Herbarz szlachty białoruskiej - Tom III

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
Tom III. Nazwiska na literę "W"
1. de WOBE, de WOBÉE, de VOBÉE h. Krzeczkowski
2. WAGNER h. Lew
3. WAGNER h. Brochwicz III
4. WAŻYŃSKI h. Abdank
5. WAZGINT h. Niedźwiedzia Głowa
6. WAZGIRD h. Odrowąż
7. WOYDZIEWICZ h. Jelita
8. WOJLEWICZ h. Nałęcz
9. WOYNIŁŁOWICZ h. Syrokomla
10. WOYNIŁŁOWICZ h. Syrokomla
11. WOYNIŁŁOWICZ h. Syrokomla
12. WOYNIŁŁOWICZ h. Syrokomla
13. WOYNICKI h. Strzemia
14. WOYNOWSKI h. Ostoja
15. WOYNOWSKI h. Ostoja
16. WOYTKIEWICZ h. Janina
17. WOYTKIEWICZ h. Lubicz
18. WOYTKIEWICZ h. Lubicz
19. WOYTKIEWICZ h. Lubicz
20. WOYCIECHOWICZ h. Rawicz
21. WOYCIECHOWICZ h. Rawicz
22. WOYCIECHOWSKI h. Jelita
23. WOYCIECHOWSKI h. Kalinowa
24. WOYCIECHOWSKI h. Lubicz
25. WOYCIECHOWSKI h. Jelita
26. WOYCIECHOWSKI h. Ślepowron
27. WAKULSKI h. Prus I
28. WOŁODKOWICZ h. Radwan
29. WOŁODKOWICZ
30. WOŁODKOWICZ h. Radwan (odm.)
31. WOŁODKOWICZ h. Radwan (odm.)
32. WOŁOSEWICZ, WOŁOSIEWICZ h. Sas
33. WOŁŁOSIECKI h. Sas
34. WOŁOTOWICZ h. Radwan
35. WOŁOTOWSKI h. Samson
36. WOŁOCHOWICZ h. Pielesz
37. WOŁOSZCZEWSKI h. Leszczyc
38. WALENTYNOWICZ, BRUDNO-WALENTYNOWICZ h. Dołęga
39. WALICKI h. Łada
40. WALICKI h. Łada
41. WALICKI h. Łada
42. WALICKI h. Łada
43. WALICKI h. Łada
44. WALICKI h. Łada
45. WOŁŁOWICZ h. Bogoria
46. WOŁŁOWICZ h. Bogoria
47. WOŁŁOWICZ h. Bogoria
48. WOŁODŹKO h. Leliwa
49. WOŁODŹKO h. Leliwa
50. WOŁODŹKO, KOSTYCZ-WOŁODŹKO h. Leliwa
51. WOŁODŹKO h. Korczak
52. WOŁOŻYŃSKI, SUCHTO-WOŁOŻYŃSKI h. Łabędź
53. WALMUS h. Sas
54. WALNICKI h. Wieruszowa
55. WALCZEWSKI, KOŚCIESZA-WALCZEWSKI h. Kościesza
56. WALUŻYNICZ h. Wieruszowa
57. WOLAŃSKI h. Lubicz
58. WOLAŃSKI h. Lubicz
59. WANGIN h. Pogonia
60. WONIKIEWICZ h. Odrowąż
61. WANNOWSKI h. Kotwica
62. WĄSOWICZ, DUNIN-WĄSOWICZ h. Łabędź
63. WĄSOWICZ h. Łabędź
64. WĄSOWSKI h. Nałęcz
65. WAŃKIEWICZ h. Lis
66. WAŃKOWICZ h. Lis
67. WAŃKOWICZ h. Lis
68. WARAKOMSKI h. Abdank
69. WERAXA, WARAXA h. Paprzyca
70. WERAXA, WARAXA h. Paprzyca
71. WERAXA h. Pobóg (odm.)
72. WORONKOWICZ h. Lis
73. WORONOWICZ h. Lis
74. WORONOWICZ h. Srzeniawa
75. WORONOWICZ h. Lis
76. WORONOWICZ, PODCZASZUY-WORONOWICZ h. Lis
77. WORONOWSKI
78. WORONIEC h. Dąbrowa
79. WOROPAY h. Lis
80. WOROTNICKI h. Ostoja
81. WOROTYNIEC h. Lis
82. WORONICZ h. Pawęza
83. WARYWODZKI h. Prus III
84. WASILEWSKI h. Rogala
85. WASILEWSKI h. Drzewica
86. WASILEWSKI h. Drzewica
87. WASILEWSKI h. Drzewica
88. WASILEWSKI h. Ostoja
89. WASILEWSKI
90. WASILEWSKI h. Rogala
91. WASILEWSKI h. Ostoja
92. WASILEWSKI h. Ostoja
93. WASILEWSKI h. Ostoja
94. WASILEWSKI h. Ostoja
95. WASILEWSKI
96. WASILEWSKI h. Ostoja
97. WASILEWSKI h. Drzewica
98. WASILEWSKI h. Rogala
99. WOSIŃSKI h. Sas
100. WAŚKIEWICZ h. własnego
101. WAŚKIEWICZ
102. WAŚNIEWSKI h. Bończa
103. WASIEWICKI h. Korczak
104. WOŁKANOWSKI h. Radwan
105. WOŁK h. Kościesza
106. WOŁK
107. WOŁK h. Trąby
108. WOŁK-KARACZEWSKI h. Kościesza
109. WOŁK-ŁANIEWSKI h. Wieże
110. WOŁK, WOŁK-ŁANIEWSKI h. Korczak
111. WOŁK-ŁANIEWSKI h. Korczak
112. WOŁNISTY h. Rawicz
113. WAWRZECKI h. Ślepowron
114. WOŁŁCZASKI, MITKIEWICZ-WOŁŁCZASKI h. Murdelio
115. WOŁCZEK, DEYNAROWSKI-WOŁCZEK h. Wadwicz
116. WOŁCZKOWICZ, WOŁŁCZKOWICZ h. Kościesza
117. WOŁCZECKI, JACHOWICZ-WOŁCZECKI h. Syrokomla
118. WOŁCZECKI, WOŁCZECKI-DZIEMIDOWICZ h. Lew
119. WACHROMIEJEW
120. WACHSZTEINSKI h. Lichtfus
121. WASZKIEWICZ h. własnego
122. WASZKIEWICZ h. własnego
123. WASZKLEWICZ, NARMUNT-WASZKLEWICZ h. Leliwa
124. WOSZCZININ
125. WOJEWODZKI, WOIEWODZKI h. Abdank
126. WOJEWODZKI
127. WEYTKO h. Leliwa
128. WIELOHÓRSKI h. Grzymała
129. WIENSKI h. Wąż
130. WIĘCKI h. Jastrzębiec
131. WĘCŁAWOWICZ
132. WERESZCZAKA h. Kościesza
133. WIERNIKOWSKI h. Janina
134. WIECZÓR-SZCZERBOWICZ h. Rawicz
135. WIECZÓR-SZCZERBOWICZ h. Rawicz
136. WIECZÓR-SZCZERBOWICZ h. Rawicz
137. WIECZÓR-SZCZERBOWICZ h. Rawicz
138. WIESZENIEWSKI
139. WIDGINT h. Trzaska
140. WIDMONT h. Ślepowron
141. WIDMONT h. Masalski
142. WIZGIERD, WIZGERD, WIZGIRD h. Odrowąż
143. WIZGIERD h. Odrowąż
144. WIZGINT (WIZGINTT), GINIAT-WIZGINT h. Grzymała
145. WIŁKOMIRSKI h. Odrowąż
146. WILKOSZEWSKI h. Jelita
147. WILKICKI h. Nieczuja
148. WILPISZEWSKI h. Lubicz
149. WILCZYŃSKI h. Poraj
150. WILCZEWSKI h. własnego
151. WILAMOWICZ h. Korzbok
152. WILAMOWSKI h. Orla
153. WINOBER h. Lichtfus
154. WINARSKI
155. WINKLER h. Prus I
156. WIŃSKI h. Lubicz
157. WINCZA h. Trąby
158. WINCZA h. Trąby
159. WINIARSKI h. Trąby
160. WIRPSZA h. Odrowąż
161. WIRPSZA h. Rola
162. WISŁOUCH h. Odyniec
163. WITAKOWSKI h. Samson
164. WITWICKI, PILIK-WITWICKI h. Sas
165. WITKOWSKI h. Nowina
166. WITKOWSKI h. Nowina
167. WITKOWSKI h. Nowina
168. WITKOWSKI h. Poraj
169. WITOWICZ
170. WISZNIEWSKI h. Ramułt
171. WISZNIEWSKI h. Ramułt
172. WISZNIEWSKI h. Ramułt
173. WISZNIEWSKI h. Ramułt
174. WISZNIEWSKI h. Ramułt
175. WISZNIEWSKI h. Prus
176. WISZNIEWSKI h. Ramułt
177. WISZNIEWSKI h. Ramułt
178. WISZNIEWSKI h. Ramułt
179. WISZNIEWSKI
180. WISZNIOWIECKI, WIŚNIOWIECKI h. własnego
181. WISZNIAKOW
182. WISZCZYŃSKI h. Korwin
183. WOYŻBUN, POTULICKI-WOYŻBUN h. Grzymała
184. WOYNICZ h. Strzemia
185. WOYNICZ, BAŁAKIER-WOYNICZ h. Bajbuza
186. WOYNICZ h. Strzemia
187. WOYNICZ
188. WOYNO h. Przyjaciel
189. WOYNO h. Trąby
190. WOYNO-SIDOROWICZ h. Trąby
191. WOYNO, WOYNO-JASIENIECKI h. Jasieniecki
192. WOLBEK h. Walbach
193. WOLSKI h. Ursyn
194. WOLSKI h. Korczak
195. WOLSKI h. Gierałt
196. WOLSKI h. Pomian
197. WOLSKI h. Półkozic
198. WOLSKI h. Rawicz
199. WOLSKI h. Półkozic
200. WOLSKI, MIAKCZYŁOWICZ-WOLSKI h. Lubicz
201. WOLF
202. WOLSZCZAN h. Jeleń
203. WYGANOWSKI h. Łodzia
204. WYKOWSKI h. Jastrzębiec
205. WYRZYKOWSKI h. Leliwa
206. WYRZYKOWSKI h. Ślepowron
207. WYSOCKI h. Odrowąż
208. WYSOCKI h. Odrowąż
209. WYSOCKI h. Odrowąż
210. WYSOCKI h. Ostoja
211. WYSOCKI h. Dryja
212. WYSOCKI h. Dryja
213. WYSOCKI h. Kolumna
214. WYSOCKI h. Lew
215. WYSOCKI h. Lew
216. WYSOCKI, WOYSZKIEWICZ-WYSOCKI h. Godzięba
217. WYSZOMIRSKI, MARCZAK-WYSZOMIRSKI h. Rawicz
218. WYSZOMIRSKI h. Rawicz
219. WYSZKOWSKI, KORWIN-WYSZKOWSKI h. Korwin
220. WYSZYŃSKI, JAŁBRYK-WYSZYŃSKI h. Grabie
221. WEYS, WEISS h. Belina
222. WELENG h. Cholewa
223. WENDORF h. Wierzba
224. WENCELL
225. WERBUSZ
226. WETZEL
227. WIELENCZYC, WIELEŃCZYC h. Junosza
228. WIELICZKO h. Syrokomla
229. WĘGLEWSKI h. Larysza
230. WIĘGLIŃSKI
231. WĘGRZECKI h. Półkozic
232. WIĘCKIEWICZ h. Giejsztor
233. WIĘCKOWSKI h. Drogosław
234. WĘCŁAWSKI, WĘSŁAWSKI h. Wadwicz
235. WIERZBICKI h. Lubicz
236. WIERZBICKI h. Lubicz
237. WIERZBICKI h. Ślepowron
238. WIERZBOWSKI h. Prawdzic
239. WEROWSKI h. Tarnawa
240. WERSOCKI
241. WIERCIŃSKI, SNOPEK-WIERCIŃSKI h. Wieniawa
242. WIERCIŃSKI, SNOPEK-WIERCIŃSKI h. Wieniawa
243. WERYHA h. Śrzeniawa
244. WIERYHA, WERYHO h. Śrzeniawa
245. WERENICZ-STACHOWSKI h. Ogończyk
246. WIERZEŃSKI
247. WIEREŃKO
248. WIECZYŃSKI h. Prus
249. WIESZCZYCKI h. Grzymała

Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |