# 1 2 3 4
1. Babaryka Zmitrok   1
2. Babaryka     1
3. Bacelewicz Hirsza (Irsza)   1
4. Bagienski     1
5. Bako (Baka) Tadeusz   2
6. Bako Franciszek   1
7. Bardowski Piotr   1
8. Bartoszewicz Jozef   1
9. Bartoszewicz Leonard   1
10. Bartoszewicz Tadeusz (Thadeusz)   2
11. Bartoszewski Adam   2
12. Batura Jerzy   1
13. Batura Franciszek   1
14. Baur     1
15. Bersztein Konstanty   1
16. Bętkowski Theodor   1
17. Białonowicz Franciszek   1
18. Białozor Adam   1
19. Białynicki Birula Piotr   1
20. Bielicka Joanna   6
21. Bielicka Marianna   1
22. Biegański Daynieł   1
23. Biegański Jan   1
24. Biegański Józeff   1
25. Biegański Wawrzyniec   1
26. Bielikowicz Antoni   1
27. Birula Franciszek   1
28. Biryło Jakaw   1
29. Biryło Bazyl   1
30. Biryło Stefan   1
31. Bobko Jan   1
32. Bobko Stanisław   1
33. Bobko Jakub   1
34. Bobko Jerzy   1
35. Bobkowa Maciey   1
36. Bobrowska Zofia   1
37. Bogusławski Franciszek   1
38. Bogusz     1
39. Bohdanowicz     2
40. Bohdanowiczowa Dworzecka Elizabeta z Bratkowskich 1
41. Bohdanowicz Dworzecki Athanazy   1
42. Bohłay Jan   1
43. Bohomolec Paweł   1
44. Bohomolec Paweł Jozef   3
45. Bohuszewicz Stanisław   2
46. Bohuszewicz Tadeusz   1
47. Bołtuc Michał   1
48. Borakowski Kazimierz   1
49. Boratynscy     1
50. Boratynska Anna z Horczowskich 1
51. Boratynska Anna   1
52. Boratynski Antoni   3
53. Boratynski Jozef   2
54. Boratynski Kazimierz   1
55. Boratynski Kazimierz Stanisław   2
56. Boratynski Onufry   2
57. Boreyka Ludwik   1
58. Boreyko Antoni   4
59. Boreyko Ludwik   2
60. Boreyko Tomasz   1
61. Boreysza Piotr   2
62. Boreysza Symon   1
63. Boreysza Tadeusz   3
64. Borodzicz Grzegorz   1
65. Borodzicz Ignacy   1
66. Borodzicz Jan Michał   3
67. Borowczynski Mikołay Sasin   1
68. Borowczynski Mikołay Sasynow   1
69. Borowczynski Mikołay   6
70. Borowik Jan   1
71. Borowik Karol   1
72. Borowik Bazyl   1
73. Borsuk Dominik   1
74. Borsuk Antoni   1
75. Borzdynski Jerzy   1
76. Borzymowski Hyeronym   1
77. Bosarski     1
78. Brzostowski Dominik   1
79. Budewicz Tomasz (Thomasz)   6
80. Budzko Ignacy   1
81. Budzko Stanisław   1
82. Buhanowicz Jozef   1
83. Bujnicki Piotr   1
84. Bukinicz     1
85. Bułhak Franciszek Antoni   1
86. Bułhak Franciszek A   1
87. Bułhak Jozef   2
88. Bułhak Floryan   1
89. Burakowski Kazimierz   1
90. Burba Jakub   11
91. Burniewicz Todar   1
92. Bury Stefan   1
93. Bury Symon   1
94. Burzymowski Hyeronim   1
95. Burzymowski     1
96. Burzyński Stanisław Antoni   1
97. Butwiłowski Antoni   3
98. Buynicki Teodor   1
99. Buynowski Jan   1
100. Buzycki Daniel   1
101. Bykowski Antoni   1
102. Bykowski Stefan   2
103. Bykowski     1