# 1 2 3 4
1. Vuichowski Km~   1
2. Waluzynicz Andrzey (Andrzej)   2
3. Wankowicz (Wańkowicz) Kasper   2
4. Wankowicz (Wańkowicz) Mateusz   4
5. Wańkowicz Józef   1
6. Wańkowicz Kazimierz   1
7. Ванькович Казимир Иосифович   1
8. Wasilewski Andrzey   1
9. Wasilewski Hilary   1
10. Wasilewski Jozef Onufryi   1
11. Wasilewski Józeff   1
12. Wasilewski Kazimierz Jan   1
13. Wasilewski Michał   1
14. Wasilewski     3
15. Wąsowicz Piotr   1
16. Wąsowicz Antoni   1
17. Wawrzecki Alexander Tadeusz   2
18. Wawrzecki Antoni   9
19. Węglicka Maryanna (Marienna)   2
20. Węglicki Jakub   2
21. Węglicki Jozef   2
22. Wereszczaha Jakob   1
23. Wereszczaha Jan   1
24. Więckiewicz Jerzy   1
25. Wielamowski Władysław   1
26. Wieliczko Antoni   1
27. Wielski Bogusław   1
28. Wielunski (Wieluński) Franciszek   2
29. Wierzbicki Jan   1
30. Wierzbicki Jozef   1
31. Wierzchnicki Dominik   2
32. Wierzchnicki Maciey   6
33. Wierzchnicki Michał Dominik   1
34. Wierzchnicki Symon (Simon)   6
35. Wilczewski Piotr Kmrz   1
36. Wilunski Fran~   1
37. Wincza Floryan   1
38. Wincza Jóff   1
39. Wincza Onufry   1
40. Winnik Chwiedor   1
41. Wisczynski Kazimierz   1
42. Wisłouch Alexander   1
43. Wisłouch Jakub   1
44. Wiszniewski Janko   1
45. Wodeysza Jozef   1
46. Woićiechowicz Andrzey   1
47. Woićiechowicz Hryszko   1
48. Woiewodzki Elizeusz   1
49. Woiewodzki Stefan   1
50. Wołczek Jan   1
51. Wołczek Tadeusz   1
52. Wołk Stefan   1
53. Wołkowicki (Wołłkowicki) Felix   1
54. Wolnar Larski Wincęty   1
55. Wołodkowicz Ignacy   1
56. Wołodkowicz Jan Ludwik   1
57. Wołodkowicz Stefan   1
58. Woniłowicz Piotr   1
59. Wonlar Larski Jan   1
60. Wonlar (Woklar) Larski Wi~ty   1
61. Wonlar Larski Wincenty   2
62. Wonlar (Vonlar) Larski     1
63. Worapay Floryan   1
64. Worapay Stefan   1
65. Woropaj Piotr Antoni   1
66. Woropay Andrzey   1
67. Woropay Hrehory   1
68. Woyćiechowicz Jaśko   1
69. Woyciechowski Bogusław   1
70. Woyciechowski Jan   1
71. Woyciechowski Kazimierz   1
72. Woyciechowski Symon   1
73. Woyciechowski     1
74. Woyna Tomasz   1
75. Woyna     1
76. Woynikiewicz Franciszek   1
77. Woyniłowiczowa Franciszka   1
78. Woyniłowicz Bazyli   1
79. Woyniłowicz Jan   2
80. Woyniłowicz Maciey   1
81. Woyniłowiczowi     1
82. Wróblewski Ignacy   1
83. Wróblewski Stanisław   1
84. Wulfowicz Saul (Sawl)   1
85. Wulfowiczowa Sterna z Bacelewiczów 1
86. Wysocki Antoni (Antonj)   6
87. Wysocki Jerzy   1
88. Wysocki Michał   1
89. Wyszymirski Alexander   1
90. Wyszynski Jakub   1
91. Wyszynski     1
92. Wytkowski Stanisław   1
93. Wziąchowski Daniel   1