Herby szlachty białoruskiej

Litery "C", "D", "F", "G" i "H"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

C
../../assets/images/herby/herby/cielatkowa_.png Cielątkowa
  Giedroyciowie (H124)
../../assets/images/herby/herby/cielatkowa_odm_.png Cielątkowa (odm.)
  Łykowie (Ho55)
../../assets/images/herby/herby/ciolek_.gif Ciołek
  Gutowscy (H283)
  Gutowscy (Ho35)
  Komarowscy (Hw60)
../../assets/images/herby/herby/cholewa_.png Cholewa
  Biłgorajscy (B163)
  Chudzińscy (Hw20)
  Moraczyńscy (Ho61)
  Welengowie (W222)
../../assets/images/herby/herby/chomato_.png Chomąto
(Chomąto Kleszcze)
  Orłowscy (A129)
../../assets/images/herby/herby/chomato_odm_.png Chomąto (odm.)
  Chomiczowie (Hw18)
../../assets/images/herby/herby/choragwie_kmitow_.png Chorągwie Kmitów
  Bykowscy (Ho18)
../../assets/images/herby/herby/czapla_.gif Czapla
  Hermanowie (H296)
   
D
../../assets/images/herby/herby/dab_.gif Dąb
  Bielkiewiczowie (B307-309)
../../assets/images/herby/herby/dab_II_.png Dąb II
  Achremowiczowie (Hw178)
  Szulcowie (Hw149)
../../assets/images/herby/herby/dabrowski_.png Dąbrowski
  Dąbrowscy (Ho22)
../../assets/images/herby/herby/dabrowa_.gif Dąbrowa
  Ansilewscy (А99)
  Antuszewiczowie (А106)
  Budzianowscy (B223)
  Budziscy (B221)
  Dombrowscy (Hw23)
  Godeccy (H9)
  Januszewscy (Hw182)
  Klimaszewscy (Hw55)
  Talkowie (Hw152)
  Woroncowie (W78)
../../assets/images/herby/herby/dederkalo_.png Dederkało
  Dederkowie (Hw21)
../../assets/images/herby/herby/doliwa_.gif Doliwa
  Bobrowiccy (B6)
  Brzezińscy (B200)
  Giecewiczowie (H305)
  Głęboccy (H153,154)
  Gołgowscy (Hw32)
  Gozdzielscy (H12)
  Falkowscy (Hw25)
../../assets/images/herby/herby/dolega_.gif Dołęga
  Arcimowiczowie (А134-136)
  Babiccy (B2-4)
  Besmanowie (B157)
  Borsukowie (B101)
  Bydzielscy (B282)
  Dombrowscy (Hw22)
  Galińscy (H27)
  Goreccy (Hw33)
  Gorelscy (H101)
  Hatowscy (Ho36)
  Iasieńscy (Hw45)
  Kniaźninowie (Hw57)
  Kozarewiczowie (Hw66)
  Olingerowie (А58)
  Ossowscy (А161)
  Skłotowscy (Hw132)
  Sutowiczowie (Hw141)
  Walentynowiczowie (W38)
  Zelescy (Ho113)
../../assets/images/herby/herby/drogoslaw_.gif Drogosław
  Bucholcowie (B269)
  Buchowieccy (B268)
  Ostrejkowie (А145,146)
  Więckowscy (W233)
../../assets/images/herby/herby/dryja_.gif Dryja
  Borysowiczowie (B113)
  Orzelscy (А124)
  Wysoccy (W211,212)
../../assets/images/herby/herby/drzewica_.gif Drzewica
  Kuszelewscy (Hw73)
  Wasilewscy (W85-87,97)
../../assets/images/herby/herby/dzialosza_.gif Działosza
  Giedronowiczowie (H119)
  Hinczowie (H144)
../../assets/images/herby/herby/dzialosza_odm_.png Działosza (odm.)
  Hinkowie (Hw181)
F
../../assets/images/herby/herby/ferber_odm_.gif Ferber (odm.)
  Hasfortowie (H104)
../../assets/images/herby/herby/fontana_odm_.png Fontana (odm.)
  Fontanowie (Hw27)
   
G
../../assets/images/herby/herby/garczynski_.gif Garczyński
  Gąsowscy (H57)
  Garglinowiczowie (H86)
../../assets/images/herby/herby/giejsz_odm_.gif Gejsz (odm.)
  Olisiewiczowie (А59)
../../assets/images/herby/herby/giejsztor_.gif Giejsztor
  Gieysztorowie (Hw30)
  Więckiewiczowie (W232)
../../assets/images/herby/herby/giejsztor_odm_.gif Giejsztor (odm.)
  Gieysztorowie (H128)
../../assets/images/herby/herby/gieralt_.gif Gierałt
  Geryngowie (H298)
  Wolscy (W195)
../../assets/images/herby/herby/giza_.gif Gisse
(Giza)
  Girynowie (H146)
../../assets/images/herby/herby/glaubicz_.png Glaubicz
  Godfrydowie (H166)
  Sabińscy (Ho91)
../../assets/images/herby/herby/glausnaff_.png Glausnaff 1
  Grünnebergowie (H236)
  Holtzbergowie (H172)
../../assets/images/herby/herby/godziemba_.gif Godzięba
  Głowińscy (H148)
  Godebscy (H8)
  Wysoccy (W216)
../../assets/images/herby/herby/gozdawa_.gif Gozdawa
  Balewiczowie (B59,60)
  Boczkowscy (B123-126)
  Bohuszewiczowie (B42-44)
  Brzozowscy (B204)
  Chrapowiccy (Hw19)
  Giżyccy (H135)
  Godaczewscy (H7)
  Godlewscy (H10)
  Goliuszowie (H174)
  de Gotliebsonowie (H106)
  Hermanowie (H297)
  Humniccy (H257)
  Luboszczyńscy (Hw78)
  Maronowie (Hw85)
../../assets/images/herby/herby/gozdawa_odm_.png Gozdawa (odm.)
  Pomarnaccy (Hw110)
../../assets/images/herby/herby/grabie_.png Grabie
  Czarnomscy (Ho21)
  Lipscy (Hw77)
  Wyszeńscy (Hw164)
  Wyszyńscy (W220)
brak obrazu Greifenberg
  Greifenbergowie (H244)
../../assets/images/herby/herby/grothaus_odm_.gif Grothaus (odm)
(Grotus)
  Grotuzowie (H206)
../../assets/images/herby/herby/gryf_.gif Gryf
  Bańkowscy (B65)
  Bobrowiczowie (B7)
  Bobrowie (B12)
  Bykowscy (B285-289)
  Gładyszowie (H152)
  Gryffinowie (H240)
  Kwiatkowscy (Ho50)
  Odorscy (A32)
  Osowieccy (A147)
  Osowieccy (Ho69,71)
  Osowscy (A161)
../../assets/images/herby/herby/grynfar_.gif Grynfar
  fon Grossowie (H205)
../../assets/images/herby/herby/grzymala_.png Grzymała
  Baranowscy (B78)
  Brońscy (B212)
  Buszyńscy (B278)
  Wielohórscy (W128)
  Wieszczyccy (W249)
  Wizgintowie (W144)
  Wojżbunowie (W183)
../../assets/images/herby/herby/grzymala_II_.png Grzymała II
  Grabowieccy (H182)
  Hofmanowie (H180)
  Lesniewscy (Ho54)
  Wieszczyccy (Hw157)
../../assets/images/herby/herby/grzymala_III_.png Grzymała III
  Grabowieccy (H182)
  Grudzińscy (H207)
../../assets/images/herby/herby/grzymala_odm_.png Grzymała (odm.)
  Baranowscy (B79)
../../assets/images/herby/herby/guczy_odm_.gif Guczy (odm.)
  Gudziejewscy (H248)
  Hudowiczowie (H249)
../../assets/images/herby/herby/guldenbalk_.png Guldenbalk
  Guldenbalkowie de Hüidl (H256)
../../assets/images/herby/herby/guldenstern_odm_.png Guldenstern (odm.)
  Gumkowscy (Hw38)
   
H
../../assets/images/herby/herby/helm_.png Hełm
  Antonowiczowie (Hw1)
  Henningowie (H291)
../../assets/images/herby/herby/hipocentaur_.gif Hipocentaur
  Giedroyciowie (H120-123)
../../assets/images/herby/herby/holobok_.gif Hołobok
  Białyniccy-Birulowie (B310)
../../assets/images/herby/herby/holowinski_.gif Hołowiński
  Hołowaczowie (H17,18)
../../assets/images/herby/herby/holownia_.gif Hołownia
  Hołowniowie (H19,20)
  Hołynieccy (H39)
../../assets/images/herby/herby/holownia_odm_.png Hołownia (odm.)
  Puszniccy (Hw116)
brak obrazu Homan
  Bukatowie (B237)
../../assets/images/herby/herby/hosius_odm_.gif Hosius (odm.)
  Horbacewiczowie (H78-79)
  Horbaczewscy (H80-83)
  Butt-Hussaimowie (H274)
../../assets/images/herby/herby/hurko_.gif Hurko
  Hurkowie (Ho41)
  Hurynowie-Sokolatyccy (H273)
../../assets/images/herby/herby/hutor_.png Hutor
  Hutorowiczowie (H277,278)
../../assets/images/herby/herby/hylzen_odm_.gif Hylzen (odm.)
  Hofertowie (H181)
   

♦♦♦

1) Obraz herbu zrekonstruowany J.Ł. na podstawie publikacji Niesiecki K. "Herbarz Polski", Lipsk, 1839 - tom 4, s.135-136.

Herbarz szlachty białoruskiej
| |