# 1 2 3 4
1. Pac Michał   2
2. Paciei Ludwik   1
3. Pacowa Katerzyna z Karasiow 2
4. Paderewski Jan Kazimierz   1
5. Padernia (Poderniany) Kmrz Stn   1
6. Padernia Kmrz Stnł   1
7. Pad[o]rowski Jan Km~rz   1
8. Pakosz Antoni Wincenty   1
9. Parfianowicz Mikołaj   1
10. Paszyc Michał   1
11. Pawłowski Jan   1
12. Perut     1
13. Peruttowa Katharzyna   1
14. Petelczyc Dominik (Domińik)   7
15. Petrazycki Antoni   2
16. Pieczkowski Thadeusz   1
17. Piekarski Daniel   1
18. Piekarski Michał   1
19. Piękowski Antoni   1
20. Pierapiecza Leon   1
21. Pieslak Jan   1
22. Pieslak Michał   2
23. Pietkiewicz Gabryel   1
24. Pietkiewicz Grzegorz   1
25. Pietkiewicz Jakub   1
26. Pietkiewicz Józef   1
27. Pietkiewicz Kazimierz   1
28. Pietkiewicz Maćiey   1
29. Pietkiewicz Stefan   1
30. Pietraszkiewicz Franciszek   1
31. Pietraszkiewicz Jan   1
32. Pietraszko Mikołay   1
33. Pietuch Franciszek Kazimierz   1
34. Pilecki Jakub   1
35. Pioro Stanisław   1
36. Piorowski Ignacy   1
37. Piorowski Stefan   1
38. Piorowski Symon   1
39. Piotrowicz Eliasz   1
40. Piotrowski Kazim~:   1
41. Piotrowski Michał   1
42. Piotrowski Michał Alexander   6
43. Piotuch Jozeff   1
44. Piotuch Kazimierz   1
45. Piotuch Seweryn   1
46. Pisarski Matheusz   1
47. Pisarski Symon   1
48. Pistraszko Mikołay   1
49. Piszczał Bohdan   1
50. Piszczała (Piszczałła) Stanisław   22
51. Piszczałł Bohdan   1
52. Piszczałł Stanisław   1
53. Pławinski Samuel   3
54. Plewaka Benedykt   1
55. Plewaka Jeronim   1
56. Pociey Kazimierz Alexander   1
57. Poczapowicz Jożeph   1
58. Poczapowicz Kazimierz   1
59. Poczopowicz Andrzey   1
60. Poczopowicz Kazimierz   1
61. Poczopowicz Wiktory   1
62. Poczopowicz     1
Podbereski Antoni   1
64. Podbereski Franciszek   4
65. Podernia J:   1
66. Podgorski Jan   1
67. Podobied Michał   2
68. Podwinski Franciszek   1
69. Podwinski Jan   1
70. Podwinski Michał   2
71. Podwinski     2
72. Podwysocki Adam   1
73. Pogorzelski Krzysztoph   1
74. Pohoczewski Jan   1
75. Pohoska Barbara z Zabów 3
76. Pohoska Barbara   1
77. Pohoska Katarzyna z Łyczkowskich 5
78. Pohoski Antoni   3
79. Pohoski Antoni Jozef   1
80. Pohoski Michał   1
81. Pohoski Mikołay   5
82. Pohoski Paweł   8
83. Pohoski     2
84. Połubinski Hilary   1
85. Połubinski Justyn   1
86. Pomorski Jerzy Stanisław   1
87. Popławski Antoni   1
88. Popławski Jerzy Karol   1
89. Popławski Karol   1
90. Porębski Jozef (Jożef)   1
91. Porębski Kmrz   1
92. Porębski Stanisław   1
93. Porzecki Thomasz Kazimierz   1
94. Pot[ne]rski Antoni   1
95. Pozarski Alexander   1
96. Pozaryski (Pożaryski) Leon   2
97. Pozaryski Samuel   1
98. Poźniak Antoni   1
99. Praławski Tomasz   1
100. Prokopowicz Marcin   1
101. Pronkiewicz Doroteusz   3
102. Proszynski Adam   2
103. Protasowski Tomasz   1
104. Pruski Tadeusz   1
105. Przesmycki Grzegorz   2
106. Przysiecka Konstancya z Chaleckich 1
107. Przysiecki Antoni   1
108. Przysiecki Benedykt   1
109. Przysiecki Dominik   1
110. Przysiecki Jozef (Józef)   2
111. Przysiecki Michał   1
112. Przysiecki Symon   1
113. Przysiecki Symon Tadeusz   1
114. Przysiecki Tadeusz   1
115. Przystanowski Piotr   2
116. Puciata Kazimierz   2
117. Puciata Stefan   1
118. Puhaczewski Jan   1
119. Puskowic Daniel   1
120. Pusowski Jozef   1
121. Pyrski Antoni   3
122. Pyrski Piotr   2