# 1 2 3 4
1. Ob[ai]kowski     1
2. Obłoczymski Jan   1
3. Oborski Tomasz   1
4. Obrąpalski Tadeusz   1
5. Obuchowicz Xawery   1
6. Odyncowa Felicianna z Szpakowskich 1
7. Odyniec Adam   1
8. Odyniec Alexander   1
9. Odyniec Jozef   3
10. Odyniec Thadeusz (Tadeusz)   5
11. Odyniec Xawery   1
12. Огинская     1
13. Oginski Marcian Michał   2
14. Oginski Marcin Michał   1
15. Oginski Marcyan Michał   16
16. Oginski Thadeusz   2
17. Okołow Kazimierz   1
18. Okołowicz Maciey   1
19. Okołowicz Krzywiec Teodor   1
20. Okulicz Antoni   1
21. Okulicz Jóff   1
22. Okulicz Józef   1
23. Olechnowicz (Hurko Olechnowicz) Antoni   1
24. Olechnowicz Dominik   1
25. Olechnowicz Kazimierz   2
26. Olendski Grzegorz   2
27. Olenski Antoni   1
28. Olizarowicz Dmitrowicz Kazimierz   1
29. Olszewski Daniel   1
30. Omulski Ignacy   4
31. Orhun Jerzy   1
32. Osipowski Piotr   1
33. Oskierka Rafał   1
34. Oskirka Jan   1
35. Osowiecki Jan   1
36. Osowiecki Kazimierz   1
37. Ostrouch Gabryel Kazimierz   1
38. Ostrouch Jozef (Jozeph)   2
39. Ostrouch     1
40. Ostrouchowa Konstancya z Alexandrowiczow 1
41. Ostrowski Andrzey   1
42. Ostrowski Jan   1
43. Otroszkiewicz Maciey   1
44. Otroszkiewicz Marcin   1
45. Otroszkiewicz Walenty   1