# 1 2 3 4
1. Kaciuciewicz Franciszek   12
2. Kaciuciewicz Ignacy   1
3. Kaciuciewicz Jan Wty   1
4. Kaciuciewiczowa Anna z Łyczkowskich 4
5. Kaciukiewicz Franciszek   1
6. Kaciukiewiczowa Anna z Łyczkowskich 1
7. Kaczanowski Eliasz   1
8. Kaczanowski Hryszko   1
9. Kaczkowski Jerzy   1
10. Kaczkowski Mikołay   1
11. Kałątay Ignacy   1
12. Kaleczyc Chwiedor   1
13. Kaleczyc Kondrat   1
14. Kaleski Michał   1
15. Hurka     1
16. Kaminski Andrzey   1
17. Kaminski Antoni   1
18. Kaminski Jozef   1
19. K[ani]nski Łukasz   1
20. Karaczun Andrey   1
21. Karaczun Dayniło   1
22. Karaczun Hryszko   1
23. Karaczun Maćiey   1
24. Karaczun Maćiey (drugi)   1
25. Karaczun Sciepan   1
26. Karaczun Symon   1
27. Karaczun Tomasz   1
28. Karnicki Andrzey Benedykt   10
29. Karpicki Jan   1
30. Kasparewicz Andrzey   1
31. Kasparewicz Jarmoł   1
32. Kasperska Roża   1
33. Kaszyc Michał   1
34. Kaznowski Józef   1
35. Kieniewicz Julian   1
36. Kirkor Jan   1
37. Kirkor Jozef   1
38. Kirkor Michał   1
39. Kisiel     2
40. Klimaszewski Stanisław   1
41. Klimkowicz Grzegorz   1
42. Klimowicz Andrey   1
43. Klimowicz Apanas   1
44. Klimowicz Bazyl   1
45. Klimowicz Jakaw   1
46. Klimowicz Michałko   3
47. Klimowicz Todar   1
48. Kłoczkowski Ignacy   1
49. Kłosewicz Jan   1
50. K[ł]yszko Symon   1
51. Kmicic Jan   1
52. Kmitta Teodor   1
53. Kobylinski Jerzy   2
54. Kochowski Michał   1
55. Koczan Alexander   1
56. Koczkowski Jan   1
57. Kohanowska Nastazia   1
58. Kol[pe]wski Andrzey   1
59. Kołątay Felicyan   1
60. Komar Jan   1
61. Komarowski Chwiedar   1
62. Komarowski Jakub   1
63. Komarowski Jaśko   1
64. Komarowski Maćiey   1
65. Komarowski Sćiepan   1
66. Komarowski Zmitruk   1
67. Kona[rs]ki Jan   1
68. Konopka Jakub   1
69. Konstantynowicz Adam   1
70. Kopec Leon   1
71. Kopec Ludwik   1
72. Kopec Onufry   1
73. Kopeć Bałtromiey   1
74. Kopeć Jan   1
75. Korabanko Grzegorz   1
76. Korabioski Antoni   2
77. Korbutt Józeff   1
78. Korkozewicz Jerzy   1
79. Korkozowicz January   1
80. Korowski Bazyli   1
81. Korsak Alexander   1
82. Korsak Rafał   2
83. Korsak Thomasz   1
84. Korsak Troian   2
85. Korsak     1
86. Korybski Jozeff   1
87. Korż Antoni   1
88. Korzoń Jan   1
89. Korzoń Mikołay   1
90. Korzun Samuel   1
91. Kosciuszka Piotr   1
92. Kossow Antoni   1
93. Kossowski Andrzey   1
94. Kossowski Jan   3
95. Kossowski Ludwik   3
96. Kostko Michał   1
97. Kostrowicki Samuel   1
98. Kostryca Jan   1
99. Kotkowska Maryanna   1
100. Kotkowski Piotr   1
101. Kotkowski Tadeusz   1
102. Kotowicz Daniel   1
103. K[oto]wicz Domininik   1
104. Kotowicz Franciszek   2
105. Kotowicz Hrehory   2
106. Kotowicz Michał   2
107. Kowalewski     1
108. Kowzan Antoni   1
109. Kozak Andrzej (Andrzey)   2
110. Kozak Atrachim   1
111. Kozak Chwiedor   1
112. Kozak Daniła (Daniło)   2
113. Kozak Harasim   1
114. Kozak Hawryłło   1
115. Kozak Jakim   1
116. Kozak Janko   2
117. Kozak Jesip   1
118. Kozak Karniej   1
119. Kozak Kuryło   1
120. Kozak Macwiej   1
121. Kozak Michałko   1
122. Kozak Mikita   1
123. Kozak Onisko   1
124. Kozak Parchwien   1
125. Kozak Prachor   1
126. Kozak Prokop   2
127. Kozak Wasił   1
128. Kozak Wieromiej   1
129. Kozak Zachary   1
130. Kozakowa Agata   1
131. Kozakowa Alexia   1
132. Kozakowa Anna   1
133. Kozakowa Auchimia   1
134. Kozakowa Darya   1
135. Kozakowa Praskowia   2
136. Kozakowa Prosia   1
137. Kozarin     1
138. Kozieł Ignacy   1
139. Kozłowska Anna   1
140. Kozłowski Paweł   1
141. Krasowski Jan   1
142. Krukowicz Jan   1
143. Krukowski Michał   2
144. Krupienicz Tomasz   1
145. Kryszpin Jerzy Heronym   1
146. Kryszpin Jerzy Heronim   1
147. Krywianka Kurył   1
148. Krzyszpin     1
149. Krzywicki Michał   1
150. Krzywiec Eliasz Jozef   1
151. Krzywiec Jan   1
152. Kubitowicz Andrzey   1
153. Kubitowicz Jan   1
154. Kubitowicz     1
155. Kuczewski Mateusz Jan   1
156. Kuczynski Tomasz   1
157. Kudrycki Jan   1
158. Kudzinowicz Ign~   1
159. Kudzinowicz Ignacy   1
160. Kudzinowicz Marcin   1
161. Kukiel Jozef   1
162. Kukiel Karol   1
163. Kukszyn Jan   1
164. Kulik Sciepan (Scipan)   2
165. Kulnicki Jan   1
166. Kulwanowski Andrzey   1
167. Kulwanowski Floryan   1
168. Kulwanowski Maciey   1
169. Kulwanowski Piotr   1
170. Kulwanowski Stefan   1
171. Kurbanowicz Kaminski Stefan   1
172. Kurcz Anzelm   4
173. Kurcz Idza Kozymierz   2
174. Kurosz Franciszek Stanisław   1
175. Kurowski Antoni   15
176. Kurowski Floryan   9
177. Kurtauczyk Sciepan   1
178. Kwiatkowski Jacek   1