# 1 2 3 4
1. Umecki StanisÅ‚aw   1
2. Uniechowski Alexander Jozef   1
3. Uniechowski Franciszek   2
4. Uniechowski Ignacy   1
5. Uniechowski Kazimierz Karol   1
6. Uscinowicz Jakub   3