# 1 2 3 4
1. Jabłoński W.   1
2. Jacewicz Jan   1
3. Jacewicz     1
4. Jacewiczowa Maryanna z Łukaszewiczow 2
5. Jachimowski Jerzy   1
6. Jackiewicz Kazimierz   6
7. Jacyna Andrzej (Andrzey)   2
8. Jakowicki Antoni   1
9. Jakowicki Ignacy   1
10. Jakubowicz Marćin   1
11. Jamecki Piotr Samuel   1
12. Janczewski Leon   1
13. Jankiewicz Jozef   1
14. Jankowski Antoni   2
15. Jankowski Hilary   2
16. Jankowski Jerzy   1
17. Jankowski Łukasz   2
18. Jankowski Marcin   2
19. Jankowski Piotr   1
20. Jankowski Simon   1
21. Jankowski Wincenty   1
22. Janowicz Maciey   1
23. Janowski Franciszek   1
24. Janowski Michał   1
25. Janowski Tadeusz   1
26. Janyc Macwiej   1
27. Jarkiewicz Jan   1
28. Jarkiewicz Symon   1
29. Jarzyca Macwiey   1
30. Jasiński Frańciszek   1
31. Jastrzembski Jozeff   1
32. Jedlinski Jan   1
33. Jedlinski Paweł   1
34. Jeleński Samuel   1
35. Jenczewski Leon   1
36. Jenkow Taras   1
37. Jerzewicz Józeff   1
38. Jesman Antoni   1
39. Jetkin     1
40. Józefowicz Bonifacy   1
41. Jozoffowicz Antoni   1
42. Juchnowicz Józef   1
43. Judyccy     1
44. Judycka Rachael (Rochel) z Golimskich 2
45. Judycki Dayniel   1
46. Judycki Joachim   1
47. Judycki Marcin   1
48. Judycki Matheusz   1
49. Judycki Michał   4
50. Judycki Thadeusz   1
51. Juncewicz Maciey   1
52. Jundziłowski Alexander   1
53. Jundziłowski Stanisław   1
54. Jundziłowski Sta-w   1
55. Jurewicz Tadeusz   1
56. Jurkowski Ludwik   1
57. Jurńiewicz (Jurniewicz) Jakub   1
58. Jurńiewicz (Jurniewicz) Michał   1
59. Juszkiewicz Gabryel   2
60. Juszkowski Andrzey   1
61. Juszkowski Franciszek   1
62. Juszkowski Leon   1