак ён жа адносіць яго і да гэрба Шэліга.

Прозьвішчы памянаваныя імем герба распаўсюджаныя й дасёньня ў ламжанскім [Łomża] павеце. Станіслаў Траска [Stanisław Trzaska], які страціў каня і пешшу накіраваўся да Пскову ўдзельнічаць у бітве ў 1582 г.; Павал Траска [Paweł Trzaska] узгадан у 1680 г.; і Ядвіга Траска [Jadwiga Trzaska], манахіня бенэдыктынскага кляштара Ўсіх Сьвятых ва Львове. На Гарадзельскім [Horodło] сойме прысутнічаў Мойдылён [Mojdylon] ці Мэйдалён [Mejdalon] Куфаловіч [Kufołowicz], які ўзяў сабе і сваім нашчадкам гэты герб (паводле Бельскага), ці Чусаловіч [Czusołowicz] (паводле Стрыйкоўскага). У 1697 г. у варшаўскім [Warszawa] павеце жылі Адам [Adam] і Самуэль [Samuel], а ў нурскім [Nur] - Валянтын [Walenty], Павал [Paweł], Максымільлян [Maxymilian] і Казімер [Kazimierz]. У 1778 г. Фелікс Траска [Felix Trzaska] быў харунжым ламжанскім. У 1788 г. Тамаш [Thomas] быў маршалкам апачноўскім [Opoczno] (паводле Красіцкага).

Паводле прац Бельскага, Красіцкага, Папроцкага, Стрыйкоўскага

Карыстальнікі гербам

Атвоцкі, Балукевіч, Балюкевіч, Бельскі, Блажаеўскі, Блажаёўскі, Блажэўскі, Богуш, Бруноўскі, Будкевіч, Буткевіч, Бучкевіч, Бэтка, Бяластоцкі, Бялецкі, Бялы, Ваўрышэўскі (Ваўржышэўскі), Ваўканоўскі, Вальшлегер, Вілеўскі, Вілязінскі, Вісьнеўскі, Вішнеўскі, Влашчоўскі, Влашчэўскі, Выляжэнскі, Выляжынскі, Вэдрагоўскі, Вэндрагоўскі, Выцбяшынскі, Вялюнскі, Галінінскі, Галінскі, Галухоўскі, Галынскі, Глініцкі, Глінка, Гутоўскі, Дзядзіна, Длускі, Дражэўскі, Дражэцкі, Дранжэнскі, Драшацкі, Дубрскі, Дудкевіч, Дурбскі, Дурпскі, Дурскі, Дуткевіч, Жараўскі, Жураўскі, Забельскі, Закроўскі (Закржоўскі), Закрэўскі (Закржэўскі), Зараўскі, Заструскі, Зімашарскі, Канапацкі, Катоўскі, Катутовіч, Катутэвіч (Кацюцевіч), Клечкоўскі, Кноль, Краеўскі, Курнах, Курнахоўскі, Куфаловіч, Лапінскі, Луковіч, Лычкоўскі, Любеўскі, Любіеўскі, Люсьня, Макоўскі, Мгароўскі, Мілоцкі, Міхалоўскі, Міхальскі, Мэйдалён, Мэйшэр, Нагурка (Нагорка), Нагурскі (Нагорскі), Нартаў, Нартаўт, Нартоўскі, Немяроўскі, Неміроўскі, Падбельскі, Падсандкоўскі (Падсадкоўскі), Пальмоўскі, Палячак, Панікеўскі, Панткоўскі (Паткоўскі), Панцарынскі (Панцаржынскі), Паплаўскі, Папленскі, Паплінскі, Пашылінскі, Пеляш, Прыходзкі (Пржыходзкі), Раеўскі, Раецкі, Ратоўскі, Рыкачэўскі, Рыціцкі, Рычыцкі, Сабесанд, Сакалоўскі, Слупэцкі, Счуцкі, Сьвейка, Сьвецікоўскі, Сьвяйкоўскі, Сяклюцкі, Тархомінскі, Транкоўскі (Тржанкоўскі), Траноўскі (Тржаноўскі), Траска (Тржаска), Траска-Дурскі (Тржаска-Дурскі), Траскоўскі (Тржаскоўскі), Трскоўскі (Тржскоўскі), Трускоўскі, Трушкоўскі, Тымчанка, Тыскі, Тышка, Тышчэнка, Філіпкоўскі, Філюнскі, Хараманскі, Храншчэўскі (Хржаншчэўскі), Хрчаноўскі (Хржчаноўскі), Хойнацкі, Хойніскі, Ціскоўскі, Цішкоўскі, Цярпента (Цяржпента), Чарналэнскі, Чусаловіч, Чусуловіч, Швяйкоўскі, Шчуцкі, Шыгоўскі, Шыгоўскі на Шыгах, Янчэўскі Глінка, Ярына (Яржына), Ярынскі (Яржынскі)