Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T

Herby na litery "C-H"

C

Cielątkowa

Herb Cielątkowa

Giedroyciowie (H124)

Cielątkowa

Herb Cielątkowa (odm.)

odm.

Łykowie (Ho55)

Ciołek

Herb Ciołek

Gutowscy (H283)
Gutowscy (Ho35)
Komarowscy (Hw60)
Komarowscy (ZW[2]79)
Maciejewscy (ZW[2]109)
Żardeccy (ZW[2]59)

Charyton

Herb Charyton

(Charytonowicz)

Chludzińscy (ZM110)

Chłusowicz

Herb Chłusowicz

własny

Chłusowiczowie (ZM111)

Cholewa

Herb Cholewa

Biłgorajscy (B163)
Chudzińscy (Hw20)
Daniszewscy (ZW[2]49
Moraczyńscy (Ho61)
Welengowie (W222)

Chomąto

Herb Chomąto

(Chomąto Kleszcze)

Orłowscy (A129)
Zalescy (ZW[2]64)

Chomicz

Herb Chomicz

własny
(Chomąto odm.)

Chomiczowie (Hw18)

Chorągwie Kmitów II

Herb Chorągwie Kmitów II

Bykowscy (Ho18)

Czapla

Herb Czapla

Hermanowie (H296)


D

Dąb

Herb Dąb

Bielkiewiczowie (B307-309)

Dąb II

Herb Dąb II

Achremowiczowie (Hw178)
Szulcowie (Hw149)

Dąbrowa

Herb Dąbrowa

Ansilewscy (А99)
Antuszewiczowie (А106)
Budzianowscy (B223)
Budziscy (B221)
Dąbrowscy (ZW[2]46)
Dombrowscy (Hw23)
Godeccy (H9)
Januszewscy (Hw182)
Klimaszewscy (Hw55)
Pleskaczewscy (Halcewicz-) (ZM86)
Talkowie (Hw152)
Woroncowie (W78)

Dąbrowski

Herb Dąbrowski

własny

Dąbrowscy (Ho22)

Dederkało

Herb Dederkało

własny

Dederkowie (Hw21)

Denhoff

Herb Denhoff

Dobkiewiczowie (ZW[1]24)

Dębno

Herb Dębno

Ihnatowiczowie (ZW[2]73)

Doliwa

Herb Doliwa

Bobrowiccy (B6)
Brzezińscy (B200)
Giecewiczowie (H305)
Głęboccy (H153,154)
Gołgowscy (Hw32)
Gozdzielscy (H12)
Falkowscy (Hw25)
Sadkowscy (ZW[2]156)
Siliniczowie (ZM97)

Arcimowiczowie (А134-136)
Babiccy (B2-4)
Besmanowie (B157)
Borsukowie (B101)
Bydzielscy (B282)
Dąbrowscy (ZW[2]47)
Dombrowscy (Hw22)
Galińscy (H27)
Goreccy (Hw33)
Gorelscy (H101)
Hatowscy (Ho36)
Iasieńscy (Hw45)
Kniaźninowie (Hw57)
Kozarewiczowie (Hw66)
Kozarewiczowie (ZW[1]37)
Olingerowie (А58)
Ossowscy (А161)
Skłotowscy (Hw132)
Skłotowscy (ZW[2]169)
Sutowiczowie (Hw141)
Walentynowiczowie (W38)
Zelescy (Ho113)
Zalescy (ZM44)

Drobysz

Herb Drobysz

własny

Drobyszewscy (ZM37)

Drogosław

Herb Drogosław

Bucholcowie (B269)
Buchowieccy (B268)
Ostrejkowie (А145,146)
Więckowscy (W233)

Dryja

Herb Dryja

Borysowiczowie (B113)
Orzelscy (А124)
Wejsztortowie (ZW[2]26)
Wysoccy (W211,212)

Drzewica

Herb Drzewica

Kuszelewscy (Hw73)
Popławscy (Hr40)
Wasilewscy (W85-87,97)
Wasilewscy (ZW[1]16)

Działosza

Herb Działosza

Giedronowiczowie (H119)
Hinczowie (H144)

Działosza

Herb Działosza (odm.)

odm.

Hinkowie (Hw181)

Dziedziul

Herb Dziedziul

własny

Dziedziulowie (ZW[2]53)


F

Ferber

Herb Ferber (odm.)

odm.

Hasfortowie (H104)

Fontana

Herb Fontana (odm.)

odm.

Fontanowie (Hw27)

G

Garczyński

Herb Garczyński

Gąsowscy (H57)
Garglinowiczowie (H86)

Giejsz

Herb Giejsz (odm.)

odm.

Olisiewiczowie (А59)

Giejsztor

Herb Giejsztor

Gieysztorowie (Hw30)
Więckiewiczowie (W232)

Giejsztor

Herb Giejsztor (odm.)

odm.

Gieysztorowie (H128)

Gierałt

Herb Gierałt

Geryngowie (H298)
Wolscy (W195)

Ginter

Herb Ginter

własny
(Szczyty)

Güntherowie (H299)

Gissa

Herb Gissa

Girynowie (H146)

Glaubicz

Herb Glaubicz

Godfrydowie (H166)
Sabińscy (Ho91)

Glausnaff 1

Herb Glausnaff

Grünnebergowie (H236)
Holtzbergowie (H172)

Gliński

Herb Gliński

własny

Hlińscy (H157)

Godziemba

Herb Godzięba

Głowińscy (H148)
Godebscy (H8)
Pankiewiczowie (ZM84)
Wysoccy (W216)

Gozdawa

Herb Gozdawa

Balewiczowie (B59,60)
Boczkowscy (B123-126)
Bohuszewiczowie (B42-44)
Brzozowscy (B204)
Chrapowiccy (Hw19)
Giżyccy (H135)
Giżyccy (Hr13)
Godaczewscy (H7)
Godlewscy (H10)
Goliuszowie (H174)
de Gotliebsonowie (H106)
Hermanowie (H297)
Humniccy (H257)
Kozakowscy (Krupek-) (ZW[1]36)
Luboszczyńscy (Hw78)
Maronowie (Hw85)

Grabie

Herb Grabie

Czarnomscy (Ho21)
Lipscy (Hw77)
Wyszeńscy (Hw164)
Wyszyńscy (W220)

Greifenberg

Herb Greifenberg

własny

Greifenbergowie (H244)

Grothaus

Herb Grothaus (odm.)

odm.

Grotuzowie (H206)

Gryf

Herb Gryf

Bańkowscy (B65)
Bobrowiczowie (B7)
Bobrowie (B12)
Butowiczowie (ZW[2]18)
Bykowscy (B285-289)
Bykowscy (Byk-) (ZW[2]20)
Gładyszowie (H152)
Gryffinowie (H240)
Konarscy (Firlej-) (ZW[2]84)
Kwiatkowscy (Ho50)
Łowczyńscy (ZW[2]95)
Odorscy (A32)
Osowieccy (A147)
Osowieccy (Ho69,71)
Ossowscy (A161)

Grynfar

Herb Grynfar

fon Grossowie (H205)

Grzybowski

Herb Grzybowski

własny

Grzybowscy (Hr16)

Grzymała

Herb Grzymała

Baranowscy (B78)
Brońscy (B212)
Buszyńscy (B278)
Wielohórscy (W128)
Wieszczyccy (W249)
Wizgintowie (W144)
Wojżbunowie (W183)

Grzymała II

Herb Grzymała II

Grabowieccy (H182)
Hofmanowie (H180)
Lesniewscy (Ho54)
Wieszczyccy (Hw157)

Grzymała III

Herb Grzymała III

Grabowieccy (H182)
Grudzińscy (H207)

Guczy

Herb Guczy (odm.)

odm.

Gudziejewscy (H248)
Hudowiczowie (H249)

Guldenbalk

Herb Guldenbalk

własny

Guldenbalkowie de Hüidl (H256)

Guldenstern

Herb Guldenstern (odm.)

odm.

Gumkowscy (Hw38)

H

Hamolecki

Herb Hamolecki

własny

Hamoleccy (Hr9)

Hełm

Herb Hełm

Antonowiczowie (Hw1)
Henningowie (H291)

Herburt

Herb Herburt

Heybowiczowie (H13)
Szwejcarowie (ZW[1]91)

Hipocentaur

Herb Hipocentaur

Giedroyciowie (H120-123)

Hołobok

Herb Hołobok

Birulowie (Białynicki-) (B310)

Hołowczyc

Herb Hołowczyc

własny
(Kotwica odm.)

Hołowczycowie (H36)

Hołowiński

Herb Hołowiński

Hołowaczowie (H17,18)

Hołownia

Herb Hołownia

Gorbaczewscy (Hr11)
Hołowniowie (H19,20)
Hołynieccy (H39)

Hołownia

Herb Hołownia (odm.)

odm.

Puszniccy (Hw116)

Hosius

Herb Hosius

Horbacewiczowie (H78-79)
Horbaczewscy (H80-83)
Hussaimowie (Butt-) (H274)

Hurko

Herb Hurko

Hurkowie (Ho41)
Hurynowie (Sokolatycki-) (H273)

Hutor

Herb Hutor

Hutorowiczowie (H277,278)

Hylzen

Herb Hylzen (odm.)

odm.

Hofertowie (H181)


1) Obraz herbu zrekonstruowany J.Ł. na podstawie publikacji Niesiecki K. "Herbarz Polski", Lipsk, 1839 - tom 4, s.135-136.