# 1 2 3 4
1. Machon Andrzej   1
2. Machon Filip   1
3. Machon Hryszko   1
4. Machon Iesip   1
5. Machon Janko   1
6. Machon Kuzma   1
7. Machon Siomko   1
8. Mackiewicz Gabryel   4
9. Mackiewicz Jan   1
10. Maculewicz Polikarp   1
11. Majewski Michał   1
12. Makawiecki Todar   1
13. Makowski Jakub   1
14. Malinowski Michał   1
15. Malinowski Tadeusz Antoni   1
16. Malkiewicz Ignacy   1
17. Malkiewicz Jan   1
18. Malkiewicz Michał   1
19. Małkiewicz Franciszek   1
20. Małkiewicz Ignacy   1
21. Małkiewiczówa Bogumiła z Leszczynskich 1
22. Ma[nu]wir Antoni   1
23. Manuwir Jan   1
24. Марцинкевич Жаба Иван   1
25. Markiewicz Paweł   1
26. Matowski Jan   1
27. Matusewicz Jan   1
28. Matusewicz Jerzy   1
29. Matusewicz Michał   1
30. Matusewicz     1
31. Matusewiczowa Placyda z Łyczkowskich 1
32. Matuszewicz Jerzy   2
33. Matuszewicz Michał   1
34. Matuszewiczowa Placyda z Łyczkowskich 1
35. Mazurkiewicz Bałtromiey   1
36. Męczynski Michał   1
37. Męgol[im] Karol   1
38. Metycki Rafał (Raffał)   5
39. Michałowicz Jan   1
40. Michałowicz Maciey   1
41. Michałowicz Wincenty   1
42. Michałowski Jakim   1
43. Michałowski Jakub   1
44. Michałowski Jan   2
45. Michałowski Jozef   1
46. Michałowski Maćiey   1
47. Michałowski Mikołay   1
48. Michałowski Siemion   1
49. Michałowski Stańisław   1
50. Michałowski Władysław Ignacy   1
51. Michniewicz Jakub   1
52. Mickiewicz Paweł   1
53. Miecznikowska Placyda z Spasowskich 2
54. Miecznikowski Ignacy   1
55. Miecznikowski Ignacy Karol   1
56. Меньшакъ Семенъ   1
57. Miezewicz Jozef   1
58. Miezewicz Andrzey   1
59. Miezian Dominik   1
60. Mihalczewski Mikołay   1
61. Mikłaszewski Jozef   1
62. Mikulski Kazimierz   2
63. Mikulski Kmrz   1
64. Milkiewicz Franciszek   1
65. Mirkowski Józef   1
66. Mirkowski Marcin   1
67. Mohl Franciszek   1
68. Mokicz Piotr   1
69. Mokiczowa Roża z Pylinskich 1
70. Mokrzycki Piotr   1
71. Mołodkowicz Tomasz Michał   1
72. Mon[wicz] Stanisław   1
73. Morduchowicz Kuszel   1
74. Moscigrodzki Andrzey   1
75. Moscigrodzki Jakub   1
76. Mroczynski Joachim   1
77. Mroczynski Jozeph   1
78. M[u]snicki Benedykt   1