Herbarz szlachty orszańskiej

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
Оршанскій гербовникъ
"Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло"/
Выпускъ двадцать осьмой/
Витебскъ - 1900

♦ ♦ ♦
Herbarz Orszański
"Historyczno-prawne materiały, wydobyte z ksiąg aktowych guberń Witebskiej i Mohylewskiej, przechowywanych w centralnym archiwum w Witebsku i opublikowanych pod redakcją w.d. archiwista tego archiwum Dm. Iw. Dowgiałło"/
Zeszyt dwudziesty ósmy/
Witebsk - 1900

Komentarz autora

Zbiory archiwalne Orszańskiego ziemskiego Sądu prowincyalnego 1) w Archiwum Centralnym w Witebsku (dziś zachowują się w Narodowe Archiwum Historyczne Republiki Białoruś w Mińsku), które stały się podstawą tzw "Herbarzu Orszańskiego", były swego czasu mocno uszkodzony pożarem i znajdują się w złym stanie. Część ksiąg aktowych bezpowrotnie utracone (spalone lub uszkodzone przez wodę). Z tego powodu uważać spis pełnym nie zdarza się. Jednakże, kopie dekretów wywódowych tego sądu można znaleźć w archiwalnych zbiorach deputacyj dworzańskich Mińskiej, Wileńskiej, Witebskiej i guberń innych.

Rekonstrukcje herbów, odpowiednich wizerunkom w wydaniu, można znaleźć na stronach "Herby szlachty białoruskiej".

Nazwiska
1. Abramowiczowie h. Nowina
2. Abramowiczowie h. Leliwa
3. Akszewscy h. Złota Góra
4. Alexandrowiczowie h. własnego
5. Baranowscy h. Ostoja
6. Bartoszewiczowie h. Nowina Nowa
7. Białoszyccy h. Leliwa
8. Biłuńscy h. Białynia
9. Birulowie h. Białynia
10. Boreyszowie h. Wadwicz
11. Boreyszowie h. Lubicz
12. Brżozowscy h. Korab
13. Brzezhunowie h. Pobóg
14. Bułanowiczowie h. Lubicz
15. Buywidowie h. własnego
16. Burowie h. Paparona
17. Butkiewiczowie h. Trzaska
18. Bykowscy h. Chorągwie Kmitów
19. Chodaczyńscy h. Pobóg
20. Choroszczowie h. Jastrzębiec
21. Czarnomscy h. Grabie
22. Dąbrowscy h. własnego
23. Dłuscy h. Nałęcz
24. Dobrohostowie-Haynowie h. Jasieńczyk
25. Dobrowolscy 2)
26. Domaraccy h. Ostoja
27. Drozdowscy h. Ślepowron
28. Duszkiewiczowie h. Pobóg
29. Dybowscy h. Ślepowron
30. Dybowscy h. Nałęcz
31. Dzierożyńscy h. Ślepowron
32. Dzierżeńscy h. Sulima
33. Gorszewscy h. Zaremba
34. Gruszeccy h. Lubicz
35. Gutowscy h. Ciołek
36. Hatowscy h. Dołęga
37. Hołowaczowie h. Lubicz
38. Hołowczycowie h. Kolumna
39. Hryniewiczowie h. Przegonia
40. Hryniewiczowie h. Przegonia
41. Hurkowie h. własnego
42. Jakubowscy h. Topor
43. Jałozowie h. Lubicz
44. Janczewscy h. Pomian
45. Jankowscy h. Jastrzębiec
46. Jaworscy h. Lubicz
47. Jesipowiczowie h. własnego
47а.* Kotkowscy h. Ostoja
48. Krasowscy h. Rogala
49. Kurczowie h. Radwan
50. Kwiatkowscy h. Gryf
51. Laskowscy h. Korab
52. Lassotowiczowie h. Rawicz
53. Lepiescy h. własnego
54. Lesniewscy h. Grzymała
55. Łykowie h. Cielątkowa
56. Mackiewiczowie h. Machwicz
57. Makowscy h. Jelita (odm.)
58. Michniewiczowie h. Lis
59. Miezewiczowie h. Poraj
60. Moskiewiczowie h. Lubicz
61. Moraczyńscy h. Cholewa
62. Niedzwieccy h. własnego
63. Nowiccy h. własnego (Osęki)
64. Nowohonscy h. Białynia
65. Odolscy h. Wąż
66. Oranowscy 2)
67. Orzechowscy h. Oksza
68. Osipowscy h. Łodzia
69. Osowieccy h. Gryf
71*. Osowieccy h. Gryf
72. Ostrowscy h. Korczak
73. Paszyńscy h. Nowina
74. Pawłowiczowie h. własnego
75. Pietrażyccy h. Pelesz
76. Płońscy h. Prus
77. Poczyna-Poczyńscy h. Następ
78. Podolińscy h. Wąż
79. Pohoscy h. Bogorya
80. Pohoscy h. Bogorya
81. Porębscy h. Bogorya
82. Pożarscy h. Pomian
83. Puninscy h. Kulpa
84. Puzyrewscy h. własnego
85. Przesmyccy h. Przerowa
86. Przyszychoccy h. Przyjaciel
87. Racewiczowie h. Rawicz
88. Romanowiczowie h. Lubicz
89. Rydzewscy h. Suchekomnaty
90. Rżędzińscy h. Łada
91. Sabińscy h. Glaubicz
92. Sadkowscy h. Trąby
93. Sadowscy h. Nałęcz
94. Scibłowie h. własnego
95. Serafinowiczowie h. Pomian
96. Sielankowie h. własnego
97. Sipayłowie h. Następ
98. Brantko-Stanilewiczowie h. Łabędź
99. Billewicz-Stankiewiczowie h. Mogiła I
100. Stankiewiczowie h. Mogiła I
101. Strygoccy h. Półkozic
102. Swirscy h. Szaława
103. Swistunowie h. Sas
104. Targońscy h. Kościesza
105. Wańkowiczowie h. Lis
106. Wasilewscy h. Ostoja (odm.)
107. Wasilewscy h. Ostoja
108. Węcewiczowie h. Łabędź
109. Wieliczkowie h. Syrokomla (odm.)
110. Wołczkowie h. Półkozic 3)
111. Worotyncowie h. Pogonia
112. Zakrzewscy h. Pomian
113. Zalescy h. Dołęga
114. Zambrżyccy h. Kościesza
115. Zarembowie h. Zaremba
116. Zawistowscy h. Jastrzębiec
117. Zienkowiczowie h. własnego
118. Żohłowie h. Bawoła Głowa
119. Żyłajowie h. Poronia

* W źródle jest poruszona numeracja.
1) Ziemskie sądy prowincyalne są stworzone po dekrecie cesarzowej Katarzyny II od 16 kwietnia 1773 roku zarazem ze stworzeniem guberń Mohylewskiej i Pskowskiej. Działało sześć sądów: witebski, mohylewski, orszański, połocki, mscisławski i rohaczewski. Zlikwidowani dekretami od 22.03.1777 i 10.01.1778 w skutku rozdziału guberń na powiaty.
2) Neofici - do dokumentów wywodowych herbów nie przedstawiły.
3) W oryginalnych dokumentach zachowała się tylko część wizerunku herbu - "pół kozła obróconego w prawo od widza".

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski
| |