Coats of Arms of Belarusian (Greatlitvan) Nobility

initial letter

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

U-Z

Arms names starting with "A-B"

А

Abdank

Abdank Coat of Arms

(Habdank)

Ablamowicz (A3)
Bejnarowicz (B133)
Bialopiotrowicz (B136)
Bogucki (B37)
Borowski (AV9)
Haraburda (H60,61)
Hromyko (H198)
Kielczewski (AR23)
Obrycki (A15)
Warakomski (W68)
Wazynski (W4)
Wojewodzki (W125)

Aksak 3rd

Aksak 3rd Coat of Arms

Okinczyc (A41-43)

Aksak 3rd

Aksak 3rd Coat of Arms (alt.)

alt.

Hruzewicz (H212)

Alchimowicz

Alchimowicz  Coat of Arms

own / (Pobog alt.)

Alchimowicz (A61)

Alexandrowicz

Alexandrowicz Coat of Arms

own / (Kosy alt.)

Aleksandrowicz (A49-52)
Alexandrowicz (AO4)

Amadej

Amadej Coat of Arms

Assanowicz (A149)

Andrault de Buy

Andrault de Buy Coat of Arms

Antonowicz (A102)

Ancuta

Ancuta Coat of Arms

Ancuta (A108)
Hawrylkiewicz (H113)
Iesipowicz (AV46)

Ancuta

Jesipowicz Coat of Arms (alt.)

alt. / (Jesipowicz)

Jesipowicz (AO47)

Arcemberski

Arcemberski Coat of Arms (alt.)

alt.

Arciuch (A142)

Azulewicz

Azulewicz Coat of Arms

own

Azulewicz (A37)


B

Bartlinski

Bartlinski Coat of Arms

Bartoszewicz (B103)

Baryczka

Baryczka Coat of Arms

Bortkowski (AR4)

Baybuza

Baybuza Coat of Arms

Woynicz (W185)

Bawola Glowa

Bawola Glowa Coat of Arms

Zohla (AO118)

Bazenski

Bazenski Coat of Arms

Bazarewski (B48)
Bazylewski (B49)

Belina

Belina Coat of Arms

Benedyktowicz (B143)
Bylina (B292,293)
Galewski (H21)
Gruszetski (AV180)
Harbuz-Bordzilowski (H85)
Weys (W221)

Belinowicz

Bielinowicz Coat of Arms

own

Belinowicz (B140)

Belty

Belty Coat of Arms

Beynacki (B298)

Beyszer

Beyszer Coat of Arms

own

Beyszer (B134)

Bialy Zawoy

Bialy Zawoy Coat of Arms

Gembicki (H47)

Bialynia

Bialynia Coat of Arms

Bilunski (AO8)
Birula (AO9)
Bordzilowski (B83)
Niebrzydowski (AV94)
Nowohonski (AO64)
Suszko (AV140)

Bialynia

Bialynia Coat of Arms (alt.)

alt.

Zyzniewski (AV175)

Biberstein

Biberstein Coat of Arms

Blaurok (B161)

Bielikowicz

Bielikowicz Coat of Arms

own

Bielikowicz (B139)

Bildziukiewicz

Bildziukiewicz Coat of Arms

own / (Wezel)

Bildziukiewicz (B166,167)

Blankenstein

Blankenstein Coat of Arms

Kurbacki (AR28)

Bogoria

Bogoria Coat of Arms

Bohdanowicz (B16)
Bohomolec (AV8)
Ochotnicki (A187)
Ochrymowicz (A189)
Pohoski (AO79,80)
Pohoski (AV109)
Porebski (AO81)
Wollowicz (W45-47)

Bokiy

Bokiy Coat of Arms

Boltuc (B186)

Boncza

Boncza Coat of Arms

Bohdanowicz (B17)
Bonczewski (B67)
Brujewicz (B213)
Bujniewicz (B234,235)
Bukowski (B238-240)
Bulat (B242)
Onufrowicz (A107)
Osmolski (A160)
Osmolowski (A158)
Grochowski (H203)
Gudynowski (H251)
Gulbinski (H255)
Hirsz (H145)
Romanowski (AV123)
Wasniewski (W102)
Zawerski (AV169)

Boreyko

Boreyko Coat of Arms

Borzdynski (B86)

Bozawola

Bozawola Coat of Arms

Artynski (A131)
Bachmatowicz (B121)
Oczepowski (A192)

Brama

Brama Coat of Arms

Bohuszewicz (B43)

Brochwicz

Brochwicz Coat of Arms

Bryczkowski (B218)
Hindenburg (H140)
Wolszczan (W202)

Brochwicz 3rd

Brochwicz 3rd Coat of Arms

Wagner (W3)

Brodzic

Brodzic Coat of Arms

Bankowski (AR3)
Borodzicz (B90-92)

Bronic

Bronic Coat of Arms

Hausowicz (H115)

Bulharyn

Bulharyn Coat of Arms

own / (Bulat alt.)

Bulharyn (B249)

Burgielski

Burgielski Coat of Arms

own

Burgielski (B251)

Buywid

Buywid Coat of Arms

own

Buywid (AO15)