Belarusian gentry's Coats of Arms

Letters "P" & "R"
FOR RESEARCHERS

How to get the passwords for PDF files?

 
 
Belarusian (Greatlitvan) szlachta's Shields
To start page A B C D F G H I J K L M N O P R S T U W Z

P
../../assets/images/herby/herby/paparona_.png Paparona
  Bildzieszewski (B168)
  Budzko (B222)
../../assets/images/herby/herby/kuszaba_.png Paprzyca
(Kuszaba)
  Bakun (B55)
  Boksza (B183,184)
  Grodzinski (H193)
  Grudzinski (H208)
  Weraksa (W69,70)
../../assets/images/herby/herby/paweza_.gif Paweza
(Herburt V)
  Woronicz (W82)
../../assets/images/herby/herby/pielesz_.png Pielesz
  Wolochowicz (W36)
../../assets/images/herby/herby/pilawa_.gif Pilawa
  Borowski (B95,96)
../../assets/images/herby/herby/pniejnia_.gif Pniejnia
  Hryniewski (H226)
../../assets/images/herby/herby/pobog_.png Pobog
  Andrzeykowicz (А89)
  Bielicki (B305)
  Burzynski (B252)
  Gardlinski (H90)
  Horwatt (H177)
no picture Pobog (alt.)
  Weraksa (W71)
../../assets/images/herby/herby/pogonia_.png Pogonia
  Bolcewicz (B63)
  Boniucicz (B69)
  Wangin (W59)

../../assets/images/herby/herby/pogonia_I_.gif
Pogonia I
  Biciutko (B171)

../../assets/images/herby/herby/pogon_litewska_odm_.gif
Pogonia Litvian
  Giedymin (H126,127)
../../assets/images/herby/herby/polkozic_.png Polkozic
  Bogusz (B182)
  Wegrzecki (W231)
  Wolski (W197,199)
../../assets/images/herby/herby/pomian_.gif Pomian
  Bohatkiewicz (B13)
  Bohatko (B14)
  Gontarski (H58)
  Broniuszyc-Harasimowicz (H68)
  Henzell (H289)
  Wolski (W196)
../../assets/images/herby/herby/poraj_.png Poraj
  Biernacki (B319)
  Bilimowicz (B165)
  Bilman (B169)
  Biolt (B162)
  Borysiewicz (B111,112)
  Grzybowski (H217)
  Halicki (H30-32)
  Ostrowski (А174)
  Wilczynski (W149)
  Witkowski (W168)
../../assets/images/herby/herby/pratnicki_.gif Pratnicki
  Brynk (B215)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_.gif Prawdzic
  Hurynowicz (H270)
  Huryno (H272)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_II_.gif Prawdzic ІІ
  Arciszewski (А137-139)
  Brochocki (B197,198)
  Guzelf (H252)
  Wierzbowski (W238)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_odm_.gif Prawdzic (alt.)
  Bieganski (B297)
  Bolwanowicz (B57)
../../assets/images/herby/herby/pretwicz_.gif Pretwicz
  Brytwicz (B216)
../../assets/images/herby/herby/prus_I_.gif Prus I
(Wagi)
  Andrzeyewski (А86-88)
  Apanowicz (А111)
  Boguslawski (B35)
  Bohuszewicz (B41)
  Borowski (B97)
  Butwilowski (B270)
  Gawdzielewicz (H110)
  Glowacki (H147)
  Gniewczynski (H165)
  Hladkowski (H150)
  Hladowski (H151)
  Obrycki (А15)
  Wakulski (W27)
  Winkler (W155)
../../assets/images/herby/herby/prus_II_.gif Prus ІІ
(Wilcze Kosy)
  Grzybowski (H218)
  Orzeszkiewicz (А123)
  Wieczynski (W248)
  Wiszniewski (W175)
../../assets/images/herby/herby/prus_III_.png Prus III
(Nagody)
  Warywodzki (W83)
../../assets/images/herby/herby/przegonia_.png Przegonia
  Hruszwicki (H215)
  Hryncewicz (H234)
  Hrynkiewicz (H230)
  Hryniewiecki (H238,239)
../../assets/images/herby/herby/przerowa_.png Przerowa
  Gruntowski (H214)
../../assets/images/herby/herby/przyjaciel_.png Przyjaciel
  Awierkowicz (А22)
  Boguslawski (B36)
  Butowicz (B264,265)
  Hryniewicz (H219-223)
  Hryniewski (H227-229)
  Woyna (W188)
../../assets/images/herby/herby/puchala_.gif Puchala
  Huszcza (H284)
   
R
../../assets/images/herby/herby/radwan_.gif Radwan
  Bochwic (B190)
  Bondzkiewicz (B64)
  Obulewicz (А16)
  Ozieblowski (А38)
  Wolkanowski (W104)
  Wolodkowicz (W28)
  Wolotowicz (W34)
../../assets/images/herby/herby/radwan_odm_.gif Radwan (alt.)
  Hordyna (H91)
  Wolodkowicz (W30,31)
../../assets/images/herby/herby/ramult_.gif Ramult
  Wiszniewski (W170-174, 176-178)
../../assets/images/herby/herby/rawicz_.gif Rawicz
  Bieniecki (B316)
  Galimski (H24)
  Galinski (H28,29)
  Gan (H59)
  Gasiewski (H54)
  Goldziewicz (H109)
  Gudwilowicz (H247)
  Gutkowski (H280)
  Gutowski (H281)
  Jasztold Howorko (H4)
  Huda (H250)
  Oledzki (А55,56)
  Oleski (А57)
  Ostrowski (А175)
  Owsiany (А186)
  Wieczor (W134-137)
  Wolnisty (W112)
  Wolski (W198)
  Woyciechowski (W20,21)
  Wyszomirski (W217,218)
../../assets/images/herby/herby/roch_III_.gif Roch III
  Haciski (H116)
../../assets/images/herby/herby/rogala_.gif Rogala
  Bolotowicz (B56)
  Brzezanski (B199)
  Wasilewski (W84,90,98)

../../assets/images/herby/herby/rogala_odm_2_.gif Rogala (alt.)
  Orzechowski (А122)
    ../../assets/images/herby/herby/rola_.png Rola
  Arciszewski (А140,141)
  Bortnikowski (B109)
  Gogalinski (H5)
  Gogolinski (H6)
  Wirpsza (W161)
../../assets/images/herby/herby/rudnica_odm_.png Rudnica (alt.)
  Bernatowicz (B156)
       

♦♦♦

Belarusian Szlachta Armorial
| |