# 1 2 3 4
1. Dalecki Jan   1
2. Dankiewicz Symon   1
3. Daszkiewicz Ignacy   1
4. Dawgierd Stefan   1
5. Dederko Jan   1
6. Dłuski Benedykt   1
7. Dłuski Mikołay   3
8. Dłuski Paweł   1
9. Dłuski     1
10. Dmitrowicz Kazimierz   1
11. Dmuchowski     1
12. Dołłnar Jan Aloyzy   1
13. Domański Kazimierz   1
14. Dorozynski Ludwik   1
15. Drozdowski Jakub   2
16. Drozdowski Michał   1
17. Drzewiecki Stanisław   1
18. Duchnowski Kazimierz   1
19. Dulicz Jakub Antoni   2
20. Dunin Koninski Jan Antoni   1
21. Dziedziula Andrzey   1
22. Dziedziula Paweł   1
23. Dziemienciey (Dziemienciei)     2
24. Dziemieszkiewicz Andrzej   1
25. Dzierozynski Ludwik   1