# 1 2 3 4
1. Naborowski Bartłomiey   1
2. Narkowicz Podwinski Michał   1
3. Naronski Alexander   1
4. Nasarewski Fillip   1
5. Nastakiewicz Alexander   1
6. Nastakiewicz Piotr   1
7. Nawacki Ludwik   1
8. Nicieiewski Józef   1
9. Nieciecki Piotr   1
10. Nieciecki Maciey   1
11. Niedzwiedzki Jan   1
12. Niemira Antoni   1
13. Niemirowicz Kazimierz   1
14. Niemirowiczowna Jadwiga z Protassewiczow 1
15. Niemirowiczowna Maryanna z Be[m]ow 1
16. Niepluiew Jan   1
17. Неплюев     1
18. Niesiecki Piotr   1
19. Nowacka Barbara z Kamińskich 1
20. Nowacka Joanna   1
21. Nowacka   z Mogilnickich 3
22. Nowacki August   3
23. Nowacki Bałtromiey   1
24. Nowacki Jozefat   1
25. Nowa[c]ki Ludwik   1
26. Nowacki Ludwik   9
27. Nowicki Franciszek   2
28. Nowicki Piotr   1
29. Nowicki Stefan   1
30. Nowicki     2
31. Nowodworski Ignacy   1
32. Nowosielska     1