Herby szlachty białoruskiej

Litery "L", "Ł" i "M"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

L, Ł
../../assets/images/herby/herby/larysza_.gif Larysza
  Węglewscy (W229)
../../assets/images/herby/herby/larysza_odm_.gif Larysza (odm.)
  Hausmanowie (H114)
../../assets/images/herby/herby/leliwa_.png Leliwa
  Abramowiczowie (А10)
  Abramowiczowie (Ho2)
  Adamowiczowie (А25-31)
  Arastowiczowie (А118)
  Bagrycewiczowie (B33)
  Barancewiczowie (B81)
  Bernatowiczowie (B155)
  Białoszyccy (Ho7)
  Bieleccy (B301,302)
  Bierbaszowie (B151)
  Bobińscy (B1)
  Buzanowscy (B229,230)
  Gieczanowie-Gieczewiczowie (H306)
  Gintowtowie (H141)
  Gordziałkowscy (H89)
  Gowarkowscy (H3)
  Hładkowie (H149)
  Homolińscy (H43)
  Hryncewiczowie (H233)
  Olechnowiczowie (А73,74)
  Oleszkiewiczowie (А75)
  Ostaszkiewiczowie (А165)
  Ostrowscy (А170,171)
  Pawłowscy (Hw101)
  Szawernowscy (Hw145)
  Waszklewiczowie (W123)
  Wejtkowie (W127)
  Wołodźkowie (W48-50)
  Wyrzykowscy (W205)
../../assets/images/herby/herby/lepieski_.png Lepieski
  Lepiescy (Ho53)
../../assets/images/herby/herby/leszczyc_.gif Leszczyc
(Bróg)
  Rysińscy (Hw128)
  Wołoszczewscy (W37)
../../assets/images/herby/herby/lew_III_.gif Lew III
  Wysoccy (W214,215)
../../assets/images/herby/herby/lew_IX_.gif Lew IX
  Wagnerowie (W2)
../../assets/images/herby/herby/lew_odm_.gif Lew (odm.)
  Olekiewiczowie (А71)
brak obrazu Lew
  Wołczeccy (W118)
brak obrazu Lewalt II
  Gurscy (H269)
../../assets/images/herby/herby/lewart_.png Lewart
  Kniażyszczowie (Hw58)
  Krupscy (Hw70)
../../assets/images/herby/herby/lewart_odm_.gif Lewart (odm.)
  von Graffowie (H202)
../../assets/images/herby/herby/lichtfus_.gif Lichtfus
  Wachszteinscy (W120)
  Winoberowie (W153)
../../assets/images/herby/herby/lis_.png Lis
(Mzura)
  Hordziejewiczowie (H87,88)
  Iodkowie (Hw47)
  Leteccy (Hw75)
  Michniewiczowie (Ho58)
  Saułukowiczowie (Hw130)
  Wańkiewiczowie (W65)
  Wańkowiczowie (W66,67)
  Wańkowiczowie (Ho105)
  Woronowiczowie (W73,75,76)
  Woropajowie (W79)
  Worotyncowie (W81)
../../assets/images/herby/herby/lis_odm_.png Lis (odm.)
  Woronkowiczowie (W72)
../../assets/images/herby/herby/lubicz_.png Lubicz
  Abramowiczowie (А8,9)
  Baczewscy (B128)
  Bajkowie (B50)
  Bakinowscy (B53,54)
  Bernatowiczowie (B154)
  Biełynowiczowie (Hw5)
  Bocianowscy (B122)
  Bochanowiczowie (B120)
  Boreyszowie (Ho11)
  Borowscy (B94)
  Bortkiewiczowie (B106,107)
  Borsukowie (B102)
  Bułanowiczowie (Ho14)
  Gruszeccy (Ho34)
  Grużewscy (H213)
  Grużewscy (Hw37)
  Herdmanowie (H292)
  Hermanowiczowie (H94)
  Hołowaczowie (Ho37)
  Hołowkowie (H35)
  Hrehorowiczowie (H187-191)
  Hurynowiczowie (H271)
  Jałozowie (Ho43)
  Jaworscy (Ho46)
  Łappowie (Hw79)
  Moskiewiczowie (Ho60)
  Obrąpalscy (А13)
  Orłowscy (А128)
  Osiecimscy (А181,182)
  Papłońscy (Hw102)
  Radziszewscy (Hw190)
  Romanowiczowie (Ho88)
  Wierzbiccy (W235,236)
  Wilpiszewscy (W148)
  Wińscy (W156)
  Wojciechowscy (W24)
  Wojtkiewiczowie (W17-19)
  Wolańscy (W57,58)
  Wolscy (W200)
  Woyciechowscy (Hw162)
../../assets/images/herby/herby/lubicz_odm1_.png Lubicz (odm.)
  Milkiewiczowie (Hw89)
../../assets/images/herby/herby/lubicz_odm2_.png Lubicz (odm.)
  Strzemescy (Hw136)
../../assets/images/herby/herby/lubicz_szyrma_.png Lubicz (odm.)
  Szyrmowie (Hw139)
../../assets/images/herby/herby/lubicz_IV_.png Lubicz IV
  Nowaccy (Hw96)
../../assets/images/herby/herby/labedz_.png Łabędź
  Barkowscy (B87-89)
  Brantko-Stanilewiczowie (Ho98)
  Brzezińscy (B201,202)
  Marcinkiewiczowie (Hw187)
  Obodowiczowie (А1)
  d'Orionowie (А143)
  Wąsowiczowie (W62,63)
  Węcewiczowie (Ho108)
  Wołożyńscy (W52)
../../assets/images/herby/herby/lada_.png Łada
  Bohdanowiczowie (B18-20,28)
  Brodowscy (B191,192)
  Grądzcy (Hw36)
  Grodziccy (H194)
  Waliccy (W39-44)
../../assets/images/herby/herby/lada_III_odm_.png Łada III (odm.)
  Bartoszewiczowie (Hw3)
../../assets/images/herby/herby/lada_IV_.png Łada IV
  Grodziccy (H194)
../../assets/images/herby/herby/lada_IV_odm_.png Łada IV (odm.)
  Gnatowscy (H164)
../../assets/images/herby/herby/lada_IV_odm2_.png Łada IV (odm.)
  Rżędzińscy (Ho90)
../../assets/images/herby/herby/lodzia_.png Łodzia
  Bilewiczowie (B164)
  Bulewscy (B250)
  Hermanowie (H295)
  Osipowscy (Ho68)
  Osipowscy (Hw99)
../../assets/images/herby/herby/lopot_.gif Łopot
  Bykowscy (B290)
../../assets/images/herby/herby/luk_.gif Łuk
  Bożyczkowie (B47)
  Hałkiewiczowie (H40)
  Podwińscy (Hw108)
  Przewalscy (Hw114)
   
M
../../assets/images/herby/herby/machwicz_.png Machwicz
  Mackiewiczowie (Ho56)
  Mackiewiczowie (Hw82)
../../assets/images/herby/herby/masalski_.gif Masalski
  Widmontowie (W141)
../../assets/images/herby/herby/baka_.gif Masalski (odm.)
  Bakowie (B52)
../../assets/images/herby/herby/mogila_.gif Mogiła
  Bielewiczowie (B299)
  Billewicz-Stankiewiczowie (Ho99)
  Stankiewiczowie (Ho100)
../../assets/images/herby/herby/mogila_odm1_.png Mogiła (odm.)
  Stankiewiczowie (Hw134,135)
../../assets/images/herby/herby/mogila_II_.gif Mogiła ІІ
  Andruszkiewiczowie (А91)
  Bohdanowiczowie (B21-24,29)
../../assets/images/herby/herby/mogila_odm_.gif Mogiła (odm.)
  Budziłowiczowie (B220)
../../assets/images/herby/herby/mogila_odm_3_.gif Mogiła (odm.)
  Bielewiczowie (B300)
brak obrazu Mogiła
  Bujniewiczowie (B236)
../../assets/images/herby/herby/murdelio_odm2_.png Murdelio (odm.)
  Mordasewiczowie (Hw176)
../../assets/images/herby/herby/murdelio_odm_1_.gif Murdelio (odm.)
  Wołczascy (W114)
../../assets/images/herby/herby/murdelio_odm_.gif Murdelio (odm.)
  Oskierkowie (А153-156)

♦♦♦

Herbarz szlachty białoruskiej
| |