# 1 2 3 4
1. Rabinowicz Mark   1
2. Radziwił Albrycht   1
3. Radziwiłł (Радзивил) Dominik   2
4. Radziwiłł (Радзивилл) Michał   1
5. Radziwiłł (Радзивил)     1
6. Радзивил Михайло   1
7. Radziwiłł     4
8. Rakuza Andrzey   1
9. Rdułtowski Antoni   1
10. Reut Mikołay   3
11. Reut (Reutt) Mikołay Antoni   7
12. Reutt Antoni Mikołay   1
13. Reuttowa Scholastyka   1
14. Robczycka Joanna (Joahanna) z Trosnickich 3
15. Robczycka Joanna   2
16. Robczycki Franciszek   5
17. Robczycki Jozef   1
18. Robczynska Anna z Siemaszkow 2
19. Robczynski (Ropczynski) Antoni   2
20. Robczynski (Ropczynski)     1
21. Rodkiewicz (Rodzkiewicz) Athenazy   2
22. Rodkiewicz Atanazy   1
23. Rodziewicz Jozeff   1
24. Rogowski (Rokowski) Andrzey   1
25. Rogowski Jan   2
26. Rogowski Kazimierz   1
27. Rogowski Robertt   1
28. Rogowski Todar   1
29. Romaniszyn Arciom   1
30. Romankiewicz     1
31. Romanowski Andrzey   1
32. Romanowski Ignacy   1
33. Romanowski Karol   3
34. Romeyko Zielepuha Thomasz   1
35. Ropaczyccy     1
36. Rorowa (Rorowna) Maryanna z Bemow 2
37. Rotkiewicz Franciszek   1
38. Rottkiewicz Joachim   1
39. Rudkowski Jan   1
40. Rudnicki Jan   1
41. Rudnicki Sipayło Kazimierz   1
42. Rudnicki Sipayło Stanisław   1
43. Rudołtowski [Ste]fan   1
44. Rudowicz Ignacy   1
45. Rusiecki Alexander   1
46. Rusiecki Dominik J:   1
47. Rusiecki Dominik Jozef   4
48. Rusiecki Jerzy   2
49. Rusiecki Stanisław   1
50. Ruzycka Anna   1
51. Rybałtowski Alexander   1
52. Rybinski Symon   1
53. Rybinski     1
54. Rydzewski Ignacy   1
55. Rykowa Franciszka z Jesmanow 1
56. Ryłło Ludwik   1
57. Rymaszewski Augustyn   1
58. Rymaszewski Jan   1
59. Rymaszewski Jozef   1
60. Rymbowt Antoni   1
61. Rypinski Jozeff   1
62. Rzeczynski Jozef   1
63. Rzepnicki Jan Siehen   1