Herbarz szlachty białoruskiej - Tom II

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
Tom II. Nazwiska na literę "B"
1. BOBIŃSKI h. Leliwa
2. BABICKI h. Dołęga
3. BABICKI h. Dołęga
4. BABICKI h. Dołęga
5. BABICZ h. Topór
6. BOBROWICKI, DOLIWA-BOBROWICKI h. Doliwa
7. BOBROWICZ h. Gryf
8. BOBROW
9. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
10. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
11. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
12. BOBR h. Gryf
13. BOHATKIEWICZ h. Pomian
14. BOHATKO h. Pomian
15. BOHDANOWICZ
16. BOHDANOWICZ h. Bogoria
17. BOHDANOWICZ h. Bończa
18. BOHDANOWICZ h. Łada
19. BOHDANOWICZ h. Łada
20. BOHDANOWICZ h. Łada
21. BOHDANOWICZ h. Mogiła
22. BOHDANOWICZ h. Mogiła
23. BOHDANOWICZ h. Mogiła
24. BOHDANOWICZ h. Mogiła
25. BOHDANOWICZ h. Niezgoda
26. BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ
27. BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ h. Ostoja
28. BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ h. Łada
29. BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ h. Mogiła
30. BOHDAŃSKI h. Prus III
31. BOGDASZEWSKI h. Jastrzębiec
32. BAGIEŃSKI h. Ślepowron
33. BAGRYCEWICZ h. Leliwa
34. BOHUMIŁ
35. BOGUSŁAWSKI h. Prus I
36. BOGUSŁAWSKI h. Przyjaciel
37. BOGUCKI h. Abdank
38. BOGUCKI h. Krzywda
39. BOHUSZEWICZ
40. BOHUSZEWICZ
41. BOHUSZEWICZ h. Wagi 1)
42. BOHUSZEWICZ h. Gozdawa
43. BOHUSZEWICZ, MIŃKOWSKI-BOHUSZEWICZ h.h. Gozdawa i Brama
44. BOGUSZEWICZ, SZPEGAJŁO-BOGUSZEWICZ h. Gozdawa
45. BOGUSZEWSKI h. Juńczyk
46. BODZIUKOWSKI h. Komar
47. BOŻYCZKA, GORWAT-BOŻYCZKA h. Łuk
48. BAZAREWSKI h. Bażeński lub Świerczak 2)
49. BAZYLEWSKI h. Bażeński
50. BAJKOW h. Dołęga (** Lubicz)
51. BOKIEJ h. Topór (*Wieruszowa)
52. BAKA h. Masalski
53. BAKINOWSKI h. Lubicz
54. BAKINOWSKI h. Lubicz
55. BOKUŃ h. Paprzyca
56. BOŁOTOWICZ h. Rogala
57. BOŁWANOWICZ h. Prawdzic
58. BOŁWANOWICZ h. Ślepowron
59. BALEWICZ h. Gozdawa
60. BALEWICZ h. Gozdawa
61. BALEWICZ h. Korczak
62. BAŁTROMIEWICZ h. Topór
63. BOLCEWICZ h. Pogonia
64. BONDZKIEWICZ h. Radwan
65. BAŃKOWSKI h. Gryf
66. BANCAREWICZ h. Junosza
67. BOŃCZEWSKI h. Bończa
68. BAŃKOWSKI h. Junosza
69. BONIUCICZ h. Pogonia
70. BOROWIK h. Jastrzębiec
71. BARANKIEWICZ h. Ostoja
72. BARANOWICZ h. Kościesza
73. BARANOWICZ h. Junosza
74. BARANOWSKI
75. BARANOWSKI h. Ostoja
76. BARANOWSKI h. Ostoja
77. BARANOWSKI h. Ostoja
78. BARANOWSKI h. Grzymała
79. BARANOWSKI h. Grzymała
80. BARANOWSKI h. Junosza
81. BARANCEWICZ h. Leliwa
82. BARANCEWICZ h. Junosza
83. BORDZIŁOWSKI, HARBUZ-BORDZIŁOWSKI h. Białynia
84. BARDSKI h. Szaszor
85. BORZOBOHATY h. Jelita
86. BORZDYŃSKI h. Borejko
87. BORKOWSKI h. Łabędź
88. BORKOWSKI h. Łabędź
89. BORKOWSKI h. Łabędź
90. BORODZICZ h. Brodzic
91. BORODZICZ h. Brodzic
92. BORODZICZ h. Brodzic
93. BOROWSKI h. Ogończyk
94. BOROWSKI h. Lubicz
95. BOROWSKI h. Pilawa
96. BOROWSKI h. Pilawa
97. BOROWSKI h. Prus I
98. BOROWSKI h. Jastrzębiec
99. BOROWSKI h. Jastrzębiec
100. BORSUK
101. BORSUK, SZEMIOT-BORSUK h. Dołęga
102. BORSUK h. Lubicz
103. BARTOSZEWICZ h. Bartliński
104. BARTOSZEWICZ h. Jastrzębiec
105. BARTOSZEWSKI h. Zadora
106. BORTKIEWICZ h. Lubicz
107. BORTKIEWICZ h. Lubicz
108. BORTKIEWICZ h. Jastrzębiec
109. BARTNIKOWSKI h. Rola
110. BARSZCZEWSKI h. Kotwica
111. BORYSIEWICZ h. Poraj
112. BORYSIEWICZ h. Poraj
113. BORYSOWICZ h. Dryja
114. BORYCZEWSKI, TARNAWA-BORYCZEWSKI h. Tarnawa
115. BOREYSZA h. Wadwicz
116. BORECKI h. Korzbok 3)
117. BASARZEWSKI h. Świerczak
118. BATUREWICZ h. Topacz
119. BAUR-BATURZYCKI h. Trzy Zręby
120. BOCHANOWICZ h. Lubicz
121. BACHMATOWICZ h. Bożawola
122. BOCIANOWSKI h. Lubicz
123. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
124. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
125. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
126. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
127. BACZYŃSKI h. Sas
128. BACZEWSKI h. Lubicz
129. BOJANOWSKI h. Junosza
130. BOJARSKI h. Sas
131. BIEGICZEW
132. BIEZOBRAZOW
133. BEJNAROWICZ h. Abdank
134. BEJSZER h. własnego
135. BIAŁOWIESKI h. Topór
136. BIAŁOPIOTROWICZ h. Abdank
137. BIAŁOSTOCKI h. Suchekomnaty
138. BIAŁOSZEWSKI
139. BIELIKOWICZ h. własnego
140. BIELINOWICZ h. własnego
141. BIELSKI h. Szreniawa4)
142. BIELSKI h. Jelita
143. BENEDYKTOWICZ h. Belina
144. BEREZOWSKI h. Sas
145. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
146. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
147. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
148. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
149. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
150. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
151. BIERBASZ, JUCHNOWICZ-BIERBASZ h. Leliwa
152. BERGMAN h. Orla
153. BERŁO
154. BERNATOWICZ h. Lubicz
155. BERNATOWICZ h. Leliwa
156. BERNATOWICZ h. Rudnica
157. BESMAN h. Dołęga
158. BESSER, EGON de BESSER h. Tarcza
159. BETKO h. Trzaska
160. BECHLA
161. BIBERSZTYN (BIBERSTEIN) -BLAUROK h. Biberstein
162. BIOŁT h. Poraj
163. BIŁGORAYSKI h. Cholewa
164. BILLEWICZ h. Łodzia
165. BILIMOWICZ h. Poraj
166. BILDZIUKIEWICZ h. Węzeł
167. BILDZIUKIEWICZ h. Węzeł
168. BILDZIESZEWSKI, BIELDZIESZEWSKI h. Paparona
169. BILMAN h. Poraj
170. BIRIUKOWICZ
171. BICIUTKO h. Pogonia I
172. BŁAŻEJEWICZ h. Sas
173. BŁAŻEWICZ, JUCHNOWICZ-BŁAŻEWICZ h. Sas
174. BŁAŻEWICZ - JUCHNOWICZ h. Sas
175. BŁOSZCZYŃSKI h. Ostoja
176. BŁOŃSKI h. Nałęcz
177. BŁUŚ h. Żalechna 5) (** Kościesza)
178. BOBOSZ
179. BOHUSZ h. Okmiński
180. BOHUSZ h. Okmiński
181. BOHUSZ h. Okmiński
182. BOGUSZ h. Półkozic
183. BOKSZA h. Paprzyca
184. BOKSZA h. Paprzyca, lub Kuszaba
185. BOŁDYSZ h. Korczak
186. BOŁTUĆ h. Bokij
187. BONG
188. BOTWITT h. Sulima
189. BOCHAN
190. BOCHWIC h. Radwan
191. BRODOWSKI h. Łada
192. BRODOWSKI h. Łada
193. BRONOWICKI h. Korczak (*** Korab)
194. BRONOWSKI h. Korab
195. BRATKOWSKI, SAS-BRATKOWSKI h. Sas
196. BRAUN h. Świnka
197. BROCHOCKI h. Prawdzic
198. BROCHOCKI, JANSON-BROCHOCKI h. Prawdzic
199. BRZEZAŃSKI h. Rogala
200. BRZEZIŃSKI h. Doliwa
201. BRZEZIŃSKI h. Łabędź
202. BRZEZIŃSKI h. Łabędź
203. BRZEZICKI
204. BRZOZOWSKI h. Gozdawa
205. BRZOZOWSKI h. Korab
206. BRZOZOWSKI h. Korab
207. BRZOZOWSKI h. Korab
208. BRZOZOWSKI h. Korab
209. BRZOZOWSKI, ZASZTOŁTOWICZ - BRZOZOWSKI h. Ślepowron
210. BRZESKI h. Oksza (*** Topór)
211. BROZIN
212. BROŃSKI h. Grzymała
213. BRUJEWICZ h. Bończa
214. BRYLEWSKI h. Sas
215. BRYNK h. Prątnicki
216. BRYTWICZ h. Wczele (*** Węzeł, lub Pretwicz)
217. BRYTKIEWICZ h. Nałęcz
218. BRYCZKOWSKI h. Brochwicz
219. BRECHEIS h. Kojen
220. BUDZIŁOWICZ h. Mogiła (*** Paparona)
221. BUDZISKI h. Dąbrowa
222. BUDŹKO h. Paparona
223. BUDZIANOWSKI h. Dąbrowa (*** Wadwicz)
224. BUDKIEWICZ h. Trzaska
225. BUDKIEWICZ h. Trzaska
226. BUDNICKI h. Topacz
227. BUDNY h. Jastrzębec
228. BUDRYK h. Jastrzębec
229. BUZANOWSKI h. Leliwa
230. BUZANOWSKI h. Leliwa
231. BUYWID h. Ślepowron
232. BUJKO h. Ślepowron
233. BUJKO h. Jastrzębiec
234. BUJNIEWICZ h. Bończa
235. BUJNIEWICZ h. Bończa
236. BUJNIEWICZ h. Mogiła
237. BUKATY h. Homan
238. BUKOWSKI h. Bończa
239. BUKOWSKI h. Bończa
240. BUKOWSKI h. Bończa
241. BUKRABA h. Szeliga
242. BUŁAT h. Bończa
243. BUŁAT, BUŁYHA-BUŁAT h. Syrokomla
244. BUŁHAK h. Syrokomla
245. BUŁHAK h. Syrokomla
246. BUŁHAK h. Syrokomla
247. BUŁHAK h. Syrokomla
248. BUŁHAK h. Syrokomla
249. BUŁHARYN h. własnego
250. BULEWSKI h. Łodzia
251. BURGIELSKI h. własnego
252. BURZYŃSKI h. Pobóg
253. BURZYŃSKI h. Strzemię
254. BURZYŃSKI h. Strzemię
255. BURZYŃSKI h. Strzemię
256. BURLA-BURDZICKI h. Odyniec
257. BURNASZEW
258. BUSŁAWSKI
259. BUTKIEWICZ h. Trzaska
260. BUTKIEWICZ h. Trzaska
261. BUTKIEWICZ h. Trzaska
262. BUTKIEWICZ h. Jastrzębiec
263. BUTTMAN h. Samson
264. BUTOWICZ h. Przyjaciel
265. BUTOWICZ h. Przyjaciel
266. BUTOWSKI h. Jastrzębiec
267. BUTRYMOWICZ h. Topór (*** Starża)
268. BUCHOWIECKI h. Drogosław
269. BUCHOLC h. Drogosław
270. BUTWIŁOWSKI h. Prus I
271. BUTWIŁOWSKI h. Starykoń
272. BUCEWICZ h. Korczak
273. BUCZYŃSKI h. Strzemię
274. BUCZYŃSKI h. Strzemię
275. BUSZ h. Ossorya
276. BUSZ h. Jasieńczyk
277. BUSZ h. Jasieńczyk
278. BUSZYŃSKI h. Grzymała
279. BUJALSKI h. Kościesza
280. BUJALSKI h. Kościesza
281. BUJANOWSKI h. Junosza
282. BYDELSKI h. Dołęga
283. BYKOW
284. BYKOWSKI
285. BYKOWSKI h. Gryf
286. BYKOWSKI h. Gryf
287. BYKOWSKI h. Gryf
288. BYKOWSKI h. Gryf
289. BYKOWSKI, z Jaksów BYKOWSKI h. Gryf
290. BYKOWSKI h. Łopot
291. BYLEWSKI h. Watta
292. BYLINA h. Belina
293. BYLINA h. Belina
294. BYCZKOWSKI h. Zaremba
295. BYCZKOWSKI h. Zaremba
296. BYSZEWSKI h. Jastrzębiec
297. BIEGAŃSKI h. Prawdzic
298. BEJNACKI h. Bełty
299. BIELEWICZ h. Mogiła
300. BIELEWICZ h. Mogiła
301. BIELECKI h. Leliwa
302. BIELECKI h. Leliwa
303. BIELECKI h. Janina
304. BIELECKI h. Janina
305. BIELICKI h. Pobóg
306. BIELICKI h. Roch
307. BIELKIEWICZ h. Dąb
308. BIELKIEWICZ h. Dąb
309. BIELKIEWICZ h. Dąb
310. BIAŁYNICKI-BIRULA h. Hołobok
311. BIELAJEW
312. BIELAK
313. BIELAWSKI
314. BIELAWSKI h. Jelita
315. BIELAWSKI h. Jastrzębiec
316. BIENIECKI h. Rawicz
317. BERNARD
318. BIERNACKI h. Nieczuja
319. BIERNACKI h. Poraj
320. BERNOWICZ h. Koziczkowski
1) Prus I;
2) Świerczek;
3) Kozbak;
4) Śreniawa, Srzeniawa;
5) Zalechna.

*) - później wywodzili się pod herbem;
**) - w późnym wywodzie zatwierdzony pod herbem;
***) - zatwierdzony pod herbem.

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |