Herby szlachty białoruskiej

Litery "P" i "R"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

P
../../assets/images/herby/herby/paparona_.png Paparona
  Bildzieszewscy (B168)
  Budźkowie (B222)
  Burowie (Ho16)
../../assets/images/herby/herby/kuszaba_.png Paprzyca
(Kuszaba)
  Bakuniowie (B55)
  Bokszowie (B183,184)
  Grodzińscy (H193)
  Grudzińscy (H208)
  Weraksowie (W69,70)
../../assets/images/herby/herby/paweza_.gif Pawęza
(Herburt V)
  Woroniczowie (W82)
../../assets/images/herby/herby/pawlowicz_.png Pawłowicz
(Przyjaciel odm.)
  Pawłowiczowie (Ho74)
../../assets/images/herby/herby/pielesz_.png Pielesz
  Pietrażyccy (Ho75)
  Wołochowiczowie (W36)
../../assets/images/herby/herby/pilawa_.gif Pilawa
  Borowscy (B95,96)
  Charkowscy (Hw16)
  Kubiatowiczowie (Hw72)
  Lachowscy (Hw74)
../../assets/images/herby/herby/plater_odm_.png Plater (odm.)
  Pławińscy (Hw106)
../../assets/images/herby/herby/pniejnia_.gif Pniejnia
  Hryniewscy (H226)
../../assets/images/herby/herby/pobog_.png Pobóg
  Andrzejkowiczowie (А89)
  Bieliccy (B305)
  Brzezhunowie (Ho13)
  Burzyńscy (B252)
  Chodaczyńscy (Ho19)
  Duszkiewiczowie (Ho28)
  Gardlińscy (H90)
  Horwattowie (H177)
  Ianuszkowscy (Hw43)
  Malinowscy (Hw83)
  Podhayscy (Hw107)
  Ratomscy (Hw119)
  Wodoradźcy (Hw160)
../../assets/images/herby/herby/pobog_odm_.png Pobóg (odm.)
  Poziomkowscy (Hw112)
brak obrazu Pobóg (odm.)
  Weraksowie (W71)
../../assets/images/herby/herby/pogonia_.png Pogonia
  Bolcewiczowie (B63)
  Boniuciczowie (B69)
  Wanginowie (W59)
  Worotyncowie (Ho111)

../../assets/images/herby/herby/pogonia_I_.gif
Pogonia I
  Biciutkowie (B171)

../../assets/images/herby/herby/pogon_litewska_odm_.gif
Pogonia Litewska
  Giedyminowie (H126,127)
../../assets/images/herby/herby/pokora_II_.png Pokora II
  Kęstowiczowie (Hw53)
../../assets/images/herby/herby/pomian_.gif Pomian
  Bohatkiewiczowie (B13)
  Bohatkowie (B14)
  Gontarscy (H58)
  Harasimowiczowie (H68)
  Henzellowie (H289)
  Janczewscy (Ho44)
  Kaczyńscy (Hw51)
  Porzeccy (Hw111)
  Pożarscy (Ho82)
  Serafinowiczowie (Ho95)
  Wolscy (W196)
  Zakrzewscy (Ho112)
../../assets/images/herby/herby/poraj_.png Poraj
  Biernaccy (B319)
  Bilimowiczowie (B165)
  Bilmanowie (B169)
  Biołtowie (B162)
  Borysiewiczowie (B111,112)
  Grzybowscy (H217)
  Haliccy (H30-32)
  Koszczycowie (Hw64)
  Lipińscy (Hw177)
  Miezewiczowie (Ho59) Ostrowscy (А174)
  Wilczyńscy (W149)
  Wilczyńscy (Hw158)
  Witkowscy (W168)
  Witkowscy (Hw159)
../../assets/images/herby/herby/poronia_.png Poronia
  Żyłajowie (Ho119)
../../assets/images/herby/herby/polkozic_.png Półkozic
  Boguszowie (B182)
  Boguszowie (Hw7)
  Strygoccy (Ho101)
  Węgrzeccy (W231)
  Wolscy (W197,199)
  Wołczkowie (Ho110)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_.gif Prawdzic
  Hurynowiczowie (H270)
  Hurynowie (H272)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_II_.gif Prawdzic ІІ
  Arciszewscy (А137-139)
  Brochoccy (B197,198)
  Guzelfowie (H252)
  Krzeczkowscy (Hw71)
  Wierzbowscy (W238)
../../assets/images/herby/herby/prawdzic_odm_.gif Prawdzic (odm.)
  Biegańscy (B297)
  Bołwanowiczowie (B57)
../../assets/images/herby/herby/pratnicki_.gif Prątnicki
  Brynkowie (B215)
../../assets/images/herby/herby/pretwicz_.gif Pretwicz
  Brytwiczowie (B216)
../../assets/images/herby/herby/prus_I_.gif Prus I
(Wagi, Turzyna)
  Andrzejewscy (А86-88)
  Apanowiczowie (А111)
  Bogusławscy (B35)
  Bohuszewiczowie (B41)
  Borowscy (B97)
  Butwiłowscy (B270)
  Gawdzielewiczowie (H110)
  Głowaccy (H147)
  Gniewczyńscy (H165)
  Hładkowscy (H150)
  Hładowscy (H151)
  Morelowscy (Hw194)
  Obryccy (А15)
  Płońscy (Ho76)
  Wakulscy (W27)
  Winklerowie (W155)
../../assets/images/herby/herby/prus_II_.gif Prus ІІ
(Wilcze Kosy)
  Grzybowscy (H218)
  Orzeszkiewiczowie (А123)
  Wieczyńscy (W248)
  Wiszniewscy (W175)
../../assets/images/herby/herby/prus_III_.png Prus III
(Nagody)
  Warywodzcy (W83)
../../assets/images/herby/herby/prus_III_odm_.png Prus III (odm.)
  Warywodzcy (W83)
../../assets/images/herby/herby/przegonia_.png Przegonia
  Hruszwiccy (H215)
  Hryncewiczowie (H234)
  Hryniewiczowie (Ho39,40)
  Hryniewieccy (H238,239)
  Hrynkiewiczowie (H230)
../../assets/images/herby/herby/przegonia_odm_.png Przegonia (odm.)
  Plewakowie (Hw105)
../../assets/images/herby/herby/przerowa_.png Przerowa
  Goślińscy (Hw35)
  Gruntowscy (H214)
  Przesmyccy (Ho85)
  Prześmyccy (Hw113)
../../assets/images/herby/herby/przyjaciel_.png Przyjaciel
  Awierkowiczowie (А22)
  Bogusławscy (B36)
  Butowiczowie (B264,265)
  Horodeccy (Hw41)
  Hryniewiczowie (H219-223)
  Hryniewscy (H227-229)
  Iaroszewiczowie (Hw44)
  Przyszychoccy (Ho86)
  Wojnowie (W188)
../../assets/images/herby/herby/puchala_.gif Puchała
  Chaszkowscy (Hw17)
  Huszczowie (H284)
../../assets/images/herby/herby/puzyrewski_.png Puzyrewski
  Puzyrewscy (Ho84)
       
R
../../assets/images/herby/herby/radwan_.gif Radwan
  Bochwicowie (B190)
  Bondzkiewiczowie (B64)
  Kurczowie (Ho49)
  Obulewiczowie (А16)
  Oziębłowscy (А38)
  Wołkanowscy (W104)
  Wołodkowiczowie (W28)
  Wołotowiczowie (W34)
../../assets/images/herby/herby/radwan_odm_.gif Radwan (odm.)
  Hordynowie (H91)
  Wołodkowiczowie (W30,31)
../../assets/images/herby/herby/radwan_odm2_.png Radwan (odm.)
  Gorscy (Hw34)
../../assets/images/herby/herby/radwan_siemionowicz_.png Radwan (odm.)
(Siemionowicz)
  Kononowiczowie (Hw61)
../../assets/images/herby/herby/ramult_.gif Ramułt
  Wiszniewscy (W170-174, 176-178)
../../assets/images/herby/herby/ratuld_.png Ratult
  Styrykowiczowie (Hw137)
../../assets/images/herby/herby/rawicz_.gif Rawicz
  Bienieccy (B316)
  Galimscy (H24)
  Galińscy (H28,29)
  Ganowie (H59)
  Gąsiewscy (H54)
  Gołdziewiczowie (H109)
  Gudwiłowiczowie (H247)
  Gutkowscy (H280)
  Gutowscy (H281)
  Jasztołd Howorkowie (H4)
  Hudowie (H250)
  Lassotowiczowie (Ho52)
  Olędzcy (А55,56)
  Olęscy (А57)
  Ostrowscy (А175)
  Owsianowie (А186)
  Racewiczowie (Ho87)
  Wieczórowie (W134-137)
  Wojciechowscy (W20,21)
  Wolscy (W198)
  Wołnistowie (W112)
  Wyszomirscy (W217,218)
../../assets/images/herby/herby/rawicz_odm_.png Rawicz (odm.)
  Rusieccy (Hw126)
../../assets/images/herby/herby/roch_III_.gif Roch III
  Haciscy (H116)
../../assets/images/herby/herby/rogala_.gif Rogala
  Bołotowiczowie (B56)
  Brzezańscy (B199)
  Krasowscy (Ho48)
  Wasilewscy (W84,90,98)
../../assets/images/herby/herby/rogala_odm_3_.png Rogala (odm.)
  Lewiccy (Hw76)
../../assets/images/herby/herby/rogala_odm_2_.gif Rogala (odm.)
  Orzechowscy (А122)
../../assets/images/herby/herby/rola_.png Rola
  Arciszewscy (А140,141)
  Bortnikowscy (B109)
  Gogalińscy (H5)
  Gogolińscy (H6)
  Wirpszowie (W161)
../../assets/images/herby/herby/rola_odm_.png Rola (odm.)
  Rolowie (Hw122)
../../assets/images/herby/herby/rudnica_.png Rudnica
(Następ)
  Poczyna-Poczyńscy (Ho77)
  Sipayłowie (Ho97)
../../assets/images/herby/herby/rudnica_odm_.png Rudnica (odm.)
  Bernatowiczowie (B156)
../../assets/images/herby/herby/rudnica_odm2_.png Rudnica (odm.)
  Rodziewiczowie (Hw121)
  Sabiłłowie (Hw129)
   

♦♦♦

Herbarz szlachty białoruskiej
| |