Herbarz szlachty białoruskiej - Tom IV

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
Tom IV. Nazwiska na literę "H" ("G")
1. de HAAS
2. GABRYŁOWICZ h. Janina
3. GOWARKOWSKI, ADAMOWICZ-GOWARKOWSKI h. Leliwa
4. HOWORKO-JASZTOŁD h. Rawicz
5. GOGALIŃSKI h. Rola
6. GOGOLIŃSKI h. Rola
7. GODACZEWSKI h. Gozdawa
8. GODEBSKI h. Godzięba
9. GODECKI h. Dąbrowa
10. GODLEWSKI h. Gozdawa
11. HAJEWSKI h. Ogończyk
12. GOZDZIELSKI h. Doliwa
13. HEYBOWICZ, HERBURT-HEYBOWICZ h. Herburt
14. HEYDUKIEWICZ h. Taczała
15. HAYKO h. Ogończyk
16. GOŁOWACZOW *
17. HOŁOWACZ h. Hołowiński
18. HOŁOWACZ h. Hołowiński
19. HOŁOWNIA h. Hołownia
20. HOŁOWNIA, CZARNY-HOŁOWNIA h. Hołownia
21. GALEWSKI h. Belina
22. GAŁECKI h. Junosza
23. GAŁECKI h. Junosza
24. GALIMSKI h. Rawicz
25. HOLINIEWICZ
26. GALINOWSKI, GOLINOWSKI
27. GALIŃSKI h. Dołęga
28. GALIŃSKI h. Rawicz
29. GALIŃSKI, GOWORKO-GALIŃSKI h. Rawicz
30. HALICKI h. Poraj
31. HALICKI h. Poraj
32. HALICKI, ROŻYC-HALICKI h. Poraj
33. HAŁKO h. Szaława
34. HAŁKOWSKI h. Szaława
35. HOŁOWKO, HOŁÓWKO h. Lubicz
36. HOŁOWCZYC h. Kotwica
37. HOŁOWCZYC
38. HOŁUBOWSKI h. Syrokomla
39. HOŁYNIEC h. Hołownia
40. HALKIEWICZ, STRZAŁKO-HALKIEWICZ h. Łuk
41. GOLEJEWSKI h. Kościesza
42. HOMOLECKI, HAMOLECKI h. Jastrzębiec
43. HOMOLIŃSKI, GOMOLIŃSKI h. Leliwa
44. HOMOLICKI h. Sulima
45. HOMOLICKI *
46. HOMOLICKI *
47. GEMBICKI h. Biały Zawój
48. HAMLIKIEWICZ h. Jastrzębiec
49. HAMLIKIEWICZ
50. HAMPLA, HAMPEL
51. HAMSKI, HEMSKI h. Suchekomnaty
52. GANECKI h. Kurczaba
53. HANECKI
54. GĄSIEWSKI h. Rawicz
55. GĄSIEWSKI h. Ślepowron
56. GĘSIEWSKI, GĄSIEWSKI
57. GĄSOWSKI h. Gorczyński
58. GONTARSKI h. Pomian
59. GAN h. Rawicz
60. HARABURDA h. Abdank
61. HARABURDA h. Abdank
62. HOREHLAD-WYŁAZKI h. Szeliga
63. HORODECKI h. Korczak
64. HORODECKI, SWINICZ-HORODECKI h. Korczak
65. HORAIN h. Śrzeniawa
66. HORAIN h. Śrzeniawa
67. HARASIMOWICZ h. Wieniawa
68. BRONIUSZYC-HARASIMOWICZ h. Pomian
69. HORAWSKI h. Korab
70. HORACZKO h. Sas
71. HOROSZEWICZ h. Szeliga
72. HORBATOWSKI h. Ostoja
73. HORBATOWSKI h. Sulima
74. HORBATOWSKI h. Sulima
75. HORBATOWSKI h. Sulima
76. HORBATOWSKI h. Sulima
77. HORBATOWSKI h. Sulima
78. HORBACEWICZ h. Hosius
79. HORBACEWICZ h. Hosius
80. HORBACZEWSKI h. Hosius
81. HORBACZEWSKI h. Hosius
82. HORBACZEWSKI h. Hosius
83. HORBACZEWSKI-CHALKO h. Hosius
84. GARBOWSKI h. Sulima [h. Julita - błędnie, J.Ł.]
85. HARBUZ-BORDZIŁOWSKI h. Belina
86. GARGLINOWICZ h. Gorczyński
87. HORDZIEJEWICZ, HORDZIEWICZ h. Lis
88. HORDZIEJEWICZ-WOROPAI h. Lis
89. GORDZIAŁKOWSKI h. Leliwa
90. GARDLIŃSKI, RACIBOR-GARDLIŃSKI h. Pobóg
91. HORDYNA h. Radwan
92. HORKUSZA h. Ślepowron
93. HORKUSZA
94. HERMANOWICZ h. Lubicz
95. HORNOWSKI h. Korczak
96. HOROSZKO h. Jasieńczyk
97. HOROSZKO-BURY h. Jasieńczyk
98. HARTING *
99. GORYNIEWSKI *
100. GARIN *
101. GORELSKI h. Dołęga
102. GORECKI h. Sokola
103. GOSŁAWSKI h. Oksza
104. HASFORT, FERBER-HASFORT h. Ferber
105. HOTKIEWICZ, HANUTA-HOTKIEWICZ h. Jastrzębiec
106. de GOTLIEBSON h. Gozdawa
107. HATOWSKI *
108. von GAUGER
109. GOŁDZIEWICZ h. Rawicz
110. GAWDZIELEWICZ h. Prus I
111. HAWRYKOWICZ, HAWRYK h. Zadora
112. GAWRIŁOW *
113. HAWRYŁKIEWICZ h. Ancuta
114. HAUSMAN, von DOMAŃSKI-HAUSMAN h. Larysza
115. HAUSOWICZ, TADUR-HAUSOWICZ, TUDOROWSKI-HAUSOWICZ h. Bronic
116. HACISKI, DACHNOWICZ-HACISKI h. Roch III
117. GASZYŃSKI h. Jastrzębiec
118. GIEWARTOWSKI h. Orla
119. GIEDRONOWICZ h. Działosza
120. GIEDROYĆ h. Hipocentaur
121. GIEDROYĆ h. Hipocentaur
122. GIEDROYĆ h. Hipocentaur
123. GIEDROYĆ h. Hipocentaur
124. GIEDROYĆ h. Cielątkowa
125. GIEDROYĆ-JURAHA h. Kotwica
126. GIEDYMIN h. Pogonia Litewska
127. GIEDYMIN h. Pogonia Litewska
128. GIEYSZTOR h. własnego
129. HENRIC *
130. GIEREJEWSKI h. Orla
131. GERKAN *
132. GERICKE *
133. GIERIATOWICZ, GIERYATOWICZ h. Orla
134. GZOWSKI h. Junosza
135. GIŻYCKI h. Gozdawa
136. GIZBERT, STUDNICKI-GIZBERT h. Juraha, czy Kotwica
137. GILEWICZ, BOŁTUT-GILEWICZ h. Jastrzębiec
138. GILEWSKI h. Kotwica
139. GILICKI h. Korab
140. HINDENBURG, PASTORYUS de HINDENBURG h. Brochwicz I
141. GINTOWT h. Leliwa
142. GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI h. Trąby
143. GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI h. Trąby
144. HINCZ h. Działosza
145. HIRSZ, HIRSCH h. Bończa
146. GIRYN h. Gisse
147. GŁOWACKI h. Prus I
148. GŁOWIŃSKI h. Godzięba
149. HŁADKI h. Leliwa
150. HŁADKOWSKI h. Prus
151. HŁADOWSKI h. Prus I
152. GŁADYSZ h. Gryf
153. GŁĘBOCKI h. Doliwa
154. GŁĘBOCKI h. Doliwa
155. GŁĘBOCKI
156. HŁASKO h. Roch i Leliwa
157. HLIŃSKI h. Gliński
158. GLIŃSKI h. Nowina
159. GLIŃSKI h. Jastrzębiec
160. GLIŃSKI h. Jastrzębiec
161. HLIŃSKI
162. GŁUSZANOWSKI *
163. GNOIŃSKI h. Warnia
164. GNATOWSKI h. Łada
165. GNIEWCZYŃSKI h. Prus I
166. GODFRYD h. Glaubicz
167. von HOYER *
168. HOŁUB h. Syrokomla
169. HOŁUB h. Syrokomla
170. HOŁUB h. Syrokomla
171. HOLSNER
172. HOLTZBERG h. Glausnaff
173. HOLTZ-MILLER *
174. GOLIUSZ h. Gozdawa
175. HOLAK
176. GOOSS, GOÖSS, GOÖS
177. HORWATT, NIKSZYC-HORWATT h. Pobóg
178. HORNICZ h. Ślepowron
179. GORSKI h. Nałęcz
180. HOFMAN h. Grzymała
181. HOFERT h. Hilzen
182. GRABOWIECKI h. Grzymała
183. HREBNICKI-DOKTOROWICZ h. Ostoja
184. GRABOWSKI h. Oksza
185. GRABOWSKI h. Topór
186. GRABOWSKI h. Oksza
187. HREHOROWICZ h. Lubicz
188. HREHOROWICZ h. Lubicz
189. HREHOROWICZ h. Lubicz
190. HREHOROWICZ h. Lubicz
191. HREHOROWICZ, WERSOCKI-HREHOROWICZ h. Lubicz
192. GRZEGORZEWSKI
193. GRODZIŃSKI h. Kuszaba
194. GRODZICKI h. Łada
195. GREKOWICZ h. Junosza
196. GREKOWICZ h. Junosza
197. GROMIŃSKI
198. HROMYKA h. Abdank
199. GRONOSTAJSKI h. Korwin
200. HRANICKI h. Śrzeniawa
201. GRONKOWSKI h. Ślepowron
202. von GRAFF h. Lewart
203. GROCHOWSKI h. Bończa
204. HRECZYNA h. Korczak
205. von GROSS h. Grynfar
206. GROTHUZ h. Grothaus
207. GRUDZIŃSKI h. Grzymała
208. GRUDZIŃSKI h. Kuszaba
209. GRUDZIŃSKI
210. GRUDZIŃSKI
211. GRUDNICKI
212. HRUŻEWICZ, NIECZAY-HRUŻEWICZ h. Aksak
213. GRUŻEWSKI h. Lubicz
214. GRUNTOWSKI h. Przerowa
215. HRUSZWICKI h. Przegonia
216. HRUSZEWSKI h. Korczak
217. GRZYBOWSKI h. Poraj
218. GRZYBOWSKI h. Prus II
219. HRYNIEWICZ h. Przyjaciel
220. HRYNIEWICZ h. Przyjaciel
221. HRYNIEWICZ h. Przyjaciel
222. HRYNIEWICZ h. Przyjaciel
223. HRYNIEWICZ h. Przyjaciel
224. HRYNIEWICZ
225. HRYNIEWICZ
226. HRYNIEWSKI h. Karwowski, czy Pniejnia
227. HRYNIEWSKI h. Przyjaciel
228. HRYNIEWSKI h. Przyjaciel
229. HRYNIEWSKI h. Przyjaciel
230. HRYNKIEWICZ h. Przegonia
231. HRYNKIEWICZ
232. HRYNCEWICZ h. Igłowski
233. HRYNCEWICZ h. Leliwa
234. HRYNCEWICZ h. Przegonia
235. HRYNCEWICZ
236. GRÜNNEBERG h. Glausnaff
237. HRYNIEWIECKI h. Waga
238. HRYNIEWIECKI h. Przegonia
239. HRYNIEWIECKI h. Przegonia
240. GRYFFIN, GRYFIN h. Gryf
241. HRYCKIEWICZ h. Kmita
242. HRYCKIEWICZ-RACHYŃSKI h. Nalewka
243. GRYCEWICZ-UŻUMECKI h. Topór
244. GREIFENBERG h. własnego
245. HUBIŃSKI h. Świeńczyc
246. GUDWIŁOWICZ h. Ostoja
247. GUDWIŁOWICZ h. Rawicz
248. GUDZIEJEWSKI, GODZIEJEWSKI h. Guczy
249. HUDOWICZ h. Guczy
250. HUDA, RETKIER-HUDA h. Rawicz
251. GUDYNOWSKI h. Bończa
252. GUZELF h. Prawdzic
253. HUYDA-TARNOSZYŃSKI h. Sas
254. HULICKI h. Nowina
255. GULBIŃSKI h. Bończa
256. GULDENBALK de HÜIDL h. własnego
257. HUMNICKI h. Gozdawa
258. HURKO h. Ślepowron
259. GURSKI h. Lewalt II
260. GÓRSKI h. Nałęcz
261. GURSKI h. Nałęcz
262. GÓRSKI, GURSKI h. Nałęcz
263. GURSKI, GÓRSKI h. Nałęcz
264. GÓRSKI h. Nałęcz
265. GÓRSKI h. Trzaska
266. GÓRSKI h. Szeliga
267. GÓRSKI h. Sternberg
268. GURSKI, GÓRSKI
269. GURSKI, GÓRSKI *
270. HURYNOWICZ h. Prawdzic
271. HURYNOWICZ, ŻDANOWICZ-HURYNOWICZ h. Lubicz
272. HURYN, HURYNO h. Prawdzic
273. HURYN-SOKOLATYCKI h. Hurko
274. HASSAIM, BUTT-HUSSAIM h. Hosius
275. HUSSAKOWSKI
276. GUŚKOW *
277. HUTOROWICZ h. Hutor
278. HUTOROWICZ h. Hutor
279. HUTOROWICZ *
280. GUTKOWSKI h. Rawicz
281. GUTOWSKI h. Rawicz
282. GUTOWSKI h. Ślepowron
283. GUTOWSKI h. Ciołek
284. HUSZCZA, HUSZCZO h. Puchała
285. HUSZCZYŃSKI *
286. HEYNO h. Jasieńczyk
287. von HELMERSEN
288. HEMPEL h. Nałęcz
289. HENZELL h. Pomian
290. HENKIEL
291. HENNING h. Hełm
292. HERDMAN h. Lubicz
293. HERMAN h. Wąż
294. HERMAN h. Kotwica
295. HERMAN h. Łodzia
296. HERMAN h. Czapla
297. HERMAN, IŻYCKI-HERMAN h. Gozdawa
298. GERYNG h. Gierałt
299. GÜNTHER h. Szczyty
300. GIEDWIŁŁO h. Wieniawa
301. GIEKOWICZ h. Trąby
302. GIĘDZWIŁO, GĘDZWIŁŁO h. Ślepowron
303. GIERŁOWICZ h. Kościesza
304. GIEROWSKI *
305. GIECEWICZ h. Doliwa
306. GIECZAN-GIECZEWICZ h. Leliwa

* Pisownia nazwisk na łacince brakuje.

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |