Herbarz mały szlachty rohaczewskiej

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 
АРХІВАРЫУС
Выпуск 6 - 8
Мінск. БелНДІДАС, 2008 – 2010

ARCHIWARIUSZ

Zeszyt 6-8
Mińsk. BielNBIDSA, 2008-2010

Jackievič Ź. L.

Na tej stronie jest przedstawiony spis nazwisk, odnajdujących szlachectwo w powiacie rohaczewskim. Materiał jest założony na serii publikacji w trzech zeszytach zbioru naukowych doniesień i artykułów "Архіварыус" ("Archiwariusz"), wydawanym Białoruskim Naukowo-badawczym Instytutem Dokumentacji i Sprawy Archiwnej, pod ogólną nazwą "Herbarz mały szlachty rohaczewskiej". Publikacje zawierają krótki przegląd spraw wywodowych rodzin niże wskazanych. Na żal, wizerunek herbów rodowych w zbiorze jest nieobecny.


1. OKIŃCZYCOWIE h. Przyjaciel
2. OKUSZKOWIE h. Leliwa
3. BAŃKOWSCY h. Brodzic
4. BORTKOWSCY h. Baryczka
5. BERLIŃSCY h. Kolumna
6. WIEROZEMBSCY h. Leliwa
7. WISZNIEWSCY h. Gołytko (Prus I)
8. JANKIEWICZOWIE—WIERZBICCY h. Ślepowron
9. GOMOLICCY h. własnego
10. SULIMA—GORBATOWSCY h. Sulima
11. GORBACZEWSCY h. Hołownia
12. WALENTYNOWICZOWIE—GOTALSCY h. Złota Wolność
13. GOZDAWA—GIŻYCCY h. Gozdawa
14. GÓRSCY h. Pobóg
15. GRUSZECCY h. Lubicz
16. GRZYBOWSCY h. własnego
17. HRYNKIEWICZOWIE h. Nalewka
18. HUBAREWICZOWIE
19. DERNOŁOWICZOWIE h. Lubicz
20. KONOSIEWICZOWIE h. Topór
21. STRZAŁKA—KONIUSZEWSCY h. Strzałka
22. KOROTKIEWICZOWIE h. Korwin
23. KIEŁCZEWSCY h. Habdank
24. KLIMOWICZOWIE
25. KORZUNOWIE h. Kot Morski (odm.)
26. KORWIN—KRASIŃSCY h. Ślepowron
27. KURAKOWIE
28. KURBACCY h. Blankensztein
29. CZEMIESOWIE—KUROWSCY h. Strzeniawa
30. KUCZYŃSCY h. Ślepowron
31. ŁASOWSCY h. Prus II
32. ŁYCZKOWSCY h. Sulima
33. TARASEWICZOWIE—SZEREPICZOWIE—ŁAPICCY h. Junosza
34. MALINOWSCY h. Pobóg
35. MORACZEWSCY
36. MYSZKOWSCY h. własnego
37. NIESTOROWICZOWIE h. Pobóg (obm.)
38. NIEROŃSCY h. własnego
39. POŁOŃSCY h. Leliwa
40. POPŁAWSCY h. Drzewica
41. PLESCY h. Tarnawa
42. ROŻANOWICZOWIE h. Ślepowron
43. ROZWADOWSCY h. Rogala
44. ROKICCY h. Rawicz
45. SERWIROGOWIE h. Prus III (odm.)
46. SLIWOWIE—SKORYNOWICZOWIE h. Ogończyk
47. SŁUCZANOWSCY h. Trzy Gwiazdy
48. PIERIESWIET—SOŁTANOWIE h. własnego (Syrokomla odm.)
49. STRZEŁKOWSCY h. Łazęka
50. SIELICCY h. Korczak
51. TYCZYŃSCY h. Topór
52. UŚCINOWICZOWIE
53. UŚCINOWICZOWIE h. Jastrzębiec
54. FASZCZOWIE h. Prus II
55. TRUCHANOWICZOWIE—CHODANOWICZOWIE
56. CHODASOWICZOWIE h. Jedeszko
57. OKSZA—CZECHOWSCY h. Oksza
58. SZELUTOWIE h. Kalwaria
59. SZYMKIEWICZOWIE h. Prus
60. SZEMIAKOWIE h. Prawdzic
61. SZENDZIKOWSCY h. Lubicz
62. JUSZKIEWICZOWIE h. Ślepowron
63. LEWALT—JEZIERSCY h. Rogala
64. JAKIMOWICZOWIE—JANKOWICZOWIE h. Janina
65. JANUSZKIEWICZOWIE h. Lubicz


Tłumaczenie J. Łyczkowskiego
| |