Urzędnicy województwa mińskiego XVI-XVIII w.w. - Opis wydania

DO POMOCY BADACZOM

Jak otrzymać hasło dostępu do PDF plików?

HERBY
 
 

Čarniaŭski T.V.
Urzędnicy (stanowiska, tytuły) województwa mińskiego
XVI — XVIII wieków

Informator zawiera biografie urzędników województwa mińskiego XVI-XVIII wieków. Ponieważ w każdym powiecie województwa (mińskim, rzeczyckim i mozyrskim) działał swój system tytułów i stanowisk ziemskich, analogiczny temu, które w dokumentach nazwały się wojewódzkimi, to stanowiska i tytuły województwa mińskiego faktyczno były powiatowe. Większość urzęników że pisowały się siebie tytułami wojewódzkimi nie miały na to żadnych podstaw prawnych. Wydaniem tego informatora robi się próba przywrócić z niepamięci imiona naszych przodków, że składały w przeszłości elitę szlachty powiatu mińskiego. Bazując się na zachowanych źródłach historycznych, w pierwszej kolejności dokumentach Narodowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś, autor opisuje życie ludzi, że mieli duży wpływ na rozwój wydarzeń jak w województwie, tak i Wielkim Księstwie Litewskim, ich stan majątkowy, związki i stosunki rodzinne.

Informator jest przeznaczony dla historyków, genealogów i szerokiego koła czytaczy, że interesują się historią Białorusi.

Zeszyty informatora są zabezpieczone skorowidzami imiennymi i geograficznymi.

J. Łyczkowski. Na podstawie adnotacji do wydania.
SPIS ROZDZIAŁÓW I ZESZYTÓW INFORMATORA
SPIS ROZDZIAŁÓW Numer zeszytu ROZDZIAŁY
Wydane (rok) Przygotowują się do wydania Znajdują się w opracowaniu
1. Wojewodowie 9      
2. Starostowie sądowe grodzcy 9      
3. Kasztelanowie 9      
4. Wójtowie 8      
5. Podkomorzowie 5      
6. Chorążowie 5      
7. Pułkownikowie 4   +  
8. Sędziowie ziemscy 6      
9. Podsędkowie ziemscy 6      
10. Wojscy 5      
11. Stolnikowie 1 2007    
12. Podstolowie 1 2007    
13. Pisarze ziemscy 6      
14. Podstarostowie sądowe grodzcy 7     +
15. Sędziowie grodzcy 7     +
16. Pisarze grodzcy 7     +
17. Podczaszowie 4   +  
18. Cześnikowie 4   +  
19. Horodniczowie 4   +  
20. Skarbnicy 2 2012    
21. Łowczowie 1 2007    
22. Miecznicy 4   +  
23. Koniuszowie 3 2009    
24. Oboźni 3 2009    
25. Strażnikowie 2 2012    
26. Krajczowie 3 2009    
27. Mostowniczowie 3 2009    
28. Budowniczowie 3 2009    
29. Strukczasze 1 2007    
30. Dyrektorzy sejmików wojewódzkich 9      
31. Deputaci Trybunału Głównego WKL i Sejmów RP (spisy) 9      
32. Rotmistrzowie (spisy) 2 *      
33. Komornikowie (spisy) 8      
34. Woźni (spisy) 5      
35. Landwójtowie (spisy) 8      
36. Magistrat miński (spisy burmistrzowie, pisarze magistraccy, rządcowie i ławnikowie) 8      
37. Regentowie ziemscy (spisy) 6      
38. Regentowie grodzcy (spisy) 7     +

* - nieobecne w wskazanym zeszycie.
| |