Urzędnicy województwa mińskiego

nawigator

Zeszyt II

Zeszyt II
  • Ураднікі Менскага ваяводства XVI — XVIII стст. :

    біяграф. давед. : Выпуск II : (скарбнікі, стражнікі). Ф. В. Чарняўскі ; нав. рэд. З. Л. Яцкевіч . - Мінск : Зміцер Колас, 2012. - 544 с.


  • ISNB 978-985-6992-18-9

  • Urzędnicy województwa mińskiego XVI — XVIII ww.:

    infor. biograf. : Zeszyt II : (skarbnicy, strażnicy). F. V. Čarniaŭski ; red. nauk. Ź. L. Jackievič. - Mińsk : Źmicier Kołas, 2012. - 544 s.

Nazwiska urzędników

  • Skarbnicy
  • Strażnicy

Rozdział 20. Skarbnicy
# Urzędnicy
1 Dadźbóg (Bogdan) WOJSZNER
2 Marcin SZYKIRA
3 Grzegorz MATUSZEWICZ
4 Mikołaj Stanisław (Jan) WYSOCKI *)
5 SKORUPA
6 Kazimierz Stanisław TRĘBICKI
7 Maciej Kazimierz RADUŃSKI
8 Łukasz Kazimierz DOBKOWICZ-PLISKOWSKI
9 Stefan KOSTROWICKI *)
10 Jakób Kazimierz OWADOWICZ *)
11 Jarosz Hilary ŻYŻEMSKI *)
12 Leopold Karol CHREBTOWICZ *)
13 Dawid BAKANOWSKI *)
14 Władysław BUJWID *)
15 Jan CEDROWSKI *)
16 Krzysztof Bronisław JESMAN
17 Jerzy DOMBROWSKI
18 Piotr KOŁONTAJ
19 Jan Bogusław na Rdułtowie RDUŁTOWSKI
20 Teofił Kazimierz WIERZBICKI *)
21 Adam Dominik BAKA *)
22 Jan Józef ŻYŻEMSKI *)
23 Benedykt BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI
24 Jan Marcyan BUJWID *)
25 Antoni z Obór OBORSKI *)
26 Michał NOWICKI *)
27 Antoni CHMARA *)
28 Marcin BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *)
29 Michał KLIMASZEWSKI *)
30 Gabryel KARPIŃSKI *)
31 Antoni BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *)
32 Kazimierz KOSTROWICKI *)
33 Kazimierz Heronim de RAES
34 Marcin WOŁODKOWICZ
35 Ignacy z Gorkańskich GORDZIAŁKOWSKI *)
36 Karol PROTASOWICZ *)
37 Józef PROTASOWICZ *)
38 Stanisław na Żyżmach ŻYŻEMSKI *)
39 Aleksandr ŁAPA *)
40 Dawid MACKIEWICZ *)
41 Joachim CHMARA *)
42 Jan Onufry z Gierzdów GIERZDOWICZ *)
43 Władysław HREHOROWICZ *)
44 Nikodem KRASOWSKI *)
45 Ignacy KRASOWSKI *)
46 Antoni WORONIEC *)
47 Andrzej SIEMASZKO
48 Jakób JUREWICZ *)
49 Franciszek i Jan JUREWICZOWIE *)
50 Michał NARWOJSZ-DYSZLEWICZ
51 Antoni NARWOJSZ-DYSZLEWICZ
52 Tomasz TARLECKI *)
53 Onufry DWORZECKI *)
54 Michał s. Seweryna BAGRYN-KAMIŃSKI *)
55 Piotr PAWLIKOWSKI
56 Tadeusz BOHDANOWICZ
57 Antoni JAMONT *)
58 Antoni ZAMOJSKI *)
59 Jan ŚWIĘTORZECKI
60 Adam i Mateusz STANKIEWICZOWIE *)
61 Józef ZAGÓRSKI *)
62 CHODASOWICZ *)

Rozdział 25. Strażnicy
# Urzędnicy
1 Michał BOŁTUĆ *)
2 Tomasz z Białaczówa CEDROWSKI
3 Szymon BORKOWSKI
4 Ludwik WITANOWSKI *)
5 Tomasz GIEDROJĆ
6 Jarosz MACKIEWICZ
7 Mikołaj z Białaczówa CEDROWSKI *)
8 Daniel GIEDROJĆ
9 Bogusław PIETRYSZCZEWICZ-NARNICKI
10 Jan Kazimierz HRYSZKIEWICZ *)
11 Józef MENŻYK *)
12 Jacek ZAKRZEWSKI
13 Jerzy STASZEWICZ *)
14 Grzegorz MACKIEWICZ
15 Stanisław CEDROWSKI *)
16 Mikołaj RYMSZA *)
17 Jan KOŁONTAJ *)
18 Grzegorz DOWNAR *)
19 Dominik WOJZBUN *)
20 Michał REJWODZKI-BAJKOWSKI *)
21 Krzysztof Felicyan na Rdułtówie RDUŁTOWSKI
22 Krzysztof na Rdułtówie RDUŁTOWSKI
23 Konstanty na Rdułtówie RDUŁTOWSKI *)
24 Michał ze Swidów SWIDA *)
25 Jan ŁAPA *)
26 Leon UMIECKI *)
27 Antoni ŚWIĘTORZECKI
28 Joachim CHMARA
29 Józef ŻEBROWSKI *)
30 Andrzej SIEMASZKO
31 Antoni WOJZBUN *)
32 Karol ZALIWSKI *)
33 Kazimierz Michał SZABŁOWIŃSKI
34 Marcin Józef SZABŁOWIŃSKI *)
35 Michał SZABŁOWIŃSKI *)
36 Krzysztof z Glińskich ks. LICHODZIJEWSKI
37 Ignacy PRZYSIECKI
38 Kazimierz ŚWIĘTORZECKI *)
39 Tadeusz BOHUSZEWICZ-MIŃKOWSKI *)
40 Ignacy RATYŃSKI
41 Antoni ODYNIEC *)
42 Mikołaj ŚWIĘTORZECKI
43 Michał SAWICKI *)
44 Stanisław WOJZBUN *)
45 Stanisław PCZOŁKA *)
46 Ignacy BUDŹKO *)
47 Stanisław PISZCZAŁA

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


*) Osoby, prawa których do tytułu (urządu) nie potwierdzają się dokumentami i wywołują wątpliwości u autorów informatora.