Herby szlachty białoruskiej

Litery "U", "W", "Z" i "Ż"
DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

 
 
Herby szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)
Na początek A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

U
../../assets/images/herby/herby/ulanicki_.gif Ulanicki
  Abrahimowiczowie (А5)
../../assets/images/herby/herby/ursyn_.gif Ursyn
  Wolscy (W193)
   
W
../../assets/images/herby/herby/wadwicz_.png Wadwicz
  Borejszowie (B115)
  Boreyszowie (Ho10)
  Węcławscy (W234)
  Wołczekowie (W115)
../../assets/images/herby/herby/waga_.gif Waga
  Abramowiczowie (А6)
  Hryniewieccy (H237)
../../assets/images/herby/herby/walbach_odm_.gif Walbach (odm.)
  Wolbekowie (W192)
../../assets/images/herby/herby/warnia_.gif Warnia
  Gnoińscy (H163)
  Żołnierzowscy (Hw174)
../../assets/images/herby/herby/waszkiewicz_.gif Waszkiewicz
(Kościesza odm.)
  Waszkiewiczowie (W121,122)
../../assets/images/herby/herby/waskiewicz_.gif Waśkiewicz
(Jelita odm.)
  Waśkiewiczowie (W100)
../../assets/images/herby/herby/waz_.png Wąż
  Ambrożewiczowie (А79,80)
  Hermanowie (H293)
  Odolscy (Ho65)
  Podolińscy (Ho78)
  Wienscy (W129)
../../assets/images/herby/herby/wczele_.gif Wczele
  Brytwiczowie (B216)
../../assets/images/herby/herby/wetzel_.gif Wetzel
  Wetzelowie (W226)
../../assets/images/herby/herby/wieniawa_.gif Wieniawa
  Giedwiłłowie (H300)
  Harasimowiczowie (H67)
  Łukaszewiczowie (Hw80,186)
  Ryłłowie (Hw127)
  Wiercińscy (W241,242)
../../assets/images/herby/herby/wieruszowa_.gif Wieruszowa
  Bokiejowie (B51)
  Walniccy (W54)
  Walużyniczowie (W56)
../../assets/images/herby/herby/wierzba_.gif Wierzba
(Wendorff)
  Wendorfowie (W223)
../../assets/images/herby/herby/wieze_.png Wieże
  Wołkowie (W109)
../../assets/images/herby/herby/wieze_odm_.png Wieże (odm.)
  Kozłowscy (Hw184)
../../assets/images/herby/herby/wilczewski_.gif Wilczewski
(Trzy Radła)
  Wilczewscy (W150)

../../assets/images/herby/herby/wirpsza_.gif
Wirpsza
  Wirpszowie (W160)
../../assets/images/herby/herby/wiszniowiecki_.gif Wiszniowiecki
(Korybut II odm.)
  Wiszniowieccy (W180)
   
Z, Ż
../../assets/images/herby/herby/zabawa_.png Zabawa
  Piaseccy (Hw104)
../../assets/images/herby/herby/zadora_.gif Zadora
  Bartoszewscy (B105)
  Hawrykowiczowie (H111)
../../assets/images/herby/herby/zaremba_.png Zaremba
  Byczkowscy (B294,295)
  Gorszewscy (Ho33)
  Zarembowie (Ho115)
../../assets/images/herby/herby/zienkowicz_.png Zienkowicz
  Zienkowiczowie (Ho117)
../../assets/images/herby/herby/zlota_gora_.png Złota Góra
  Akszewscy (Ho3)
../../assets/images/herby/herby/zalechna_.png Żalechna
(Lis odm.)
  Błusiowie (B177)

♦♦♦

Herbarz szlachty białoruskiej
| |