Herby szlachty białoruskiej

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 

Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
(galeria)

Z początku r. 1996 przy współudziale współpracowników Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi przygotowują się i ukazują się drukiem tomu z serii "Herbarz szlachty białoruskiej" ("Гербоўнік беларускай шляхты"). Poza tym, są szeroko znane publikacje końca XIX - początku XX wieków herbarzów szlachty oddzielnych terytorialnych jednostek WKL, zawartych po materiałach spraw wywodowych ziemskich sądów praktycznie od razu po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej i okupacji wschodnich terytoriów WKL rosyjskim imperium. W pierwszej kolejności, to "Herbarz szlachty prowincji witebskiej" i tzw "Herbarz orszański". Na podstawie tych wydań systematyzowałem materiał i przedstawiam Waszej uwadze uporządkowany spis herbów białoruskiej szlachty i ich herbowni.

Wizerunki herbów były zrekonstruowane po rysunkach, przedstawionych w wydaniach, i adaptowane odpowiednio do reguł współczesnej nauki heraldycznej. Wizerunki niektórych herbów ukazują się w internecie po raz pierwszy.

Ogólne reguły przedstawienia informacji:

  • Herby są posortowane według alfabetu.
  • Dla wygody poszukiwania docelowej informacji, alfabet jest rozbity na w przybliżeniu równe po ilości wizerunków herbów grupy - po jednej na stronie.
  • Z prawej strony herbu daje się jego nazwa. Za nazwą, w klamrach, przyprowadzają się alternatywne nazwy herbu, że spotykają się w tomach wydania.
  • W przypadku obecności odmienności herbu od klasycznego wariantu, po jego nazwie, w klamrach, wskazuje się znaczenie (odm.).
  • Dla wygody nawigacji po wskazaniu nazwisku herbowni wskazuje się indeks: litera - tom wydania, albo abrewiatura "Hw" - "Herbarz witebski" czy "Ho" - "Herbarz orszański"; cyfra - porządkowy numer artykułu, poświęconego rodowi, albo porządkowy numer z lista.
  • Dla przeglądu powiększonego wizerunku herbów w nastrajaniach przeglądarcy trzeba zdecydować Java Script.

    A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

    | |