# 1 2 3 4
1. Hałaktycionow Kazimierz   1
2. Harawski Jan   1
3. Harbacz Cimoszka   1
4. Hatowski Jan   1
5. Hatyński Jozef   1
6. Herasiniow     1
7. Герасинёв Семёнъ   1
8. Herman Jozeffatt Jozeff   1
9. Heykowicz Wawrzyniec   1
10. Heyno S:   1
11. Hładki Antoni   1
12. Hłatki Jakub   1
13. Hłatki Stanisław   1
14. Hlebicki Jozefowicz Alexander   29
15. Hlebicki Jozefowicz Jan   5
16. Hlebicki Jozofowicz Alexander   2
17. Hlebicki Jozofowicz Antoni   1
18. Hlebicki Jozofowicz Jan   8
19. Hlinski Bazyli   1
20. Hołowczyc Alexander Jan   1
21. Hołowczyc Jan Alexander   2
22. Hołub Andrzey   1
23. Horbaczewski Michał   1
24. Horyd Andrzej   1
25. Horyd Feliks   1
26. Horyd Jadwiga   1
27. Horyd Jan   2
28. Horyd Józefa z Korniejów 1
29. Horyd Wacław   1
30. Horyd Władysław   1
31. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Apanas   1
32. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Arciem   1
33. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Nikiper   1
34. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Onufrej   1
35. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Sciepan   1
36. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Siemion   1
37. Hrecżysżynko (Hreczyszynko) Ułas   1
38. Hrehorowicz Jozeff   1
39. Hryhorowicz Jan   1
40. Hryniewicz Bernard   1
41. Hryniewicz Prakop   1
42. Hryniewicz Sćiepan   1
43. Hryniewiecki     1
44. Hryszanowicz Jozeff   2
45. Hudzielewski Audozka   1
46. Hulewicz Mikołaj Jozef   1
47. Hulewicz     1
48. Hurka Kazimierz   1
49. Hurko Jan   1
50. Hurko Kazimierz   1
51. Hurko Marcyan Kazimierz   1
52. Hurkowicz Aron   1
53. Huszcza Franciszek   1
54. Huszcza Symeon   1
55. Hutorowicz Antoni   1