# 1 2 3 4
1. Taran Andrey   1
2. Taran Bazyl   1
3. Taran Filip   1
4. Taran Hauruś   1
5. Taran Jaśko   1
6. Taran Pietruś   1
7. Taran Sciepan   1
8. Tarasewicz Antoni   2
9. Tarasewicz Ignacy   2
10. Taraykowski Paweł   1
11. Targonski Antoni   1
12. Targonski Jozef   1
13. Tarlecki Andrzey   1
14. Tarlecki Ignacy   1
15. Tatarzycki Michał   1
16. Terlecka Francisza   1
17. Terlecki Antoni   1
18. Tołkacz Felicyan   1
19. Tołkacz Franciszek   1
20. Tołkacz Kazimierz   1
21. Tołpyha Jozef   1
22. Tołpyka     1
23. Tomkowicz Antoni   1
24. Tomkowicz Michał   1
25. Trabowski Sebestyan   1
26. Trocki Bartłomiey   1
27. Trocki Bernard Michał   1
28. Trocki Stanisław   1
29. Trosniccy     1
30. Trosnicka Katarzyna   2
31. Trosnicki Ignacy   2
32. Trusewicz Piotr   1
33. Tryhubowicz Jan   1
34. Tryhubowicz Stefan   1
35. Trzaskowski Antoni   1
36. Trzaskowski Marcyan   1
37. Trzeciak Ignacy   2
38. Tumiłowicz Jan   1
39. Turczynowicz Zaharyasz   1
40. Tuszyński Mateusz   1
41. Tutolmin Tymofiej Iwanowicz   1
42. Tyszkiewicz Józef   1
43. Tyszkiewicz     1