Przedmowa

Informator zawiera biografie urzędników województwa mińskiego XVI-XVIII wieków. Ponieważ w każdym powiecie województwa (mińskim, rzeczyckim i mozyrskim) działał swój system tytułów i stanowisk ziemskich, analogiczny temu, które w dokumentach nazwały się wojewódzkimi, to stanowiska i tytuły województwa mińskiego faktyczno były powiatowe. Większość urzęników że pisowały się siebie tytułami wojewódzkimi nie miały na to żadnych podstaw prawnych. Wydaniem tego informatora robi się próba przywrócić z niepamięci imiona naszych przodków, że składały w przeszłości elitę szlachty powiatu mińskiego. Bazując się na zachowanych źródłach historycznych, w pierwszej kolejności dokumentach Narodowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś, autor opisuje życie ludzi, że mieli duży wpływ na rozwój wydarzeń jak w województwie, tak i Wielkim Księstwie Litewskim, ich stan majątkowy, związki i stosunki rodzinne.

Informator jest przeznaczony dla historyków, genealogów i szerokiego koła czytaczy, że interesują się historią Białorusi.

Zeszyty informatora są zabezpieczone skorowidzami imiennymi i geograficznymi.

J. Łyczkowski. Na podstawie adnotacji do wydania.

Spis rozdziałów i zeszytów informatora
# Rozdział Zeszyt Status rozdziału
Wydane (rok) Przygotowuje się do wydania Znajduje się w opracowaniu
1 Wojewodowie 9      
2 Starostowie sądowi grodzcy 9      
3 Kasztelanowie 9      
4 Wójtowie 8      
5 Podkomorzowie 5      
6 Chorążowie 5      
7 Pułkownikowie 4   +  
8 Sędziowie ziemscy 6      
9 Podsędkowie ziemscy 6      
10 Wojscy 5      
11 Stolnikowie 1 2007    
12 Podstolowie 1 2007    
13 Pisarze ziemscy 6      
14 Podstarostowie sądowi grodzcy 7     +
15 Sędziowie grodzcy 7     +
16 Pisarze grodzcy 7     +
17 Podczaszowie 4   +  
18 Cześnikowie 4   +  
19 Horodniczowie 4   +  
20 Skarbnicy 2 2012    
21 Łowczowie 1 2007    
22 Miecznicowie 4   +  
23 Koniuszowie 3 2009    
24 Oboźni 3 2009    
25 Strażnicy 2 2012    
26 Krajczowie 3 2009    
27 Mostowniczowie 3 2009    
28 Budowniczowie 3 2009    
29 Strukczaszowie 1 2007    
30 Dyrektorzy sejmików wojewódzkich 9      
31 Deputaci Trybunału Głównego WKL i Sejmów RP (spisy) 9      
32 Rotmistrzowie (spisy) 2 *      
33 Komornicy (spisy) 8      
34 Woźni (spisy) 5      
35 Landwójtowie (spisy) 8      
36 Magistrat miński (spisy: burmistrzowie, pisarze magistraccy, rządcowie i ławnicy) 8      
37 Regenci ziemscy (spisy) 6      
38 Regenci grodzcy (spisy) 7     +

*) Nieobecne w wskazanym zeszycie.