# 1 2 3 4
1. Zaba Antoni   1
2. Zaba Antoni Mikołay   3
3. Zaba Mikołay Antoni   2
4. Zabczyc Ignacy   1
5. Zabładowski Jan   1
6. Zabładowski Samuel   1
7. Zabłocki Jan   1
8. Zabłocki Kazimierz   1
9. Zabłocki Raphal   1
10. Zabroczyński Jan   1
11. Zabroczyński Paweł   1
12. Zabuski Bazyli (Bazili, Bazali)   6
13. Zacharewicz Antoni   2
14. Zacharewicz Piotr   1
15. Захаревич Иван   1
16. Zagorski (Загорскiй)     1
17. Zaharewicz Hryszko   1
18. Zaharewicz Michał   1
19. Zaharewicz Ułas   1
20. Zahorowski Jan   4
21. Zahorowski Paweł   4
22. Zahorski Jan   3
23. Zahorski (Zachorski) Paweł   3
24. Zahowski Stefan   1
25. Zakrzewski Jan Kazimierz   1
26. Zakrzewski Jozef   1
27. Zakrzewski Wincenty   2
28. Załenski Stanisław   1
29. Zaleski Thomasz (Tomasz)   2
30. Zalewaka (Zeliwaka) Antoni   2
31. Załucki Cit   1
32. Załuska Franciszka   3
33. Załuski Jozef   1
34. Zambrzycki Jozef   2
35. Zaniewski Stefan   1
36. Zarowski Jakub   1
37. Zarzecki Krzysztoph   2
38. Zasulicz Jerzy   1
39. Zawacki Franciszek   2
40. Zawacki Marcin   2
41. Zawadzki Jan   10
42. Zawadzki Jerzy   1
43. Zawadzki Marćin   1
44. Zawadzki Paweł   10
45. Zawisza Ignacy   8
46. Zawisza Kazimierz   1
47. Zbrozek Michał   1
48. Zdanowicz Antoni   1
49. Zdanowicz Symon   1
50. Zdrojewski Michał   1
51. Zebrowski Antoni   1
52. Zebrowski Felix   1
53. Zebrowski Jan Nikodem   1
54. Zenowicz Michał   1
55. Zielonko Jan   1
56. Ziemacki Krzysztof   1
57. Zienkiewicz Jozef   1
58. Zienkowicz Alexander   1
59. Zienkowicz Symon   1
60. Zieńkowicz Ignacy   1
61. Zienkowiczowa Teodora z Lesczenskich 1
62. Ziesiecki Michał   1
63. Zimnicki Grzegorz   1
64. Zmiejowski Felician   1
65. Zohła Wincenty   1
66. Zohła     1
67. Zołądz Tomasz   1
68. Zubowicz Antoni   2
69. Zubowicz Bazyl   1
70. Zubowicz Floryan   1
71. Zubowiczowa Katharzyna z Łyczkowskich 2
72. Zubowski Antoni   3
73. Zukowski Jan   1
74. Zuraukiewicz Józeff   1
75. Zurawski Bazyl   1
76. Zurawski Jan   2
77. Zydki (Zytki) Jakim   2
78. Zylinski (Zyliński) Kazimierz   2
79. Zylinski Mateusz (Matheusz)   2
80. Zyzemska (Żyżemska) Katarzyna z Rorow 2
81. Zyzemski Jan   1
82. Zyzemski Theofil (Theophil)   2