Herby na litery "C-H"

C

Cielątkowa

Herb Cielątkowa

 

Giedroyciowie (H124)

Cielątkowa

Herb Cielątkowa (odm.)

odm.

Łykowie (Ho55)

Ciołek

Herb Ciołek

 

Dulewiczowie (D193)
Gutowscy (H283)
Gutowscy (Ho35)
Komarowscy (Hw60)
Komarowscy (ZW[2]79)
Maciejewscy (ZW[2]109)
Żardeccy (ZW[2]59)

Charyton

Herb Charyton

(Charytonowicz)

Chludzińscy (ZM110)

Chłusowicz

Herb Chłusowicz

własny
 

Chłusowiczowie (ZM111)

Cholewa

Herb Cholewa

 
 

Biłgorajscy (B163)
Chudzińscy (Hw20)
Daniszewscy (ZW[2]49
Moraczyńscy (Ho61)
Welengowie (W222)

Chomąto

Herb Chomąto

(Chomąto Kleszcze)
 

Orłowscy (A129)
Zalescy (ZW[2]64)

Chomicz

Herb Chomicz

własny
(Chomąto odm.)

Chomiczowie (Hw18)

Chorągwie Kmitów II

Herb Chorągwie Kmitów II

 
 

Bykowscy (Ho18)

Czapla

Herb Czapla

 
 

Hermanowie (H296)

Czartoryski

Herb Czartoryski

własny
(Pogoń Litewska odm.)

Czartoryscy, książęta (WKL[2]739)

Czetwertyński

Herb Czetwertyński

własny
 

Czetwertyńscy (Światopełk-), książęta (WKL[2]742)


D

Dangiel

Herb Dangiel

odm.

Domeykowie (Kontrym-) (D61)

Davatz

Herb Davatz

własny

Dawatzowie (D20)

Dąb

Herb Dąb

 

Bielkiewiczowie (B307-309)
Dubowikowie (D181)
Duboyscy (D182)

Dąb II

Herb Dąb II

 

Achremowiczowie (Hw178)
Szulcowie (Hw149)

Dąbrowa

Herb Dąbrowa

 
 

Ansilewscy (А99)
Antuszewiczowie (А106)
Budzianowscy (B223)
Budziscy (B221)
Dąbrowie (D41,42)
Dąbrowscy (D53,56)
Dąbrowscy (ZW[2]46)
Dombrowie (D43)
Dombrowscy (Hw23)
Godeccy (H9)
Januszewscy (Hw182)
Klimaszewscy (Hw55)
Pleskaczewscy (Halcewicz-) (ZM86)
Talkowie (Hw152)
Woroncowie (W78)

Dąbrowski

Herb Dąbrowski

własny
(Panna)

Dąbrowscy (D47,57)
Dąbrowscy (Grzywa-) (D45)
Dąbrowscy (Ho22)

Dederkało

Herb Dederkało

własny
 

Dederkowie (D28)
Dederkowie (Hw21)

Delalicz 1

Herb Delalicz

własny
 

Delawalowie (De La Vall) (D206)

Delpace

Herb Delpace

własny
(Gozdawa odm.)

Delpacowie (D208)

Denhoff

Herb Denhoff

 
 

Dehoffowie (D211)
Dobkiewiczowie (ZW[1]24)

Denis

Herb Denis

 
 

Denisewiczowie (D106)

Deręgowski

Herb Deręgowski

własny
 

Deręgowscy (D80,81)

Deszyna

Herb Deszyna

własny

Deszynowie (D130)

Dębno

Herb Dębno

 

Ihnatowiczowie (ZW[2]73)

Doliwa

Herb Doliwa

 

Bobrowiccy (B6)
Brzezińscy (B200)
Dobrowolscy (D4-9,11,12)
Dzikowiczowie (D114)
Giecewiczowie (H305)
Głęboccy (H153,154)
Gołgowscy (Hw32)
Gozdzielscy (H12)
Falkowscy (Hw25)
Sadkowscy (ZW[2]156)
Siliniczowie (ZM97)

 

Arcimowiczowie (А134-136)
Babiccy (B2-4)
Besmanowie (B157)
Borsukowie (B101)
Bydzielscy (B282)
Dąbrowscy (D44,49)
Dąbrowscy (ZW[2]47)
Dłużniewscy (D133)
Dombrowscy (Hw22)
Dziediccy (D122)
Galińscy (H27)
Goreccy (Hw33)
Gorelscy (H101)
Hatowscy (Ho36)
Iasieńscy (Hw45)
Kniaźninowie (Hw57)
Kozarewiczowie (Hw66)
Kozarewiczowie (ZW[1]37)
Olingerowie (А58)
Ossowscy (А161)
Skłotowscy (Hw132)
Skłotowscy (ZW[2]169)
Sutowiczowie (Hw141)
Walentynowiczowie (W38)
Zelescy (Ho113)
Zalescy (ZM44)

Dreling

Herb Dreling

własny

Drelingowie (D170)

Dressel

Herb Dressel

własny

Dresselowie (D171)

Drobysz

Herb Drobysz

własny

Drobyszewscy (D153)
Drobyszewscy (ZM37)

Drogosław

Herb Drogosław

 

Bucholcowie (B269)
Buchowieccy (B268)
Ostrejkowie (А145,146)
Więckowscy (W233)

Druck

Herb Druck

własny

Druccy-Lubeccy, książęta (D167)

Dryja

Herb Dryja

 

Borysowiczowie (B113)
Drzniewiczowie (D165)
Dworzaninowiczowie-Wysoccy (D102)
Dzikowiccy (D113)
Orzelscy (А124)
Wejsztortowie (ZW[2]26)
Wysoccy (W211,212)

Drzewica

Herb Drzewica

 

Duchnowscy (Gotthard-) (D196)
Kuszelewscy (Hw73)
Popławscy (Hr40)
Wasilewscy (W85-87,97)
Wasilewscy (ZW[1]16)

Dukszyński

Herb Dukszyński

własny

Dukszyńscy (Dukszta-) (D192)

Dulicz

Herb Dulicz

własny
 

Duliczowie (D194)

Dybowski

Herb Dybowski

własny
(Nałęcz odm.)

Dybowscy (D200)

Działosza

Herb Działosza

 
 

Giedronowiczowie (H119)
Hinczowie (H144)

Działosza

Herb Działosza (odm.)

odm.
 

Hinkowie (Hw181)

Dziedziul

Herb Dziedziul

własny

Dziedziulowie (D124)
Dziedziulowie (ZW[2]53)


F

Ferber

Herb Ferber (odm.)

odm.

Hasfortowie (H104)

Fontana

Herb Fontana (odm.)

odm.

Fontanowie (Hw27)


G

Garczyński

Herb Garczyński

 
 

Gąsowscy (H57)
Garglinowiczowie (H86)

Gatalski

Herb Gatalski

własny
(Złota Wolność)

Gatalscy (Walentynowicz-) (Hr12)

Giejsz

Herb Giejsz (odm.)

odm.
 

Olisiewiczowie (А59)

Giejsztor

Herb Giejsztor

 
 

Gieysztorowie (Hw30)
Więckiewiczowie (W232)

Giejsztor

Herb Giejsztor (odm.)

odm.
 

Gieysztorowie (H128)

Gierałt

Herb Gierałt

 
 

Geryngowie (H298)
Wolscy (W195)

Ginter

Herb Ginter

własny
(Szczyty)

Güntherowie (H299)

Gissa

Herb Gissa

 
 

Girynowie (H146)

Glaubicz

Herb Glaubicz

 

Godfrydowie (H166)
Sabińscy (Ho91)

Glausnaff 2

Herb Glausnaff

 

Grünnebergowie (H236)
Holtzbergowie (H172)

Gliński

Herb Gliński

własny

Hlińscy (H157)

Gliński

Herb Gliński

własny

Hlińscy, książęta (WKL[1]535)

Godziemba

Herb Godzięba

 

Głowińscy (H148)
Godebscy (H8)
Pankiewiczowie (ZM84)
Wysoccy (W216)

Gozdawa

Herb Gozdawa

 

Balewiczowie (B59,60)
Boczkowscy (B123-126)
Bohuszewiczowie (B42-44)
Brzozowscy (B204)
Chrapowiccy (Hw19)
Giżyccy (H135)
Giżyccy (Hr13)
Godaczewscy (H7)
Godlewscy (H10)
Goliuszowie (H174)
de Gotliebsonowie (H106)
Hermanowie (H297)
Humniccy (H257)
Kozakowscy (Krupek-) (ZW[1]36)
Luboszczyńscy (Hw78)
Maronowie (Hw85)

Grabie

Herb Grabie

 

Czarnomscy (Ho21)
Lipscy (Hw77)
Wyszeńscy (Hw164)
Wyszyńscy (W220)

Greifenberg

Herb Greifenberg

własny

Greifenbergowie (H244)

Grothaus

Herb Grothaus (odm.)

odm.

Grothuzowie (H206)

Gryf

Herb Gryf

 

Bańkowscy (B65)
Bobrowiczowie (B7)
Bobrowie (B12)
Butowiczowie (ZW[2]18)
Bykowscy (B285-289)
Bykowscy (Byk-) (ZW[2]20)
Gładyszowie (H152)
Gryffinowie (H240)
Konarscy (Firlej-) (ZW[2]84)
Kwiatkowscy (Ho50)
Łowczyńscy (ZW[2]95)
Odorscy (A32)
Osowieccy (A147)
Osowieccy (Ho69,71)
Ossowscy (A161)

Grynfar

Herb Grynfar

 

fon Grossowie (H205)

Grzybowski

Herb Grzybowski

własny

Grzybowscy (Hr16)

Grzymała

Herb Grzymała

Baranowscy (B78)
Brońscy (B212)
Buszyńscy (B278)
Wielohórscy (W128)
Wieszczyccy (W249)
Wizgintowie (W144)
Wojżbunowie (W183)

Grzymała II

Herb Grzymała II

Grabowieccy (H182)
Hofmanowie (H180)
Lesniewscy (Ho54)
Wieszczyccy (Hw157)

Grzymała III

Herb Grzymała III

Grabowieccy (H182)
Grudzińscy (H207)

Guczy

Herb Guczy

Hudowiczowie (H249)

Guczy

Herb Guczy (odm.)

odm.

Gudziejewscy (H248)

Guldenbalk

Herb Guldenbalk

własny

Guldenbalkowie de Hüidl (H256)

Guldenstern

Herb Guldenstern (odm.)

odm.

Gumkowscy (Hw38)


H

Hamolecki

Herb Hamolecki

własny

Hamoleccy (Hr9)

Hełm

Herb Hełm

 

Antonowiczowie (Hw1)
Henningowie (H291)

Herburt

Herb Herburt

 

Heybowiczowie (H13)
Szwejcarowie (ZW[1]91)

Hipocentaur

Herb Hipocentaur

 

Giedroyciowie (H120-123)

Hołobok

Herb Hołobok

 
 

Birulowie (Białynicki-) (B310)

Hołowczyc

Herb Hołowczyc

własny
(Kotwica odm.)

Hołowczycowie (H36)

Hołowiński

Herb Hołowiński

 
 

Hołowaczowie (H17,18)

Hołownia

Herb Hołownia

 
 

Gorbaczewscy (Hr11)
Hołowniowie (H19,20)
Hołynieccy (H39)

Hołownia

Herb Hołownia (odm.)

odm.

Puszniccy (Hw116)

Hosius

Herb Hosius

 

Horbacewiczowie (H78-79)
Horbaczewscy (H80-83)
Hussaimowie (Butt-) (H274)

Hurko

Herb Hurko

 

Hurkowie (Ho41)
Hurynowie (Sokolatycki-) (H273)

Hutor

Herb Hutor

 

Hutorowiczowie (H277,278)

Hylzen

Herb Hylzen (odm.)

odm.

Hofertowie (H181)


1) Obraz herbu zrekonstruowany na podstawie publikacji A. Boniecki "Herbarz Polski", Część I, Warszawa, 1901 - tom 4, s.188.

2) Obraz herbu zrekonstruowany na podstawie publikacji K. Niesiecki "Herbarz Polski", Lipsk, 1839 - tom 4, s.135-136.